Aktualności AWS

Jak zabezpieczyć samodzielnie zarządzaną usługę DNS przed atakami DDoS za pomocą AWS Global Accelerator i AWS Shield Advanced?

21 stycznia 2021
Z tego artykułu można dowiedzieć się jak poprawić odporność usługi DNS na ataki DDoS (Distributed Denial of Service) poprzez zastosowanie AWS Global Accelerator oraz AWS Shield Advanced. Można skorzystać z tych usług, aby wykorzystać niektóre z technik stosowanych przez Amazon Route 53 do ochrony przed atakami DDoS.
czytaj więcej  

Zacznij od precyzyjnej kontroli dostępu w Amazon Elasticsearch Service

21 stycznia 2021
Usługa Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu, dostarczaną przez dodatek Open Distro for Elasticsearch security plugin. Wtyczka ta dodaje uwierzytelnienie dla Kibana oraz kontrolę dostępu na poziomie klastra, indeksu, dokumentu i pola, które mogą pomóc w zabezpieczeniu danych. Obecnie istnieje wiele różnych sposobów na skonfigurowanie domeny Amazon ES, aby zapewnić kontrolę dostępu
czytaj więcej  

AWS rozszerza zakres TISAX na region Londyn oraz Paryż

21 stycznia 2021
8 grudnia 2020, AWS zakończył proces certyfikacji Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) dla regionów Londyn oraz Paryż. Regiony te zostały ocenione na poziomie wysokim (AL 2) dla domen kontrolnych Information Handling oraz Data Protection, zgodnie z art. 28 ("Processor") European General Data Protection Regulation (GDPR).
czytaj więcej  

Certyfikaty ISO 2020 z nowym Regionem i zwiększonym zakresem usług

21 stycznia 2021
Firma Amazon Web Services (AWS) pomyślnie ukończyła audyty nadzoru, nie stwierdzając niezgodności z normami 9001, 27001, 27017 lub 27018. Audytorzy Ernst and Young Certify Point ponownie wydali certyfikaty w dniu 6 listopada 2020 roku. Potwierdzają one zgodność ISO Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z punktu widzenia zewnętrznych audytorów.
czytaj więcej  

138 usług AWS uzyskało certyfikat CSA STAR Level 2

21 stycznia 2021
Amazon Web Services (AWS) uzyskał certyfikat Cloud Security Alliance (CSA) Security Trust Assurance and Risk (STAR) na poziomie Level 2 bez żadnych zastrzeżeń.
czytaj więcej  

Witamy w AWS Storage Day 2020

22 grudnia 2020
W listopadzie odbył się kolejny AWS Storage Day 2020. Dla tych, którzy używają Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Elastic File System (EFS), AWS Transfer Family (AWS Transfer for SFTP, FTPS, or FTP), AWS DataSync, AWS Storage Gateway, AWS Backup, lub urządzeń z rodziny AWS Snow Family, w tym artykule znajdzie się coś odpowiedniego i użytecznego.
czytaj więcej  

S3 Intelligent-Tiering dodaje warstwy dostępu do archiwów

20 grudnia 2020
Dwa lata temu AWS uruchomił usługę S3 Intelligent-Tiering, która umożliwiła korzystanie z S3 bez konieczności dogłębnego zrozumienia wzorców dostępu do danych. Niedawno platforma wprowadziła dwie nowe optymalizacje dla S3 Intelligent-Tiering, które automatycznie archiwizują rzadko używane i odwiedzane obiekty. Optymalizacje te zmniejszają ilość ręcznej pracy, którą należało by wykonać, aby zarchiwizować obiekty o niesprecyzowanych wzorcach dostępu oraz te, które nie są używane miesiącami.
czytaj więcej  

Przedstawiamy AWS Gateway Load Balancer - łatwe wdrażanie, skalowalność i wysoka dostępność dla urządzeń partnerskich

18 grudnia 2020
W zeszłym roku AWS uruchomił funkcję Virtual Private Cloud (VPC) Ingress Routing, która umożliwia routing całego ruchu przychodzącego i wychodzącego do/z bramki Internet Gateway (IGW) lub Virtual Private Gateway (VGW) do interfejsu Elastic Network Interface konkretnej instancji Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
czytaj więcej  

Aktualizacja Amazon MQ - nowa usługa brokera wiadomości RabbitMQ

16 grudnia 2020
W 2017 roku, Amazon uruchomił usługę o nazwie Amazon MQ, czyli zarządzany system kolejek dla Apache ActiveMQ , popularnego message brokera open-source, który jest szybki i bogaty w funkcje. Usługa ta oferuje kolejki i tematy, trwałe oraz nietrwałe subskrypcje, wysyłanie wiadomości w trybie „push” i „pull” oraz filtrowanie.
czytaj więcej  

Nowa integracja dla CloudWatch Alarms i OpsCenter

14 grudnia 2020
Około rok temu AWS uruchomił usługę w AWS Systems Manager o nazwie OpsCenter, która umożliwia klientom agregowanie błędów, zdarzeń i alarmów w jednym miejscu, a także ułatwia operatorom oraz inżynierom badanie oraz usuwanie problemów. Teraz wprowadzono integrację pomiędzy powyższą funkcją a Amazon CloudWatch Alarms.
czytaj więcej  

Nowy region AWS w Zurychu

11 grudnia 2020
Na początku tego roku (2020) AWS uruchomił nowy Region we Włoszech oraz Południowej Afryce. W planach są kolejne trzy w Indonezji, Japonii i Hiszpanii.
czytaj więcej  

Amazon SNS FIFO – wzorzec wiadomości Publikuj/Subskrybuj

11 grudnia 2020
Podczas projektowania oprogramowania o rozproszonej architekturze bardzo ważne jest, aby zdefiniować to, w jaki sposób serwisy wymieniają informacje. Dla przykładu użycie komunikacji asynchronicznej oddziela komponenty, upraszcza skalowanie, zmniejszając wpływ zmian i ułatwiając opublikowanie nowych funkcji.
czytaj więcej  

Instancje EC2 P4 wyposażone w GPU do uczenia maszynowego i HPC

11 grudnia 2020
Amazon EC2 zapewniało instancje wyposażone CPU przez blisko dekadę. Pierwsza generacja instancji Cluster GPU została wydana pod koniec 2010 roku, po których zostały wydane instancje: G2 (2013), P2 (2016), P3 (2017), G3 (2017), P3dn (2018) i G4 (2019). Każda z kolejnych generacji posiada coraz bardziej wydajne procesory graficzne, a także wystarczającą moc procesora, pamięć oraz przepustowość łącza, która pozwala GPU być maksymalnie wykorzystanym.
czytaj więcej  

AWS Nitro Enclaves – izolowane środowiska obliczeniowe EC2 w celu ochrony poufnych danych

11 grudnia 2020
System Nitro to bogata kolekcja elementów składowych, które mogą zostać zgromadzone w wielu różnych konfiguracjach, dając nam elastyczność w projektowaniu, i w szybkim tempie dostarczać typy instancji EC2 wraz z rozszerzającym się wyborem wyliczeń, przechowywania, pamięci oraz opcjami tworzenia sieci.
czytaj więcej  

Wsparcie load balancera aplikacji (ALB) w szyfrowaniu End-to-End HTTP/2 i gRPC

11 grudnia 2020
Dzięki swojej wydajności i wsparciu dla licznych języków programowania, gRPC stanowi bardzo popularny wybór dla integracji mikrousługi oraz komunikacji na linii klient-serwer. gRPC stanowi wysokiej klasy szkielet RPC (remote procedure call), używając HTPP/2 do transportu oraz Protocol Buffers w celu opisania interfejsu.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.