Manager adresów IP Amazon VPC publikuje teraz wskaźniki wykorzystania adresów IP dla zasobów AWS

13 grudnia 2023

Manager adresów IP Amazon VPC (IPAM) obsługuje teraz trzy nowe metryki CloudWatch –VpcIPUsage, SubnetIPUsage i PublicIPv4PoolIPUsage, które umożliwiają identyfikację niewykorzystanych lub prawie pełnych zakresów adresów IP, optymalizując wykorzystanie adresu IP w AWS.

Wskaźniki te w sposób proaktywny śledzą wykorzystanie adresów IP w zasobach, takich jak wirtualne chmury prywatne Amazon (Amazon VPC), podsieci i publiczne pule IPv4. Możesz także ustawić alarmy dla tych wskaźników w Amazon CloudWatch, aby otrzymywać powiadomienia w przypadku przekroczenia progu wykorzystania adresu IP. Co więcej, w celu uzyskania skonsolidowanego widoku wszystkich statystyk związanych z adresami IP, omawiane metryki są dostępne w panelu kontrolnym IPAM.

Wskaźnik VpcIPUsage mierzy procent adresów IP przydzielonych do podsieci w ramach Amazon VPC z całkowitej przestrzeni adresowej IP Amazon VPC. Metryka SubnetIPUsage reprezentuje procent aktywnych adresów IP w całkowitej przestrzeni adresowej IP podsieci. Metryka PublicIPv4PoolIPUsage mierzy liczbę elastycznych adresów IP (EIP) przydzielonych z puli, podzieloną przez całkowitą liczbę adresów IP w puli. Korzystając z tych wskaźników, możesz skonfigurować CloudWatch tak, aby alarmował Cię, jeśli wykorzystanie adresu IP Twojego zasobu przekroczy określony procent, dzięki czemu będziesz mógł podjąć odpowiednie działania, zanim dla zasobu zabraknie adresów IP. Możesz na przykład skutecznie powiązać dodatkowy CIDR IPv4 ze swoją VPC, gdy Twój adres IP dla VPC osiągnie 90% wykorzystania.

Te wskaźniki są dostępne w ramach Amazon VPC IPAM we wszystkich komercyjnych regionach AWS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA), ale z wyłączeniem Chin (Pekin, obsługiwany przez Sinnet) i Chin (Ningxia, obsługiwany przez NWCD).

Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź dokumentację Amazon VPC IPAM. Za korzystanie z tej funkcji nie są pobierane żadne dodatkowe opłaty. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat cen Amazon VPC IPAM, odwiedź cennik usług AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.