Usługi chmurowe

Azure Backup

17 lipca 2023
Azure Backup to rozwiązanie do tworzenia kopii zapasowych, które jest ekonomiczne, bezpieczne i łatwe w użyciu. Możesz tworzyć kopie zapasowe jednym kliknięciem i skalować je według swoich potrzeb magazynowych. Za pomocą scentralizowanego interfejsu zarządzania możesz łatwo ustalać zasady tworzenia kopii zapasowych i chronić różnorodne obciążenia przedsiębiorstw, takie jak maszyny wirtualne Azure, bazy danych SQL i SAP oraz udziały plików Azure.
czytaj więcej  

Azure VPN Gateway

17 lipca 2023
Azure VPN Gateway to usługa, która wykorzystuje określony typ bramy sieci wirtualnej do wysyłania zaszyfrowanego ruchu między wirtualną siecią Azure a lokalizacjami lokalnymi przez publiczny Internet. Możesz również używać VPN Gateway do wysyłania zaszyfrowanego ruchu między wirtualnymi sieciami Azure przez sieć Microsoft. Można utworzyć wiele połączeń z tą samą bramą VPN. Po utworzeniu wielu połączeń wszystkie tunele VPN dzielą dostępną przepustowość bramy.
czytaj więcej  

Azure Application Gateway

17 lipca 2023
Azure Application Gateway to balancer obciążenia ruchu sieciowego, który umożliwia zarządzanie ruchem do aplikacji internetowych. Tradycyjne balancery obciążenia działają na warstwie transportowej (warstwa 4 OSI - TCP i UDP) i kierują ruch na podstawie adresu IP i portu źródłowego do adresu IP i portu docelowego.
czytaj więcej  

Azure Bastion

17 lipca 2023
Azure Bastion to usługa w pełni zarządzana, która umożliwia bezpieczny i łatwy dostęp do maszyn wirtualnych za pomocą protokołów RDP i SSH, bez narażania się na zagrożenia związane z użyciem publicznych adresów IP. Usługę można wdrożyć bezpośrednio w lokalnej sieci wirtualnej lub połączonej sieci wirtualnej, aby zapewnić wsparcie techniczne dla wszystkich maszyn wirtualnych w tej sieci.
czytaj więcej  

Azure Arc

9 stycznia 2023
Azure Arc to usługa chmurowa Microsoft Azure, która umożliwia zarządzanie i monitorowanie różnymi zasobami (np. serwerami, kontenerami, klastrami Kubernetes, bazami danych) z jednego miejsca, niezależnie od tego, czy są one w chmurze Azure, lokalnie czy na innej platformie chmurowej.
czytaj więcej  

Azure Monitor

6 stycznia 2023
Azure Monitor to usługa monitorowania i analizy w chmurze Microsoft Azure. Jest to kompleksowe narzędzie, które pozwala na monitorowanie aplikacji, sieci, baz danych i innych zasobów w Azure.
czytaj więcej  

Azure Disk Storage

5 stycznia 2023
Azure Disk Storage to usługa chmurowego przechowywania dyskowego dostarczana przez platformę Microsoft Azure. Pozwala ona na przechowywanie i zarządzanie dyskami wirtualnymi dla maszyn wirtualnych działających w chmurze Azure.
czytaj więcej  

Usługa Azure Cosmos DB for PostgreSQL

4 stycznia 2023
Azure Cosmos DB for PostgreSQL to usługa oferowana przez Microsoft Azure, która umożliwia tworzenie i zarządzanie relacyjnymi bazami danych PostgreSQL w chmurze. Ta usługa dostarcza funkcje, które pomagają zapewnić skalowalność, wydajność i niezawodność w zakresie zarządzania bazą danych.
czytaj więcej  

Azure SQL

3 stycznia 2023
Usługa Azure SQL Database to w pełni zarządzany aparat bazy danych typu platforma jako usługa (PaaS), który obsługuje większość funkcji zarządzania bazami danych, takich jak uaktualnianie, stosowanie poprawek, tworzenie kopii zapasowych i monitorowanie, bez zaangażowania ze strony użytkownika.
czytaj więcej  

Amazon Managed Blockchain – skalowalne sieci publiczne

15 lipca 2022
Amazon Managed Blockchain to w pełni zarządzalna usługa, która ułatwia dołączanie do sieci publicznych lub tworzenie i zarządzanie skalowalnymi sieciami prywatnymi przy użyciu popularnych platform typu open source Hyperledger Fabric i Ethereum.
czytaj więcej  

AWS Billing Conductor – łatwe rozliczanie w AWS

15 lipca 2022
AWS Billing Conductor to konfigurowalna usługa rozliczeniowa, umożliwiająca dostosowanie danych rozliczeniowych do wskazanej struktury biznesowej.
czytaj więcej  

AWS Elastic Disaster Recovery – skalowalny system odzyskiwania danych

5 lipca 2022
AWS Elastic Recovery (AWS DRS) minimalizuje przestoje i ewentualną utratę danych dzięki szybkiemu i niezawodnemu mechanizmowi odzyskiwania aplikacji lokalnych i chmurowych, wykorzystując do tego niedrogą pamięć masową o minimalnej mocy obliczeniowej, działającą w określonym czasie
czytaj więcej  

Amazon FSx for OpenZFS – współdzielona pamięć masowa oparta na systemie plików OpenZFS

5 lipca 2022
Amazon FSx dla Open ZFS to narzędzie gwarantującą w pełni zarządzaną, współdzieloną pamięć masową dla plików, zbudowaną w systemie Open ZFS
czytaj więcej  

Amazon DevOps Guru ML- poprawa wydajności operacyjnej i dostępności aplikacji

13 czerwca 2022
Amazon DevOps Guru to usługa oparta na uczeniu maszynowym (ML), która została zaprojektowana w celu poprawy wydajności operacyjnej i dostępności aplikacji.
czytaj więcej  

AWS Migration Evaluator – analiza strategii migracji do chmury

13 czerwca 2022
AWS Migration Evaluator to narzędzie wspierające ustalenie biznesowego uzasadnienia migracji do chmury AWS.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.