Aktualności AWS

W jaki sposób możesz korzystać z Amazon GuardDuty, aby wykrywać podejrzaną aktywność na swoim koncie AWS

15 kwietnia 2021
Amazon GuardDuty to zautomatyzowana usługa wykrywania zagrożeń, która nieustannie monitoruje podejrzane działania i nieautoryzowane zachowanie w celu ochrony Twoich kont AWS, obciążeń i danych przechowywanych w Amazon S3.
czytaj więcej  

Amazon S3 Object Lambda - Użycie własnego kodu do przetwarzania danych w momencie ich pobierania z S3

14 kwietnia 2021
Kiedy przechowujesz dane w usłudze Amazon Simple Storage Service (S3), możesz je łatwo udostępniać do użytku przez wiele aplikacji. Jednak każda aplikacja ma swoje własne wymagania i może wymagać innego widoku danych.
czytaj więcej  

Scentralizuj dostęp za pomocą punktów końcowych interfejsu VPC, aby uzyskać dostęp do usług AWS w wielu VPC

13 kwietnia 2021
Bezpieczeństwo i koszt są zawsze priorytetem dla klientów AWS podczas projektowania ich sieci. Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) i powiązane z nim składniki sieciowe oferują wiele narzędzi do wdrażania łączności sieciowej.
czytaj więcej  

AWS Fault Injection Simulator – Użyj Controlled Experiments aby zwiększyć niezawodność

12 kwietnia 2021
AWS zapewnia komponenty potrzebne do budowy wysoce niezawodnych systemów: wiele regionów (każdy z wieloma strefami dostępności), Amazon CloudWatch (metryki, monitorowanie i alarmy), Auto Scaling, Load Balancing, kilka form replikacji między regionami i wiele więcej.
czytaj więcej  

Amazon EKS skraca czas tworzenia control-plane dla klastrów EKS o 40%

11 kwietnia 2021
Usługa Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) skróciła czas tworzenia control-planel o 40%, umożliwiając utworzenie nowego control-plane EKS średnio w 9 minut lub mniej.
czytaj więcej  

Amazon ECS umożliwia wykonywanie poleceń w kontenerze działającym na Amazon EC2 lub AWS Fargate

11 kwietnia 2021
Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) wprowadził Amazon ECS Exec - prosty, bezpieczny i rozliczalny sposób, w jaki klienci mogą wykonywać polecenia w kontenerze działającym na instancjach Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) lub AWS Fargate
czytaj więcej  

Niezbędne bezpieczeństwo dla każdego: budowanie bezpiecznych fundamentów AWS

8 kwietnia 2021
Z tego artykułu dowiesz się, w jaki sposób zespoły o różnych rozmiarach mogą uzyskać dostęp do światowej klasy zabezpieczeń w chmurze bez dedykowanej osoby do spraw bezpieczeństwa w Twojej organizacji.
czytaj więcej  

Demistyfikacja operacji kluczy KMS, Bring Your Own Key (BYOK), niestandardowy magazyn kluczy i przenoszalność kryptogramu

2 kwietnia 2021
Podczas gdy przygotowujesz się do tworzenia lub migracji obciążenia w Amazon Web Services (AWS), projektowanie schematu szyfrowania może być stawiającym wyzwania, a czasami także dezorientującym staraniem.
czytaj więcej  

Świętuj 15-lecie Amazon S3 z „Tygodniem Pi” dzięki wydarzeniom na żywo

30 marca 2021
15 lat temu powstał artykuł na bloga, w którym twórcy Amazon Simple Storage Service ogłosili jego powstanie. W tym poście zostało wyjaśnione, że usługa jest dostępna za pośrednictwem interfejsów API i była przeznaczona dla programistów.
czytaj więcej  

Zweryfikuj dostęp do zasobników S3 przed wdrożeniem zmian uprawnień wraz z IAM Access Analyzer

29 marca 2021
AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer pomaga Ci w monitorowaniu i ograniczaniu dostępu poprzez korzystanie ze zautomatyzowanej argumentacji do generowania obszernych wyników dotyczących dostępu do zasobów.
czytaj więcej  

Tworzenie rozwiązania Saas dla architektury multi-tenant przy użyciu Amazon EKS

26 marca 2021
Wraz z tym, jak coraz więcej organizacji wybiera model dostarczania oprogramowania jako usługi (SaaS), wiele z nich jako cel swoich rozwiązań wybiera Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS). Sposób programowania, efektywność kosztowa, bezpieczeństwo, wdrażanie i atrybuty operacyjne EKS stanowią kolejny przykuwający uwagę model dla dostawców SaaS.
czytaj więcej  

Jak synchronizacja AWS SSO Active Directory poprawia użytkowanie aplikacji AWS

26 marca 2021
Zarządzanie tożsamością jest najprostsze wtedy, kiedy możesz zarządzać tożsamościami w scentralizowanej lokalizacji i używać ich na różnych kontach oraz aplikacjach. Równocześnie chcesz mieć możliwość korzystania z tych tożsamości w aplikacjach i używać ich do innych celów, jak np. przeszukiwanie grup, znajdowanie członków konkretnej grupy czy udostępnianie projektów innym użytkownikom lub grupom.
czytaj więcej