Aktualności AWS

Rozszerzanie i badanie historii alarmów w Amazon CloudWatch – część 2

10 lutego 2022
W części 1-wszej pokazaliśmy jak wykorzystać regułę Amazon EventBridge do tworzenia logów i metryk Amazon CloudWatch na podstawie zmiany stanu alarmów CloudWatch.
czytaj więcej  

Dobre praktyki dotyczące międzyregionalnej agregacji ustaleń dotyczących bezpieczeństwa

9 lutego 2022
Usługa AWS Security Hub umożliwia klientom posiadanie scentralizowanego wglądu w stan bezpieczeństwa w ich środowisku AWS poprzez agregowanie alertów bezpieczeństwa z różnych usług AWS i produktów partnerskich w ustandaryzowanym formacie, dzięki czemu możesz łatwiej podejmować działania.
czytaj więcej  

Zarządzaj naprzemiennymi kontaktami konta AWS za pomocą Terraform

9 lutego 2022
Zarządzanie rozliczeniami AWS, powiadomieniami zespołu wsparcia i serwisu oraz potencjalnymi zdarzeniami związanymi z bezpieczeństwem ma kluczowe znaczenie dla klientów, aby zapewnić bezpieczeństwo, optymalizację kosztów i monitorowanie operacyjne wdrożeń AWS.
czytaj więcej  

Amazon GuardDuty usprawnia wykrywanie eksfiltracji poświadczeń instancji EC2

8 lutego 2022
Amazon GuardDuty to usługa wykrywania zagrożeń, która stale monitoruje złośliwą aktywność i nieautoryzowane zachowanie w celu ochrony kont AWS, obciążeń i danych przechowywanych w Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Monitorowanie zasobów AWS stworzonych przez Terraform w Amazon DevOps Guru za pomocą tfdevops

7 lutego 2022
Amazon DevOps Guru to usługa oparta na uczeniu maszynowym (ML), która pomaga deweloperom oraz operatorom automatycznie wykrywać anomalie i poprawiać dostępność aplikacji. DevOps Guru wykorzystuje modele uczenia maszynowego, oparte na wieloletniej doskonałości operacyjnej Amazon.com i AWS, aby identyfikować nietypowe zachowanie aplikacji (np. zwiększone opóźnienia, wskaźniki błędów, ograniczenia zasobów) i ujawniać krytyczne problemy, które mogą powodować potencjalne przestoje lub zakłócenia usług.
czytaj więcej  

Nowość – Replikacja dla Amazon Elastic File System (EFS)

7 lutego 2022
Amazon Elastic File System (Amazon EFS) umożliwia instancjom EC2, funkcjom AWS Lambda i kontenerom współdzielenie dostępu do w pełni zarządzanego systemu plików. Po raz pierwszy ogłoszony w 2015 roku i ogólnie dostępny w 2016 roku, Amazon EFS zapewnia wydajność z niskimi opóźnieniami dla szerokiej gamy obciążeń i może być skalowany do tysięcy jednoczesnych klientów lub połączeń.
czytaj więcej  

Nowość — instancje Amazon EC2 X2iezn oparte na najszybszym skalowalnym procesorze Intel Xeon do zadań pamięciochłonnych

4 lutego 2022
Obciążenia automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) wymagają wysokiej wydajności obliczeniowej i dużej ilości pamięci. Obciążenia te są wrażliwe na wyższą wydajność procesora i wyższe częstotliwości taktowania, ponieważ większa wydajność umożliwia wykonanie większej liczby zadań na mniejszej liczbie rdzeni. Na AWS re:Invent 2020 wprowadzono instancje Amazon EC2 M5zn, które wykorzystują procesory Intel Xeon Scalable (Cascade Lake) drugiej generacji z częstotliwością taktowania wszystkich rdzeni turbo do 4,5 GHz, która jest najszybszą ze wszystkich instancji w chmurze.
czytaj więcej  

Minimalizowanie zależności w Planie Odzyskiwania po Awarii

3 lutego 2022
Oficjalny dokument Availability and Beyond omawia koncepcję stabilności statycznej w celu poprawy odporności. Co oznacza stabilność statyczna w odniesieniu do wieloregionalnego planu odzyskiwania po awarii (DR)? Co się stanie, jeśli na same narzędzia, na których polegamy w celu przełączenia awaryjnego, ma wpływ zdarzenie DR?
czytaj więcej  

Rozszerzanie i badanie historii alarmów w Amazon CloudWatch – część 1

1 lutego 2022
Dane historii alarmów mogą być nieocenione w diagnozowaniu trendów, wpływów i pierwotnych przyczyn problemów w Twojej aplikacji. W tej dwuczęściowej serii wpisów zademonstrujemy, jak wyjść poza standardową 14-dniową historię alarmów i zamienić zmiany stanu alarmów Amazon CloudWatch w logi i metryki, które można wyświetlić na grafach w dashboardzie CloudWatch i zobaczyć obok innych danych dotyczących obserwowalności.
czytaj więcej  

Jak włączyć alarmy Amazon CloudWatch, aby wysyłały powtarzające się powiadomienia?

1 lutego 2022
Alarmy Amazon CloudWatch są natywnie zintegrowane z danymi Amazon CloudWatch. Wiele usług AWS wysyła metryki do CloudWatch, a AWS oferuje również wiele podejść, które pozwalają emitować metryki aplikacji jako niestandardowe metryki. Alarmy CloudWatch pozwalają monitorować zmiany metryk podczas przekraczania progu statycznego lub wypadania poza pasmo wykrywania anomalii. Ponadto umożliwiają monitorowanie obliczonych wyników wielu alarmów. Następnie alarmy CloudWatch automatycznie inicjują akcje, gdy ich stan zmienia się pomiędzy OK, ALARM i INSUFFICIENT_DATA.
czytaj więcej  

Nowe instancje EC2 Hpc6a zoptymalizowane dla obciążeń HPC

20 stycznia 2022
High Performance Computing (HPC) pozwalają inżynierom rozwiązywać złożone, wymagające dużej mocy obliczeniowej problemy, takie jak obliczeniowa dynamika płynów (CFD - computational fluid dynamics), prognozowanie pogody i genomika. Aplikacje HPC zazwyczaj wymagają instancji o dużej przepustowości pamięci, małych opóźnieniach, szerokopasmowego połączenia sieciowego o dużej przepustowości i dostępu do szybkiego równoległego systemu plików.
czytaj więcej  

Usługa Amazon Elastic Kubernetes dodaje obsługę sieci IPv6

17 stycznia 2022
Od początku stycznia, AWS umożliwił wdrażanie aplikacji korzystających z przestrzeni adresowej IPv6 w usłudze Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS). Wielu klientów standaryzuje Kubernetes jako platformę infrastruktury obliczeniowej dla aplikacji w chmurze on-premises. Amazon EKS ułatwia wdrażanie skonteneryzowanych obciążeń.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.