Aktualności AWS

IAM Access Analyzer upraszcza teraz kontrolę niewykorzystanego dostępu, aby nakierować Cię na zasadę najmniejszego uprzywilejowania

22 lutego 2024
AWS Identity and Access Manager (IAM) Access Analyzer upraszcza teraz sprawdzanie niewykorzystanego dostępu, aby nakierować Cię na zasadę najmniejszego uprzywilejowania. IAM Access Analyzer stale analizuje Twoje konta, aby zidentyfikować niewykorzystany dostęp i tworzy scentralizowany pulpit nawigacyjny z wynikami.
czytaj więcej  

Generowanie zasad IAM Access Analyzer rozszerza teraz zasięg na ponad 200 usług AWS

21 lutego 2024
Generowanie zasad AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer rozszerzyło obsługę identyfikacji działań ponad 200 usług AWS, aby pomóc programistom w tworzeniu szczegółowych zasad w oparciu o ich AWS CloudTrail access activity.
czytaj więcej  

Funkcje AWS Lambda skalują teraz 12 razy szybciej przy obsłudze żądań o dużej objętości

20 lutego 2024
Teraz AWS Lambda skaluje się nawet 12 razy szybciej. Każda synchronicznie wywoływana funkcja Lambda skaluje się teraz o 1000 współbieżnych uruchomień co 10 sekund, aż łączna współbieżność wszystkich funkcji osiągnie limit współbieżności konta. Ponadto każda funkcja na koncie skaluje się teraz niezależnie od siebie, niezależnie od sposobu wywołania funkcji. Te ulepszenia są dostępne bez dodatkowych kosztów i nie musisz przeprowadzać żadnej konfiguracji istniejących funkcji.
czytaj więcej  

EC2 Image Builder dodaje obsługę obrazów zarządzanych Amazon Linux 2023 i Ubuntu 22.04 LTS

19 lutego 2024
EC2 Image Builder, usługa ułatwiająca i przyspieszająca tworzenie, dostosowywanie i utrzymywanie obrazów maszyn wirtualnych, obsługuje teraz dodatkowe systemy operacyjne – Amazon Linux 2023 i Ubuntu 22.04 Long Term Support (LTS). Klienci mogą używać tych nowych obrazów zarządzanych jako obrazu podstawowego dla swoich potoków obrazów w celu tworzenia obrazów niestandardowych i zarządzania nimi, podobnie jak w przypadku obsługiwanych systemów operacyjnych Windows i Linux.
czytaj więcej  

AWS Secrets Manager obsługuje teraz grupowe odzyskiwanie kluczy

16 lutego 2024
AWS Secrets Manager obsługuje teraz pojedyncze wywołanie interfejsu API w celu zidentyfikowania i pobrania grupy kluczy tajnych dla Twojej aplikacji. Nowy interfejs API BatchGetSecretValue zapewnia większą prostotę typowych przepływów pracy programistów, w których trzeba wprowadzić do aplikacji wiele kluczy tajnych. Dzięki tej funkcji nie trzeba już wykonywać iteracyjnych wywołań w celu pobrania jednego klucza na raz ani uwzględniać częściowych niepowodzeń podczas pobierania wielu kluczy, co z kolei zwiększa wydajność.
czytaj więcej  

AWS Lambda ułatwia rozwiązywanie problemów z błędami i przekroczeniami limitów czasu w fazie Init and Restore

15 lutego 2024
AWS Lambda ułatwia teraz monitorowanie i rozwiązywanie problemów z awariami funkcji Lambda, zgłaszając błędy i przekroczenia limitu czasu podczas inicjalizacji oraz faz przywracania cyklu życia funkcji Lambda do dzienników Amazon CloudWatch
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Java 21

14 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu Java 21. To środowisko wykonawcze jest oparte na najnowszej wersji długoterminowego wsparcia AWS Corretto, dystrybucji OpenJDK firmy Amazon.
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Amazon Linux 2023

13 lutego 2024
AWS Lambda obsługuje teraz Amazon Linux 2023 zarówno jako zarządzane środowisko wykonawcze, jak i podstawowy obraz kontenera. To środowisko wykonawcze zajmuje znacznie mniej miejsca wdrożeniowego niż środowiska wykonawcze Amazon Linux 2 i zapewnia zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc.
czytaj więcej  

AWS HealthScribe jest już ogólnodostępny

12 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność AWS HealthScribe, kwalifikującej się do ustawy HIPAA, generatywnej usługi opartej na sztucznej inteligencji, zaprojektowanej, aby pomóc twórcom aplikacji dla sektora opieki zdrowotnej w automatycznym tworzeniu wstępnej dokumentacji klinicznej na podstawie rozmów pacjenta z lekarzem.
czytaj więcej  

AWS Cost Explorer udostępnia teraz więcej danych historycznych i szczegółowych

9 lutego 2024
AWS ogłasza poszerzanie historię i poprawę szczegółowości danych dostępnych w AWS Cost Explorer. AWS Cost Explorer domyślnie obsługuje teraz dane o kosztach i wykorzystaniu z 14 miesięcy z codzienną szczegółowością (poprzednio 13 miesięcy).
czytaj więcej  

AWS CodeBuild obsługuje teraz obliczenia AWS Lambda

8 lutego 2024
Klienci AWS CodeBuild mogą teraz używać AWS Lambda do tworzenia i testowania swoich pakietów oprogramowania. AWS CodeBuild to w pełni zarządzana usługa ciągłej integracji, która sporządza kod źródłowy, uruchamia testy i tworzy gotowe do wdrożenia pakiety oprogramowania.
czytaj więcej  

Aktualizacje IAM Access Analyzer: znajdź niewykorzystany dostęp, sprawdź zasady przed wdrożeniem

7 lutego 2024
AWS wprowadza dwie nowe funkcje narzędzia AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer:Unused Access Analyzer i Custom Policy Checks
czytaj więcej  

Zapowiedź nowej klasy wysokowydajnej pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone

6 lutego 2024
Nowa klasa pamięci masowej Amazon S3 Express One Zone została zaprojektowana tak, aby zapewniać do 10 razy lepszą wydajność niż klasa pamięci S3 Standard, jednocześnie obsługując setki tysięcy żądań na sekundę ze stałym jednocyfrowym opóźnieniem milisekundowym, dzięki czemu doskonale nadaje się do najczęściej używanych dostępnych danych i najbardziej wymagających aplikacji.
czytaj więcej  

Domyślna usługa Amazon EC2 Instance Metadata Service IMDSv2

5 lutego 2024
Od połowy 2024 r. nowo wydane typy instancji Amazon EC2 będą korzystać tylko z wersji 2 usługi metadanych instancji EC2 (IMDSv2). Podejmujemy również szereg kroków, aby uczynić IMDSv2 domyślnym wyborem dla szybkich startów konsoli AWS Management Console i innych ścieżek uruchamiania.
czytaj więcej  

AWS zapowiada rozwiązanie Amazon ElastiCache Serverless

2 lutego 2024
AWS ogłasza ogólną dostępność Amazon ElastiCache Serverless, nowej, bezserwerowej opcji dla Amazon ElastiCache, która upraszcza zarządzanie pamięcią podręczną i natychmiast skaluje się w celu obsługi najbardziej wymagających aplikacji.
czytaj więcej  

AWS zapowiada polecenie zapytania o liczne statystyki dla usługi Amazon CloudWatch Logs Insights

1 lutego 2024
Amazon CloudWatch Logs z radością ogłasza możliwość użycia przez klientów maksymalnie dwóch poleceń statystycznych w zapytaniu Log Insights. Zwiększając liczbę poleceń stats do dwóch w jednym zapytaniu, klienci mogą teraz używać drugiego polecenia stats do wykonywania agregacji wyników pierwszej operacji na statystykach. Na przykład klienci mogą agregować ruch w dziennikach w 10-minutowych odstępach za pomocą polecenia stats, a następnie obliczyć maksymalny ruch w 10-minutowych odstępach za pomocą innego polecenia stats w tym samym zapytaniu.
czytaj więcej  

AWS dodaje możliwość udostępnienia użytkownikom Windows AMI szybszego uruchamiania

31 stycznia 2024
AWS ogłasza możliwość szybszego uruchamiania obrazów Windows Amazon Machine Images (AMI) przez klientów, gdy obrazy zostaną im udostępnione z innego konta. Wcześniej szybsze uruchamianie AMI systemu Windows mógł włączyć jedynie właściciel AMI, ale teraz odbiorca współdzielonego AMI może to również włączyć i dostosować parametry do swoich potrzeb za pomocą kilku prostych działań.
czytaj więcej  

Automatyczne testowanie i weryfikacja przywracania są teraz dostępne w AWS Backup

30 stycznia 2024
Przeprowadzenie automatycznego testowania wszystkich krytycznych zasobów w dniu gry jest ważnym krokiem w celu ustalenia, czy jesteś przygotowany by zareagować na oprogramowanie ransomware lub jakiekolwiek zdarzenie związane z utratą danych. Daje to możliwość podjęcia odpowiednich działań korygujących w oparciu o wyniki i monitorowanie wyników, takich jak sukces lub porażka tych testów. Ostatecznie będziesz w stanie ustalić, czy czasy przywracania odpowiadają oczekiwanym celom czasu odzyskiwania (RTO) organizacji, co pomoże Ci opracować ulepszone strategie odzyskiwania.
czytaj więcej  

Archiwum migawek Amazon EBS jest teraz dostępne z AWS Backup

29 stycznia 2024
Twórcy ogłaszają dostępność archiwum migawek Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) z kopią zapasową AWS. Ta funkcja, wcześniej dostępna tylko w konsoli Amazon EC2 lub Amazon Data Lifecycle Manager, umożliwia przeniesienie rzadko używanych migawek Amazon EBS do taniego archiwum, umożliwiającego długoterminowe przechowywanie rzadko używanych migawek, które nie wymagają częstego lub szybkiego odzyskiwania.
czytaj więcej  

Application Load Balancer zwiększa dostępność aplikacji dzięki Automatic Target Weights

26 stycznia 2024
Usługa Application Load Balancer (ALB) obsługuje teraz Automatic Target Weights (ATW), które korzystają z nowego algorytmu routingu w celu optymalizacji ilości ruchu wysyłanego do każdego celu na podstawie informacji dostępnych dla modułu równoważenia obciążenia. Po pierwszym uruchomieniu ALB dostosuje ilość ruchu wysyłanego do każdego celu w oparciu o ukryte informacje o stanie, takie jak błędy 5XX i błędy połączenia.
czytaj więcej  

Amazon VPC IP Address Manager dodaje darmowy poziom funkcji, w tym Amazon VPC IP Address Manager

25 stycznia 2024
Twórcy AWS przedstawiają nowy poziom funkcji, Free Tier for VPC IP Address Manager (IPAM), które pomogą Ci rozpocząć zadania związane z zarządzaniem adresami IP. Zawiera funkcje planowania publicznych adresów IP, a także funkcję Public IP Insights, która zapewnia ujednolicony widok wykorzystania publicznego protokołu IPv4. Jeśli jesteś już posiadaczem usługi IPAM, stanie się ona teraz Advanced Tier i będziesz mógł nadal korzystać z jej funkcji bez żadnych zmian w kosztach usługi IPAM.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.