Amazon VPC obsługuje teraz podstawowy adres IPv6 w elastycznym interfejsie sieciowym

8 grudnia 2023

Amazon Web Services (AWS) ogłasza wprowadzenie podstawowego adresu IPv6 w wirtualnej chmurze prywatnej (VPC), umożliwiając klientowi niezmienność pierwszego adresu IPv6 powiązanego z elastycznym interfejsem sieciowym (ENI).

Gdy pierwszy adres IPv6 zostanie ustawiony jako podstawowy w ENI, adresu IPv6 nie można usunąć, dopóki ENI jest podłączony do instancji lub dopóki instancja nie zostanie zakończona, co w praktyce oznacza niezmienność adresu. Podstawowym adresem IPv6 może być adres IPv6 dostarczony przez Amazon lub adres IPv6 typu Bring your own IP (IPv6).

W przypadku protokołu IPv4 klienci używają podstawowego adresu IPv4 w instancji do kierowania ruchu, ponieważ podstawowy adres IPv4 w instancji jest niezmienny przez cały okres istnienia tejże instancji. W ten sposób dodanie lub usunięcie adresów IPv4 do ENI nie będzie miało wpływu na przepływ ruchu ani łączność. W przypadku protokołu IPv6 klienci mogą korzystać z funkcji podstawowego protokołu IPv6, aby ustawić podstawowy adres IPv6 w instancji w celu kierowania ruchu bez obawy o zmianę adresu IPv6.

Ta funkcja jest dostępna we wszystkich regionach komercyjnych AWS i AWS GovCloud (USA) bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji znajdziesz w podręczniku użytkownika VPC.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.