AWS Step Functions uruchamia ulepszoną obsługę błędów

12 grudnia 2023

AWS Step Functions ogłasza dostępność ulepszonych możliwości obsługi błędów w przepływach pracy AWS Step Functions, które pomogą Ci wyraźniej identyfikować błędy i zapewnią szczegółową kontrolę nad strategiami ponawiania prób.

AWS Step Functions to wizualna usługa przepływu pracy, zdolna do koordynowania ponad 12 000 działań API z ponad 220 usług AWS w celu automatyzacji procesów biznesowych i obciążeń związanych z przetwarzaniem danych.

Dzięki ulepszonej obsłudze błędów można tworzyć szczegółowe komunikaty o błędach w stanach niepowodzenia, w tym dynamiczne informacje o przyczynie błędu w czasie wykonywania. Teraz możesz ustawić maksymalny limit interwałów ponawiania prób, zapewniając tym samym większą kontrolę nad strategiami ponawiania prób, dzięki czemu ponowne próby nie przekroczą żądanych ram czasowych. Dodanie jittera pozwala na wprowadzenie losowości do interwałów ponawiania prób, co pomaga zapobiegać przeciążeniu usług wywoływanych podczas odzyskiwania.

Usługa AWS Step Functions Enhanced Error Handling jest dostępna w regionach wymienionych tutaj. Aby uzyskać pełną listę regionów i ofert usług, zobacz: Regiony AWS.

Możesz rozpocząć pracę z Enhanced Error Handling w konsoli AWS, AWS CloudFormation, interfejsie wiersza poleceń AWS Command Line Interface (CLI) lub zestawie AWS Cloud Development Kit (CDK). Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z Przewodnikiem programisty AWS Step Functions.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.