Amazon VPC CNI obsługuje teraz egzekwowanie zasad Kubernetes NetworkPolicy

7 grudnia 2023

Wtyczka Amazon VPC Container Networking Interface (CNI) obsługuje teraz zasób Kubernetes NetworkPolicy.

Klienci mogą używać tego samego oprogramowania Amazon VPC CNI typu open source do wdrażania zasad sieciowych w celu zabezpieczenia ruchu w swoich klastrach Kubernetes. Zmniejsza to potrzebę uruchamiania dodatkowego oprogramowania do kontroli dostępu do sieci i jednocześnie będzie współpracować ze wszystkimi istniejącymi funkcjami VPC CNI.

Domyślnie w Kubernetes każdy pod może rozmawiać z dowolnym innym podem w klastrze bez ograniczeń. Aby zapewnić lepszą izolację sieci, Kubernetes NetworkPolicy umożliwia administratorom klastrów zabezpieczanie dostępu do i z aplikacji poprzez zdefiniowanie, z którymi jednostkami może komunikować się pod i odwrotnie. Wymaga to jednak od klientów korzystania z dodatkowego oprogramowania w celu wdrożenia NetworkPolicy, co często skutkuje narzutami operacyjnymi i kosztami instalacji i konserwacji wtyczek stron trzecich.

Dzięki obsłudze NetworkPolicy w Amazon VPC CNI klienci korzystający z Kubernetes na platformie AWS mogą teraz zezwalać na ruch między swoimi podami lub go blokować w oparciu o selektory etykiet, przestrzenie nazw, bloki IP i porty przy minimalnym obciążeniu. Dzięki natywnej integracji z VPC mogą zabezpieczać swoje aplikacje przy użyciu standardowych komponentów, w tym grup zabezpieczeń i list kontroli dostępu do sieci (ACL), w ramach dodatkowych środków zapewniających dogłębną ochronę. Ponadto klienci mogą śledzić i rozwiązywać skonfigurowane zasady na poziomie klastra i węzła za pomocą wtyczki Amazon VPC CNI. Począwszy od VPC CNI v1.14, obsługa NetworkPolicy jest dostępna w nowych klastrach z Kubernetesem w wersji 1.25 lub nowszej, ale domyślnie wyłączona przy uruchomieniu.

Aby rozpocząć, zapoznaj się z dokumentacją Amazon EKS. Aby dowiedzieć się więcej, sprawdź artykuł na blogu AWS dotyczący premiery.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.