Aktualności AWS

Amazon CloudFront obsługuje teraz 4096-bitowe certyfikaty RSA TLS

22 grudnia 2023
Amazon CloudFront ogłasza wsparcie 4096-bitowych certyfikatów RSA TLS (certyfikaty 4K). Klienci mogą teraz używać certyfikatów 4K w swoich dystrybucjach CloudFront, aby zwiększyć bezpieczeństwo negocjacji połączeń HTTPS między obserwującymi a Amazon CloudFront.
czytaj więcej  

Amazon Route 53 Resolver Endpoints obsługuje teraz DNS-over-HTTPS (DoH)

20 grudnia 2023
Od dziś możesz aktywować usługę DNS-over-HTTPS (DoH) na punktach końcowych usługi Amazon Route 53 Resolver, aby szyfrować zapytania DNS przechodzące przez punkty końcowe i poprawiać prywatność, minimalizując widoczność informacji wymienianych za pośrednictwem zapytań. DoH to protokół chroniący ruch DNS poprzez przekazywanie zapytań przez szyfrowaną sesję HTTPS. DoH może pomóc w zwiększeniu prywatności, chroniąc zapytania DNS przed podsłuchiwaniem i manipulacją ze strony nieautoryzowanych użytkowników.
czytaj więcej  

Amazon EKS przedstawia szczegółowe informacje na temat aktualizacji

20 grudnia 2023
Dzisiaj Amazon EKS ogłasza ogólną dostępność informacji o aktualizacjach – nowej funkcji, która wyświetla szczegółowe informacje na temat problemów, które mogą mieć wpływ na możliwość pomyślnego uaktualnienia klastra do nowszych wersji Kubernetes.
czytaj więcej  

Usługa Network Load Balancer obsługuje teraz grupy zabezpieczeń

20 grudnia 2023
Moduły równoważenia obciążenia sieciowego Network Load Balancers (NLB) obsługują teraz grupy zabezpieczeń, umożliwiając filtrowanie ruchu akceptowanego przez funkcję NLB i przekazywanego do aplikacji. Korzystając z grup zabezpieczeń, możesz skonfigurować reguły, aby mieć pewność, że Twoje obciążenie NLB akceptuje tylko ruch z zaufanych adresów IP, a także egzekwować zasady kontroli dostępu. Poprawia to stan zabezpieczeń aplikacji i tym samym upraszcza operacje.
czytaj więcej  

AWS Network Firewall egress TLS inspection jest teraz dostępna we wszystkich regionach

19 grudnia 2023
Inspekcja Egress Transport Layer Security (TLS) inspection for AWS Network Firewall jest teraz dostępna we wszystkich regionach AWS, w których dostępna jest obecnie zapora sieciowa AWS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA).
czytaj więcej  

AWS Audit Manager obsługuje teraz PCI 4.0 w celu zautomatyzowanego gromadzenia dowodów

19 grudnia 2023
Dzisiaj AWS Audit Manager ogłasza obsługę standardu Payment Card Industry Data Security Standard v4.0 (PCI DSS v4.0) w celu zautomatyzowanego gromadzenia dowodów.
czytaj więcej  

Ulepszona, jednorodna usługa AWS Database Migration Service obsługuje teraz MariaDB

19 grudnia 2023
Usługa migracji baz danych AWS Database Migration Service (DMS) ułatwia jednorodne migracje dzięki wbudowanym natywnym narzędziom do obsługi baz danych. Obecnie, oprócz obsługi MySQL i PostgreSQL, ta funkcja obsługuje teraz MariaDB. Wbudowane natywne narzędzia baz danych z jednorodnymi migracjami danych zapewniają proste i wydajne migracje typu „like-to-like” przy minimalnych przestojach.
czytaj więcej  

Przedstawiamy pierwszych Bohaterów Bezpieczeństwa AWS

18 grudnia 2023
Program AWS Heroes wyróżnia osoby, które łączą swoją głęboką wiedzę techniczną z pasją pomagania innym w zdobywaniu większej wiedzy i szybszym rozwoju. Na przestrzeni ostatnich lat znacznie ewoluowały trendy w sposobie, w jaki społeczność rozwija i wdraża rozwiązania zbudowane na AWS.
czytaj więcej  

Poprawiona wydajność kopii zapasowych AWS dla segmentów Amazon S3

15 grudnia 2023
AWS Backup dla Amazon S3 zwiększa teraz prędkość tworzenia kopii zapasowych nawet 10-krotnie w przypadku segmentów zawierających ponad 300 milionów obiektów.
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Python 3.12

14 grudnia 2023
AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu języka Python 3.12. Programiści mogą używać Python 3.12 zarówno jako zarządzanego środowiska wykonawczego, jak i podstawowego obrazu kontenera, a AWS automatycznie zastosuje aktualizacje, gdy tylko staną się dostępne.
czytaj więcej  

Mountpoint for Amazon S3 jest już ogólnie dostępny

14 grudnia 2023
AWS ogłasza ogólną dostępność Mountpoint for Amazon S3, nowego klienta plików typu open source, który zapewnia wysokoprzepustowy dostęp do usługi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), skracając czas przetwarzania i koszty obliczeniowe dla aplikacji typu Data Lake. Mountpoint for Amazon S3 to file client, który tłumaczy wywołania API lokalnego systemu plików na wywołania API obiektów S3, takie jak GET i PUT.
czytaj więcej  

Ochrona danych Amazon CloudWatch Logs obsługuje teraz niestandardowe identyfikatory danych

13 grudnia 2023
Ochrona danych to funkcja, która wykorzystuje możliwości dopasowywania wzorców i uczenia maszynowego do wykrywania i ochrony poufnych danych dziennika podczas przesyłania. Ochrona danych obsługuje już ponad 100 zarządzanych identyfikatorów danych, które obejmują typowe wzorce danych wrażliwych. Dzięki niestandardowym identyfikatorom danych możesz teraz rozszerzyć wykrywanie i ochronę wrażliwych danych dostosowanych do tych zawartych w Twoich dziennikach.
czytaj więcej  

EC2 Image Builder uruchamia Image workflows, aby dostosować proces tworzenia obrazu

13 grudnia 2023
EC2 Image Builder umożliwia teraz klientom modyfikowanie procesów w potokach obrazów, w tym w fazach kompilacji i testowania, aby lepiej odpowiadać wymaganiom środowiska chmurowego.
czytaj więcej  

Manager adresów IP Amazon VPC publikuje teraz wskaźniki wykorzystania adresów IP dla zasobów AWS

13 grudnia 2023
Manager adresów IP Amazon VPC (IPAM) obsługuje teraz trzy nowe metryki CloudWatch –VpcIPUsage, SubnetIPUsage i PublicIPv4PoolIPUsage, które umożliwiają identyfikację niewykorzystanych lub prawie pełnych zakresów adresów IP, optymalizując wykorzystanie adresu IP w AWS.
czytaj więcej  

AWS Step Functions uruchamia ulepszoną obsługę błędów

12 grudnia 2023
AWS Step Functions ogłasza dostępność ulepszonych możliwości obsługi błędów w przepływach pracy AWS Step Functions, które pomogą Ci wyraźniej identyfikować błędy i zapewnią szczegółową kontrolę nad strategiami ponawiania prób. AWS Step Functions to wizualna usługa przepływu pracy, zdolna do koordynowania ponad 12 000 działań API z ponad 220 usług AWS w celu automatyzacji procesów biznesowych i obciążeń związanych z przetwarzaniem danych.
czytaj więcej  

AWS CodeDeploy obsługuje teraz punkty zatrzymania aplikacji podczas skalowania Amazon EC2 Auto Scaling Group

11 grudnia 2023
CodeDeploy może teraz wywołać funkcję zatrzymującą aplikację podczas skalowania ASG, dzięki czemu możesz ukończyć bieżące zadania, zwolnić zasoby aplikacji lub zamknąć połączenia wychodzące. Punkty zatrzymania aplikacji można również wywołać podczas operacji odświeżania instancji ASG, co pozwala na „łatanie” instancji bez wpływu na dostępność aplikacji.
czytaj więcej  

AWS Artifact uruchamia powiadomienia e-mail

11 grudnia 2023
Amazon Web Services (AWS) ogłasza ogólną dostępność powiadomień w konsoli AWS Artifact. Od tej pory możesz teraz subskrybować powiadomienia i tworzyć konfiguracje, aby otrzymywać powiadomienia, gdy w AWS Artifact pojawi się nowy raport lub umowa albo nowa wersja istniejącego raportu lub umowy.
czytaj więcej  

Amazon VPC obsługuje teraz podstawowy adres IPv6 w elastycznym interfejsie sieciowym

8 grudnia 2023
Amazon Web Services (AWS) ogłasza wprowadzenie podstawowego adresu IPv6 w wirtualnej chmurze prywatnej (VPC), umożliwiając klientowi niezmienność pierwszego adresu IPv6 powiązanego z elastycznym interfejsem sieciowym (ENI). Gdy pierwszy adres IPv6 zostanie ustawiony jako podstawowy w ENI, adresu IPv6 nie można usunąć, dopóki ENI jest podłączony do instancji lub dopóki instancja nie zostanie zakończona, co w praktyce oznacza niezmienność adresu. Podstawowym adresem IPv6 może być adres IPv6 dostarczony przez Amazon lub adres IPv6 typu Bring your own IP (IPv6).
czytaj więcej  

AWS CodeDeploy zapewnia teraz wdrożenie strefowe dla Amazon EC2

7 grudnia 2023
AWS CodeDeploy umożliwia teraz wdrażanie aplikacji w jednej strefie dostępności (AZ) na raz. Znane jako wdrożenie strefowe, izoluje promień wybuchu wszelkich niekorzystnych wdrożeń aplikacji lokalnych do pojedynczej strefy AZ bez wpływu na inne strefy AZ w regionie AWS.
czytaj więcej  

Amazon VPC CNI obsługuje teraz egzekwowanie zasad Kubernetes NetworkPolicy

7 grudnia 2023
Wtyczka Amazon VPC Container Networking Interface (CNI) obsługuje teraz zasób Kubernetes NetworkPolicy. Klienci mogą używać tego samego oprogramowania Amazon VPC CNI typu open source do wdrażania zasad sieciowych w celu zabezpieczenia ruchu w swoich klastrach Kubernetes. Zmniejsza to potrzebę uruchamiania dodatkowego oprogramowania do kontroli dostępu do sieci i jednocześnie będzie współpracować ze wszystkimi istniejącymi funkcjami VPC CNI.
czytaj więcej  

Funkcje AWS Lambda skalują się teraz nawet 12 razy szybciej

6 grudnia 2023
Od dziś funkcje AWS Lambda można skalować 12 razy szybciej. Dzięki temu udoskonaleniu każda funkcja może zostać skalowana do 1000 równoczesnych uruchomień co 10 sekund, aż do limitu współbieżności Twojego konta.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.