AWS Lambda dodaje obsługę Python 3.12

14 grudnia 2023

AWS Lambda obsługuje teraz tworzenie aplikacji bezserwerowych przy użyciu języka Python 3.12. Programiści mogą używać Python 3.12 zarówno jako zarządzanego środowiska wykonawczego, jak i podstawowego obrazu kontenera, a AWS automatycznie zastosuje aktualizacje, gdy tylko staną się dostępne.

Możesz używać Python 3.12 z Lambda@Edge, co pozwala dostosować treści o niskim opóźnieniu dostarczane przez Amazon CloudFront. Powertools for AWS Lambda (Python), zestaw narzędzi dla programistów umożliwiający wdrażanie najlepszych praktyk bezserwerowych i zwiększanie szybkości programowania, obsługuje również język Python 3.12.

Środowisko wykonawcze Lambda Python 3.12 jest zbudowane na nowym środowisku wykonawczym Amazon Linux 2023, które zapewnia znacznie mniejszy obszar wdrożenia niż wcześniejsze środowiska wykonawcze oparte na Amazon Linux 2, zaktualizowane wersje popularnych bibliotek, takich jak glibc, i nowy menedżer pakietów. Środowisko wykonawcze obejmuje również ulepszoną obsługę Unicode i obsługę płynnego zamykania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz artykuł na blogu AWS dotyczący środowiska uruchomieniowego Python 3.12, teraz dostępnego w AWS Lambda.

Środowisko wykonawcze Python 3.12 jest dostępne we wszystkich regionach, w których dostępna jest Lambda, z wyjątkiem regionów Chin i GovCloud.

Możesz używać pełnej gamy narzędzi do wdrażania AWS, w tym konsoli Lambda, AWS CLI, AWS Serverless Application Model (AWS SAM), CDK i AWS CloudFormation, aby wdrażać i zarządzać aplikacjami bezserwerowymi napisanymi w Pythonie 3.12. Aby przeprowadzić migrację istniejących funkcji Lambda działających we wcześniejszych wersjach języka Python, przejrzyj kod pod kątem zgodności z językiem Python 3.12, a następnie zaktualizuj środowisko wykonawcze funkcji lub użyj dostarczonego przez AWS podstawowego obrazu języka Python 3.12 do tworzenia i wdrażania funkcji języka Python 3.12 przy użyciu kontenerów. Aby uzyskać więcej informacji na temat AWS Lambda, odwiedź stronę produktową AWS.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.