Usługi chmurowe

AWS IoT Device Management – monitoring i zarządzanie IoT na dużą skalę

14 czerwca 2021
AWS IoT Device Management służy do bezpiecznego rejestrowania, organizowania, monitorowania i zdalnego zarządzania urządzeniami IoT na dużą skalę. Dzięki AWS IoT Device Management można w łatwy sposób rejestrować urządzenia indywidualnie lub zbiorczo oraz łatwo zarządzać ich uprawnieniami, dbając o bezpieczeństwo.
czytaj więcej  

AWS Shield - ochrona przed atakami DDoS

14 czerwca 2021
AWS Shiled to zarządzalna usługa, służąca do ochrony aplikacji działających w AWS, przed atakami DDoS. AWS Shiled zapewnia automatyczne wykrywanie i minimalizowanie efektów ataku, takich jak przestoje i opóźnienia aplikacji. AWS Shiled oferuje dwa poziomy ochrony – standardowy i zaawansowany.
czytaj więcej  

AWS WAF – ochrona przed atakami i botami

14 czerwca 2021
AWS WAF to zapora internetowa, wspomagająca ochronę aplikacji i interfejsów API przed typowymi exploitami i botami internetowymi, które mogą mieć wpływ na dostępność, bezpieczeństwo lub zużycie zasobów. AWS WAF umożliwia kontrolę nad sposobem w jaki ruch dociera do aplikacji, umożliwiając tym samym tworzenie reguł bezpieczeństwa, kotrolujących ruch botów i blokujących typowe wzorce ataków.
czytaj więcej  

AWS Glue – bezserwerowa integracja danych

4 czerwca 2021
AWS Glue to bezserwerowa usługa, służąca do przygotowania i integracji wszelkiego rodzaju danych, które wyjściowo, mogą służyć do prowadzenia analityki, uczenia maszynowego i tworzenia aplikacji. AWS Glue zawiera wszystkie niezbędne funkcje, dzięki którym udostępnia zintegrowane dane już po kilku minutach skonfigurowania usługi.
czytaj więcej  

AWS Data Pipline – przetwarzanie danych między usługami

4 czerwca 2021
AWS Data Pipeline to skalowalna usługa służąca do niezawodnego i efektywnego przetwarzania i przenoszenia danych pomiędzy usługami AWS i lokalnymi bazami danych. AWS Data Pipeline umożliwia regularny dostęp do gromadzonych danych oraz przesyłanie wyników do wybranych usług AWS (EC2, S3, Dynamo DB, itp.).
czytaj więcej  

Amazon Monitron – predykcyjny monitoring maszyn przemysłowych

4 czerwca 2021
Amazon Monitron to kompleksowy system monitoringu, wykorzystujący uczenie maszynowe (ML) do wykrywania niestandardowych zachowań maszyn przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu Amazon Monitron, możliwe jest wdrożenie środków zapobiegających zbliżającej się awarii i skrócenie lub całkowite uniknięcie nieplanowanych przestojów.
czytaj więcej  

AWS Lake Formation – nieograniczone możliwości analizy danych

28 maja 2021
AWS Lake Formation pozwala na skonfigurowanie centralnego repozytorium, służącego do przechowywania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych o dowolnym rozmiarze. Dane umieszczone w Data Lake mogą być przechowywane bez wcześniejszej strukturyzacji, a następnie uruchamiać różne rodzaje analiz, począwszy od pulpitów informacyjnych i wizualizacji BI, przez przetwarzanie Big Data, analitykę w czasie rzeczywistym po uczenie maszynowe.
czytaj więcej  

Amazon Lightsail – intuicyjny serwer wirtualny

28 maja 2021
Amazon Lightsail to łatwy w użyciu, skalowalny, prywatny serwer wirtualny (VPS), oferujący wszystko co niezbędne do zbudowania aplikacji lub strony internetowej. Innymi słowy, Amazon Lightsail to instancje EC2 z uproszczonym panelem użytkownika, ułatwiającym wykorzystanie instalatorów Wordpressa oraz innych popularnych skryptów
czytaj więcej  

Amazon EMR - przetwarzanie danych w chmurze

28 maja 2021
Amazon EMR to narzędzie służące do szybkiego i optymalnego kosztowo przetwarzania ogromnych ilości danych w chmurze, przy użyciu open sourcowch frameworków, takich jak Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi i Presto
czytaj więcej  

Amazon API Gateway – zarządzanie API w dowolnej skali

28 maja 2021
Amazon API Gateway ułatwia programistom tworzenie, publikowanie, utrzymywanie i zabezpieczanie interfejsów API w dowolnej skali. Amazon API Gateway to usługa w pełni zarządzalna, zdolna do akceptowania i przetwarzania setek tysięcy jednoczesnych wywołań API, w tym obsługę CORS, autoryzację i kontrolę dostępu, zarządzanie ruchem, monitorowanie i zarządzanie wersjami API.
czytaj więcej  

AWS Cost Explorer – zarządzanie kosztami AWS

21 maja 2021
AWS Cost Explorer służy do zaawansowanego zarządzania i analizowania kosztów związanych ze wszystkimi zasobami AWS. Łatwy w obsłudze interfejs, służy do generowania wizualizacji ułatwiających zarządzanie i analizowanie kosztów w czasie.
czytaj więcej  

Amazon VPC – prywatna przestrzeń sieciowa

21 maja 2021
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) to definiowalna, logiczna i odizolowana przestrzeń sieciowa, służąca do uruchamiania zasobów AWS (EC2, RDS, itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem sieciowym. Domyślnie Amazon VPC jest siecią niedostępną dla użytkowników z zewnątrz.
czytaj więcej