Aktualności AWS

Amazon Connect dodaje wgląd w rozmowy głosowe w czasie niemal rzeczywistym oraz aktywność związaną z zadaniami

28 maja 2021
Od teraz Amazon Connect pozwala klientom na subskrybowanie strumienia zdarzeń kontaktowych (rozmów głosowych, czatu i zadań) w czasie niemal rzeczywistym (np. połączenie znajduje się w kolejce) w Twoim centrum kontaktowym Amazon Connect.
czytaj więcej  

Praktyczny przewodnik po silniku elastycznych reguł AWS Network

24 maja 2021
AWS Network Firewall jest zarządzaną usługą, która znacznie ułatwia zapewnienie precyzyjnej ochrony sieci dla wszystkich wirtualnych chmur prywatnych Amazon Virtual Private Clouds (Amazon VPCs), aby zapewnić inspekcję, monitorowanie i rejestrowanie ruchu. Zapora automatycznie skaluje się wraz z ruchem sieciowym i oferuje wbudowane funkcje nadmiarowości zaprojektowane w celu zapewnienia wysokiej dostępności.
czytaj więcej  

Rozpocznij korzystanie z Amazon FSx File Getaway dla szybkiego, buforowanego dostępu do File Server Data w chmurze

24 maja 2021
Wraz z tym, jak tradycyjne obciążenia w dalszym ciągu migrują do chmury, niektórzy z klientów nie byli w stanie korzystać z natywnych usług chmury, służących do hostowania danych, które zwykle przechowywane są na ich lokalnych serwerach plików. Na przykład dane powszechnie używane do udostępniania plików zespołowych i projektów lub z systemami zarządzania treścią musiały rezydować w sposób lokalny ze względu na problemy związane z dużymi opóźnieniami lub ograniczoną czy współdzieloną przepustowością pomiędzy siedzibami klienta a chmurą.
czytaj więcej  

Przegląd informacji „last accessed”, aby zidentyfikować nieużywane uprawnienia EC2, IAM i Lambda oraz zawęzić dostęp dla ról IAM

20 maja 2021
AWS Identity and Access Management (IAM) pomaga klientom analizować dostęp i osiągać minimalne uprawnienia. Pracując nad nowymi uprawnieniami dla swojego zespołu, możesz użyć generowania polityk IAM Access Analyzer, aby utworzyć polityki w oparciu o aktywność związaną z dostępem i ustawić szczegółowe uprawnienia.
czytaj więcej  

CloudFront Functions – uruchamianie własnego kodu „at the Edge„ z małym opóźnieniem i w dowolnej skali

20 maja 2021
Dzięki Amazon CloudFront możesz bezpiecznie dostarczać swoim klientom na całym świecie dane, filmy, aplikacje i interfejsy API z niewielkimi opóźnieniami i dużymi prędkościami transferu. Aby zaoferować spersonalizowane funkcjonalności i możliwie najmniejsze opóźnienia, wiele nowoczesnych aplikacji wykonuje pewną logikę brzegowo. Przypadki użycia logiki at the edge można podzielić na dwie główne kategorie:
czytaj więcej  

Happy 10th Birthday – AWS Identity and Access Management

20 maja 2021
Usługa Amazon S3 skończyła 15 lat na początku tego roku, a wkrótce do jej grona dołączy usługa Amazon EC2. Na początku maja obchodziliśmy dziesiąte urodziny AWS Identity and Access Management (IAM).
czytaj więcej  

Dostępny oficjalny dokument: Klasyczne ramy analizy włamań dla środowisk AWS

20 maja 2021
Amazon Web Services (AWS) wydał nowy dokument, Classic intrusion analysis frameworks for AWS environments, aby pomóc organizacjom w planowaniu i wdrażaniu klasycznej struktury analizy włamań dla środowisk AWS. Raport ten zawiera kontekst, który pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób używane są frameworki, a także szczegółowo pokazuje, jak mitygować zaawansowane taktyki i techniki ataków przy użyciu platformy AWS Cloud.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache obsługuje teraz publikowanie dzienników Redis w Amazon CloudWatch Logs i Kinesis Data Firehose

20 maja 2021
Możesz teraz opublikować logi Redis typu slowlog z klastrów Amazon ElastiCache dla Redis do Amazon CloudWatch Logs i Amazon Kinesis Data Firehose. Log Redis slow log zapewnia wgląd w czas wykonywania poleceń w klastrze Redis, umożliwiając ciągłe monitorowanie wydajności tych operacji. Możesz wybrać wysyłanie tych logów w formacie JSON lub tekstowym do Amazon CloudWatch Logs i Amazon Kinesis Data Firehose.
czytaj więcej  

Amazon EC2 umożliwia wymianę woluminów root w celu szybkiego przywracania i rozwiązywania problemów

20 maja 2021
Amazon EC2 ogłasza funkcję Replace Root Volume, która umożliwia klientom zastąpienie woluminu głównego działającej instancji. Funkcja ta przywraca wolumin główny instancji do stanu uruchomienia lub do określonej migawki bez zatrzymywania instancji.
czytaj więcej  

Przedstawiamy routing zdarzeń między regionami z Amazon EventBridge

10 maja 2021
Korzystając z Amazon EventBridge, od teraz możesz kierować wydarzenia z dowolnego komercyjnego regionu AWS Region do innych obsługiwanych regionów. Początkowa lista obsługiwanych regionów docelowych prezentuje się w następujący sposób: wschodnie stany USA (Północna Wirginia), zachodnie stany USA (Oregon), Europa (Irlandia). Poniższy artykuł tłumaczy, w jaki sposób skonfigurować routing zdarzeń między regionami i na podstawie przykładu przedstawia, w jaki sposób możesz to wdrożyć do konta AWS.
czytaj więcej  

Optymalizacja zarządzania chmurą w AWS: Integracja NIST Cybersecurity Framework, AWS Cloud Adoption Framework i AWS Well-Architected

6 maja 2021
Twoje podejście do zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem i zgodnością może stanowić aktywator w cyfrowej transformacji i elastyczności biznesowej. W miarę jak coraz więcej organizacji robi postępy w swojej drodze do cyfrowej transformacji – wspieranej przez przetwarzanie w chmurze – organizacje i procesy związane z bezpieczeństwem nie mogą jedynie uczestniczyć, a przewodzić w tej transformacji.
czytaj więcej  

Usługa Red Hat OpenShift dostępna w AWS Now GA

4 maja 2021
Klienci przychodzą do AWS z wieloma różnymi doświadczeniami i zestawami umiejętności, dlatego też twórcy AWS zastanawiają się, w jaki sposób sprawić, aby czuli się tam bardziej komfortowo.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.