Aktualności AWS

AWS Lambda dodaje obsługę Java 21

14 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu Java 21. To środowisko wykonawcze jest oparte na najnowszej wersji długoterminowego wsparcia AWS Corretto, dystrybucji OpenJDK firmy Amazon.
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Amazon Linux 2023

13 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz Amazon Linux 2023 zarówno jako zarządzane środowisko wykonawcze, jak i podstawowy obraz kontenera. To środowisko wykonawcze zajmuje znacznie mniej miejsca wdrożeniowego niż środowiska wykonawcze Amazon Linux 2 i zapewnia zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc.
czytaj więcej  

AWS HealthScribe jest już ogólnodostępny

12 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność AWS HealthScribe, kwalifikującej się do ustawy HIPAA, generatywnej usługi opartej na sztucznej inteligencji, zaprojektowanej, aby pomóc twórcom aplikacji dla sektora opieki zdrowotnej w automatycznym tworzeniu wstępnej dokumentacji klinicznej na podstawie rozmów pacjenta z lekarzem.
czytaj więcej  

AWS Cost Explorer udostępnia teraz więcej danych historycznych i szczegółowych

9 lutego 2024
AWS ogłasza poszerzanie historię i poprawę szczegółowości danych dostępnych w AWS Cost Explorer. AWS Cost Explorer domyślnie obsługuje teraz dane o kosztach i wykorzystaniu z 14 miesięcy z codzienną szczegółowością (poprzednio 13 miesięcy).
czytaj więcej  

AWS CodeBuild obsługuje teraz obliczenia AWS Lambda

8 lutego 2024
Klienci AWS CodeBuild mogą teraz używać AWS Lambda do tworzenia i testowania swoich pakietów oprogramowania. AWS CodeBuild to w pełni zarządzana usługa ciągłej integracji, która sporządza kod źródłowy, uruchamia testy i tworzy gotowe do wdrożenia pakiety oprogramowania.
czytaj więcej  

Aktualizacje IAM Access Analyzer: znajdź niewykorzystany dostęp, sprawdź zasady przed wdrożeniem

7 lutego 2024
AWS wprowadza dwie nowe funkcje narzędzia AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer:Unused Access Analyzer i Custom Policy Checks
czytaj więcej  

Zapowiedź kontroli zakłóceń w Karpenter

6 lutego 2024
Począwszy od dzisiejszej wersji v0.34.0, klienci Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) korzystający z projektu Karpenter o otwartym kodzie źródłowym uzyskują nowy sposób kontrolowania, jak i kiedy wprowadzane są destrukcyjne zmiany w instancjach Amazon EC2 w ich klastrach Kubernetes.
czytaj więcej  

Usługa Amazon OpenSearch Service oferuje teraz lepszy wgląd w aktualizacje domen

6 lutego 2024
Usługa Amazon OpenSearch Service zapewnia teraz lepszy wgląd w postęp aktualizacji domen. Możesz zobaczyć szczegółowe wartości statusu reprezentujące różne etapy aktualizacji, co upraszcza monitorowanie i automatyzację zmian konfiguracji.
czytaj więcej  

AWS Application Load Balancer ogłasza integrację z WAF jednym kliknięciem

6 lutego 2024
Application Load Balancer (ALB) obsługuje teraz integrację konsoli z AWS WAF, co pozwala zabezpieczyć aplikacje za ALB za pomocą jednego kliknięcia. Ta integracja umożliwia ochronę AWS WAF jako pierwszą linię obrony przed typowymi zagrożeniami internetowymi dla aplikacji korzystających z ALB. Nadal możesz opcjonalnie skonfigurować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak wykrywanie botów i zapobieganie oszustwom dla swoich aplikacji z poziomu konsoli AWS WAF.
czytaj więcej  

Zapowiedź nowej klasy wysokowydajnej pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone

6 lutego 2024
Nowa klasa pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone została zaprojektowana tak, aby zapewniać do 10 razy lepszą wydajność niż klasa pamięci S3 Standard, jednocześnie obsługując setki tysięcy żądań na sekundę ze stałym jednocyfrowym opóźnieniem milisekundowym, dzięki czemu doskonale nadaje się do najczęściej używanych dostępnych danych i najbardziej wymagających aplikacji.
czytaj więcej  

Domyślna usługa Amazon EC2 Instance Metadata Service IMDSv2

5 lutego 2024
Od połowy 2024 r. nowo wydane typy instancji Amazon EC2 będą korzystać tylko z wersji 2 usługi metadanych instancji EC2 (IMDSv2). Podejmujemy również szereg kroków, aby uczynić IMDSv2 domyślnym wyborem dla szybkich startów konsoli AWS Management Console i innych ścieżek uruchamiania.
czytaj więcej  

AWS zapowiada rozwiązanie Amazon ElastiCache Serverless

2 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność Amazon ElastiCache Serverless, nowej, bezserwerowej opcji dla Amazon ElastiCache, która upraszcza zarządzanie pamięcią podręczną i natychmiast skaluje się w celu obsługi najbardziej wymagających aplikacji.
czytaj więcej  

AWS Free Tier obejmuje teraz 750 godzin bezpłatnych publicznych adresów IPv4 po rozpoczęciu poboru opłat za publiczny protokół IPv4

1 lutego 2024
Od dzisiaj AWS aktualizuje bezpłatną AWS Free Tier for Amazon Elastic Compute Cloud, bezpłatną przez 12 miesięcy, aby mogła obejmować 750 godzin korzystania z publicznego adresu IPv4 miesięcznie. Jeśli jesteś obecnym lub nowym klientem AWS Free Tier for Amazon EC2, otrzymasz 750 godzin korzystania z publicznego adresu IPv4 miesięcznie bezpłatnie przy uruchomieniu dowolnej instancji EC2 z publicznym adresem IPv4.
czytaj więcej  

AWS zapowiada polecenie zapytania o liczne statystyki dla usługi Amazon CloudWatch Logs Insights

1 lutego 2024
Amazon CloudWatch Logs z radością ogłasza możliwość użycia przez klientów maksymalnie dwóch poleceń statystycznych w zapytaniu Log Insights. Zwiększając liczbę poleceń stats do dwóch w jednym zapytaniu, klienci mogą teraz używać drugiego polecenia stats do wykonywania agregacji wyników pierwszej operacji na statystykach. Na przykład klienci mogą agregować ruch w dziennikach w 10-minutowych odstępach za pomocą polecenia stats, a następnie obliczyć maksymalny ruch w 10-minutowych odstępach za pomocą innego polecenia stats w tym samym zapytaniu.
czytaj więcej  

AWS dodaje możliwość udostępnienia użytkownikom Windows AMI szybszego uruchamiania

31 stycznia 2024
AWS ogłasza możliwość szybszego uruchamiania obrazów Windows Amazon Machine Images (AMI) przez klientów, gdy obrazy zostaną im udostępnione z innego konta. Wcześniej szybsze uruchamianie AMI systemu Windows mógł włączyć jedynie właściciel AMI, ale teraz odbiorca współdzielonego AMI może to również włączyć i dostosować parametry do swoich potrzeb za pomocą kilku prostych działań.
czytaj więcej  

Automatyczne testowanie i weryfikacja przywracania są teraz dostępne w AWS Backup

30 stycznia 2024
Przeprowadzenie automatycznego testowania wszystkich krytycznych zasobów w dniu gry jest ważnym krokiem w celu ustalenia, czy jesteś przygotowany by zareagować na oprogramowanie ransomware lub jakiekolwiek zdarzenie związane z utratą danych. Daje to możliwość podjęcia odpowiednich działań korygujących w oparciu o wyniki i monitorowanie wyników, takich jak sukces lub porażka tych testów. Ostatecznie będziesz w stanie ustalić, czy czasy przywracania odpowiadają oczekiwanym celom czasu odzyskiwania (RTO) organizacji, co pomoże Ci opracować ulepszone strategie odzyskiwania.
czytaj więcej  

Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

29 stycznia 2024
Twórcy ogłaszają dostępność archiwum migawek Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) z kopią zapasową AWS. Ta funkcja, wcześniej dostępna tylko w konsoli Amazon EC2 lub Amazon Data Lifecycle Manager, umożliwia przeniesienie rzadko używanych migawek Amazon EBS do taniego archiwum, umożliwiającego długoterminowe przechowywanie rzadko używanych migawek, które nie wymagają częstego lub szybkiego odzyskiwania.
czytaj więcej  

Application Load Balancer zwiększa dostępność aplikacji dzięki Automatic Target Weights

26 stycznia 2024
Usługa Application Load Balancer (ALB) obsługuje teraz Automatic Target Weights (ATW), które korzystają z nowego algorytmu routingu w celu optymalizacji ilości ruchu wysyłanego do każdego celu na podstawie informacji dostępnych dla modułu równoważenia obciążenia. Po pierwszym uruchomieniu ALB dostosuje ilość ruchu wysyłanego do każdego celu w oparciu o ukryte informacje o stanie, takie jak błędy 5XX i błędy połączenia.
czytaj więcej  

Amazon VPC obsługuje teraz idempotentność przy tworzeniu tabeli tras i sieciowych list ACL

25 stycznia 2024
Amazon VPC obsługuje teraz idempotentne tworzenie tabel tras i sieciowych list ACL, umożliwiając bezpieczne ponawianie prób tworzenia bez dodatkowych skutków ubocznych. Idempotentne tworzenie tabel tras i sieciowych list ACL jest przeznaczone dla klientów korzystających z systemów orkiestracji sieci lub skryptów automatyzacji, które tworzą tabele tras i sieciowe listy ACL w ramach przepływu pracy.
czytaj więcej  

Amazon VPC IP Address Manager dodaje darmowy poziom funkcji, w tym Amazon VPC IP Address Manager

25 stycznia 2024
Twórcy AWS przedstawiają nowy poziom funkcji, Free Tier for VPC IP Address Manager (IPAM), które pomogą Ci rozpocząć zadania związane z zarządzaniem adresami IP. Zawiera funkcje planowania publicznych adresów IP, a także funkcję Public IP Insights, która zapewnia ujednolicony widok wykorzystania publicznego protokołu IPv4. Jeśli jesteś już posiadaczem usługi IPAM, stanie się ona teraz Advanced Tier i będziesz mógł nadal korzystać z jej funkcji bez żadnych zmian w kosztach usługi IPAM.
czytaj więcej  

Amazon VPC IP Address Manager automatyzuje teraz przydzielanie adresów IP dla podsieci VPC

24 stycznia 2024
Firma AWS ogłosiła wprowadzenie nowej funkcji Amazon VPC IP Address Manager (IPAM), która automatyzuje przepływy pracy związane z zarządzaniem adresami IP podsieci VPC. Teraz możesz jeszcze bardziej uprościć zarządzanie adresami IP dla obciążeń AWS, automatyzując przepływy pracy zarówno dla VPC, jak i podsieci VPC.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.