Aktualności AWS

Poprawiona wydajność kopii zapasowych AWS dla segmentów Amazon S3

15 grudnia 2023
AWS Backup dla Amazon S3 zwiększa teraz prędkość tworzenia kopii zapasowych nawet 10-krotnie w przypadku segmentów zawierających ponad 300 milionów obiektów.
czytaj więcej  

Mountpoint for Amazon S3 jest już ogólnie dostępny

14 grudnia 2023
AWS ogłasza ogólną dostępność Mountpoint for Amazon S3, nowego klienta plików typu open source, który zapewnia wysokoprzepustowy dostęp do usługi Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), skracając czas przetwarzania i koszty obliczeniowe dla aplikacji typu Data Lake. Mountpoint for Amazon S3 to file client, który tłumaczy wywołania API lokalnego systemu plików na wywołania API obiektów S3, takie jak GET i PUT.
czytaj więcej  

Manager adresów IP Amazon VPC publikuje teraz wskaźniki wykorzystania adresów IP dla zasobów AWS

13 grudnia 2023
Manager adresów IP Amazon VPC (IPAM) obsługuje teraz trzy nowe metryki CloudWatch –VpcIPUsage, SubnetIPUsage i PublicIPv4PoolIPUsage, które umożliwiają identyfikację niewykorzystanych lub prawie pełnych zakresów adresów IP, optymalizując wykorzystanie adresu IP w AWS.
czytaj więcej  

AWS Step Functions uruchamia ulepszoną obsługę błędów

12 grudnia 2023
AWS Step Functions ogłasza dostępność ulepszonych możliwości obsługi błędów w przepływach pracy AWS Step Functions, które pomogą Ci wyraźniej identyfikować błędy i zapewnią szczegółową kontrolę nad strategiami ponawiania prób. AWS Step Functions to wizualna usługa przepływu pracy, zdolna do koordynowania ponad 12 000 działań API z ponad 220 usług AWS w celu automatyzacji procesów biznesowych i obciążeń związanych z przetwarzaniem danych.
czytaj więcej  

AWS Artifact uruchamia powiadomienia e-mail

11 grudnia 2023
Amazon Web Services (AWS) ogłasza ogólną dostępność powiadomień w konsoli AWS Artifact. Od tej pory możesz teraz subskrybować powiadomienia i tworzyć konfiguracje, aby otrzymywać powiadomienia, gdy w AWS Artifact pojawi się nowy raport lub umowa albo nowa wersja istniejącego raportu lub umowy.
czytaj więcej  

Amazon VPC obsługuje teraz podstawowy adres IPv6 w elastycznym interfejsie sieciowym

8 grudnia 2023
Amazon Web Services (AWS) ogłasza wprowadzenie podstawowego adresu IPv6 w wirtualnej chmurze prywatnej (VPC), umożliwiając klientowi niezmienność pierwszego adresu IPv6 powiązanego z elastycznym interfejsem sieciowym (ENI). Gdy pierwszy adres IPv6 zostanie ustawiony jako podstawowy w ENI, adresu IPv6 nie można usunąć, dopóki ENI jest podłączony do instancji lub dopóki instancja nie zostanie zakończona, co w praktyce oznacza niezmienność adresu. Podstawowym adresem IPv6 może być adres IPv6 dostarczony przez Amazon lub adres IPv6 typu Bring your own IP (IPv6).
czytaj więcej  

Amazon VPC CNI obsługuje teraz egzekwowanie zasad Kubernetes NetworkPolicy

7 grudnia 2023
Wtyczka Amazon VPC Container Networking Interface (CNI) obsługuje teraz zasób Kubernetes NetworkPolicy. Klienci mogą używać tego samego oprogramowania Amazon VPC CNI typu open source do wdrażania zasad sieciowych w celu zabezpieczenia ruchu w swoich klastrach Kubernetes. Zmniejsza to potrzebę uruchamiania dodatkowego oprogramowania do kontroli dostępu do sieci i jednocześnie będzie współpracować ze wszystkimi istniejącymi funkcjami VPC CNI.
czytaj więcej  

Amazon SQS ogłasza zwiększenie limitu przepustowości dla trybu FIFO High Throughput

6 grudnia 2023
Amazon Simple Queue Service (SQS) ogłasza zwiększenie limitu dla trybu wysokiej przepustowości dla kolejek FIFO, umożliwiającego przetwarzanie do 9000 transakcji na sekundę na akcję API we wschodnich stanach USA (Ohio, Wirginia płn.), zachodnich stanach USA (Oregon), Europie (Irlandia, Frankfurt). W przypadku regionów Azji i Pacyfiku (Bombaj, Singapur, Sydney, Tokio) limit przepustowości został zwiększony do 4500 transakcji na sekundę na akcję API. We wszystkich pozostałych regionach, w których SQS jest obecnie ogólnie dostępny, limit dla trybu o wysokiej przepustowości został zwiększony do 2400 transakcji na sekundę.
czytaj więcej  

Amazon SNS obsługuje teraz dodatkowe wskaźniki użytkowania w Amazon CloudWatch

5 grudnia 2023
Usługa Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) wprowadziła dodatkowe wskaźniki użytkowania w Amazon CloudWatch dla następujących limitów usług: „Topics per Account”, „Filter Policies per Account” i „Pending Subscriptions per Account”.
czytaj więcej  

Amazon EKS ułatwia konfigurację i używanie Amazon EFS do trwałego, współdzielonego przechowywania plików

4 grudnia 2023
Usługa Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) obsługuje teraz sterownik Amazon Elastic File System (EFS) Container Storage Interface (CSI) jako dodatek EKS, dzięki czemu korzystanie z współdzielonego magazynu plików EFS w klastrach EKS staje się jeszcze prostsze i łatwiejsze.
czytaj więcej  

New Cost Optimization Hub centralizuje zalecane działania, które pozwolą Ci zaoszczędzić pieniądze

26 listopada 2023
Dzisiaj twórcy ogłaszają Cost Optimization Hub, nową funkcję AWS do rozliczeń i zarządzania kosztami, która ułatwia identyfikowanie, filtrowanie, agregowanie i określanie ilościowe oszczędności w ramach rekomendacji optymalizacji kosztów AWS.
czytaj więcej  

Amazon EKS Pod Identity upraszcza uprawnienia IAM dla aplikacji w klastrach Amazon EKS

26 listopada 2023
Od dzisiaj możesz korzystać z Amazon EKS Pod Identity, aby uprościć swoje aplikacje uzyskujące dostęp do usług AWS. To udoskonalenie zapewnia bezproblemową i łatwą w konfiguracji obsługę, która umożliwia definiowanie wymaganych uprawnień IAM dla aplikacji w klastrach usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS), dzięki czemu można łączyć się z usługami AWS poza klastrem.
czytaj więcej  

EC2 Security group connection tracking dodaje obsługę konfigurowalnych limitów czasu bezczynności

20 listopada 2023
Dzisiaj AWS ogłosił nową funkcję EC2 do konfigurowania limitów czasu bezczynności, na przykład śledzenia połączenia. Umożliwi to klientom zarządzanie zasobami śledzenia połączeń ich instancji i zapewni im możliwość skonfigurowania optymalnych limitów czasu w celu zarządzania skalą połączenia.
czytaj więcej  

AWS Systems Manager Incident Manager identyfikuje teraz prawdopodobne pierwotne przyczyny zdarzeń

20 listopada 2023
Od dzisiaj klienci mogą identyfikować prawdopodobne pierwotne przyczyny zdarzeń w Incident Manager, możliwości, jaką oferuje AWS Systems Manager. Kiedy alarm lub zdarzenie wyzwala incydent, Incident Manager identyfikuje teraz ostatnie wdrożenia AWS CloudFormation i AWS CodeDeploy, obejmujące zasób, którego dotyczy problem i prawdopodobnie spowodowały zdarzenie. Osoby reagujące na incydenty zobaczą szczegóły wdrożenia i bezpośrednie łącze do wdrożenia, co przyspieszy diagnozę pierwotnej przyczyny i skróci średni czas do niezbędny do rozwiązania (MTTR).
czytaj więcej  

Amazon ECR pull through cache obsługuje teraz dodatkowe rejestry nadrzędne

17 listopada 2023
Amazon Elastic Container Registry (ECR) obejmuje teraz Docker Hub, Azure Container Registry i GitHub Container Registry jako obsługiwane rejestry nadrzędne dla funkcji przeciągania pamięci podręcznej ECR. Dzięki dzisiejszej wersji klienci mogą skonfigurować regułę zaprojektowaną w celu automatycznej synchronizacji obrazów z nowo obsługiwanych rejestrów nadrzędnych z ich prywatnymi repozytoriami ECR.
czytaj więcej  

Usługa Amazon Interactive Video Service wprowadza zaawansowane typy kanałów umożliwiające elastyczne kodowanie sygnału wejściowego

16 listopada 2023
Od teraz masz możliwość utworzenia kanału Amazon Interactive Video Service (Amazon IVS) przy użyciu nowych typów kanałów Advanced-HD lub Advanced-SD, oprócz oryginalnych typów kanałów Basic lub Standard.
czytaj więcej  

Uprość sposób zarządzania autoryzacją w swoich aplikacjach dzięki zweryfikowanym uprawnieniom Amazon – teraz ogólnie dostępnym

15 listopada 2023
Podczas tworzenia nowej aplikacji lub integrowania istniejącej z nowym środowiskiem prawidłowe wdrożenie uwierzytelniania i autoryzacji użytkownika wymaga znacznych nakładów pracy. W przeszłości zbudowałbyś własny system uwierzytelniania, ale dziś możesz skorzystać z zewnętrznego dostawcy tożsamości, takiego jak Amazon Cognito. Jednak logika autoryzacji jest zwykle implementowana w kodzie.
czytaj więcej  

Nowość – urządzenia zoptymalizowane pod kątem pamięci masowej Snowball Edge z większą pamięcią masową i przepustowością

14 listopada 2023
Urządzenia z rodziny AWS Snow służą do ekonomicznego przenoszenia danych do chmury i przetwarzania danych na krawędzi. Ulepszone urządzenia Snowball Edge Storage Optimized są przeznaczone do projektów migracji danych w skali petabajtów i oferują 210 terabajtów pamięci NVMe oraz możliwość przesyłania do 1,5 gigabajtów danych na sekundę. Urządzenia oferują także kilka opcji łączności: 10GBASE-T, SFP48 i QSFP28.
czytaj więcej  

Nowość – przenieś przetwarzanie płatności do chmury dzięki AWS Payment Cryptography

13 listopada 2023
Kryptografia jest obecna wszędzie w naszym codziennym życiu. Jeśli regularnie czytasz blog AWS, używasz protokołu HTTPS, rozszerzenia protokołu HTTP, które wykorzystuje szyfrowanie do zabezpieczania komunikacji.
czytaj więcej  

Nowość – AWS DMS Serverless: automatycznie udostępnia i skaluje pojemność na potrzeby migracji i replikacji danych

10 listopada 2023
W obliczu ogromnej ilości tworzonych obecnie danych organizacje przenoszą się do chmury, aby skorzystać z bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności w pełni zarządzanych usług baz danych. Aby ułatwić migrację baz danych i analiz, możesz skorzystać z usługi migracji baz danych AWS (AWS DMS). Uruchomiony po raz pierwszy w 2016 roku, AWS DMS oferuje prosty proces migracji, który automatyzuje projekty migracji baz danych, oszczędzając czas, zasoby i pieniądze.
czytaj więcej  

AWS WAF obsługuje teraz oświadczenie Header Order na potrzeby kontroli żądań

8 listopada 2023
AWS WAF obsługuje teraz Header Order match statement, umożliwiając klientom określenie kolejności, w jakiej nagłówki HTTP pojawiają się w żądaniu. Dzięki tej funkcji klienci mogą jeszcze bardziej wzmocnić swoje środki kontroli dostępu, weryfikując dodatkowe wymiary metadanych żądań.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Pragniemy wyróżnić Hostersów za profesjonalizm, niezawodność, szczególnie podczas realizowanych przez Telepizzę intensywnych kampanii reklamowych w internecie, kiedy to naszą witrynę odwiedzało blisko 130 000 użytkowników miesięcznie.

Dariusz Bąk
Dyrektor Marketingu
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.