Aktualności AWS

AWS Fargate zwiększa domyślne limity liczby zasobów do 1000

22 lutego 2021
Ostatnimi czasy AWS Fargate zwiększył domyślne limity usług do 500, jednak od dzisiaj możesz uruchomić nawet do 1000 jednoczesnych zadań Amazon Elastic Container Service (ECS) oraz podów Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS), działających w Fargate On-Demand, jak i 1000 jednoczesnych zadań ECS działających w Fargate Spot.
czytaj więcej  

Amazon EKS i EKS Distro od teraz obsługują Kubernetes w wersji 1.19

22 lutego 2021
Kubernetes, dzięki częstemu pojawianiu się nowych funkcji i regularnej naprawie błędów, rozwija się bardzo szybko. Najważniejsze punkty nowej wersji Kubernetes 1.19 to przede wszystkim Ingress API i Pod Topology Spread, osiągające stabilny status, domyślnie włączone EndpointSlices oraz niezmienne Secrets i ConfigMaps. Dowiedz się więcej o wersji 1.19 Kubernetes w informacjach o projekcie Kubernetes.
czytaj więcej  

Moduł równoważenia obciążenia aplikacji od teraz obsługuje Aplikację Cookie Stickiness

17 lutego 2021
Moduł równoważenia obciążenia aplikacji (Application Load Balancer) od teraz obsługuje także oparte na aplikacjach „cookie stickiness”. Ta nowa funkcja pomaga konsumentom upewnić się, że ich klienci łączą się z tym samym celem modułu równoważenia obciążenia na czas trwania sesji, wykorzystując do tego pliki cookie aplikacji.
czytaj więcej  

Ponad 40 usług wymaga już minimum TLS 1.2 dla endpointów AWS FIPS

16 lutego 2021
W poście na blogu z Marca 2020, AWS poinformował o tym, że rozpoczęły się prace nad zaktualizowaniem wszystkich endpointów AWS Federal Information Processing Standard (FIPS) do minimalnej wersji protokołu Transport Layer Security (TLS) 1.2, we wszystkich regionach AWS. Niedawno AWS ogłosił, że ponad 40 usług zostało zaktualizowanych oraz wymaga już protokołu TLS 1.2.
czytaj więcej  

Scheduled Actions of Application Auto Scaling obsługuje lokalną strefę czasową (Local Time Zone)

15 lutego 2021
Zaplanowane skalowanie Application Auto Scaling aplikacji, powszechnie znane jako zaplanowane działania (scheduled actions), obsługuje teraz lokalne strefy czasowe (Local Time Zones ) oprócz domyślnego uniwersalnego czasu koordynowanego (Coordinated Universal Time - UTC). Od teraz można tworzyć zaplanowane działania w swojej lokalnej strefie czasowej lub innej strefie czasowej ze swojej sieci.
czytaj więcej  

Instancje Amazon EC2 M5n, M5dn, R5n oraz R5dn Bare Metal

15 lutego 2021
Niedawno, AWS rozszerzył ofertę o instancje Amazon EC2 M5n, M5dn, R5n oraz R5dn bare metal, które mogą wykorzystywać przepustowość sieci do 100Gb/s, a także adapter Elastic Fabric Adapter (EFA) do obciążeń typu HPC/ML.
czytaj więcej  

Obsługa filtrowania replikacji w usłudze Amazon RDS for MySQL i MariaDB

12 lutego 2021
Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz filtry replikacji dla instancji MySQL i MariaDB. Filtry replikacji określają, które bazy danych i tabele są replikowane w instancjach read replica. Wystarczy, że klienci utworzą listy baz danych i tabel, które można uwzględnić lub wykluczyć dla każdej instancji typu read replica.
czytaj więcej  

Klastry Amazon EKS obsługują teraz uwierzytelnianie użytkowników za pomocą dostawców tożsamości zgodnych z OIDC

12 lutego 2021
Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) obsługuje teraz używanie dostawców tożsamości zgodnych z OpenID Connect (OIDC) jako opcji uwierzytelniania użytkownika w klastrach Kubernetes. Dzięki uwierzytelnianiu OIDC, można zarządzać dostępem użytkowników do klastrów EKS przy użyciu standardowych procedur w organizacji do tworzenia, włączania i wyłączania kont pracowników.
czytaj więcej  

Krok naprzód w kierunku prawdziwie otwartego oprogramowania Elasticsearch

10 lutego 2021
W zeszłym tygodniu Elastic zapowiedziało, że zamierza zmienić strategię licencjonowania oprogramowania i że nie wypuści nowych wersji Elasticsearch oraz Kibana na licencji Apache, wersja 2.0 (Alv2).
czytaj więcej  

Amazon CloudWatch od teraz dodaje obsługę Fluent Bit dla logów kontenerów z Amazon EKS i Kubernetes

10 lutego 2021
AWS zapowiada dostępność obsługi Fluent Bit dla Amazon CloudWatch, w pełni zarządzanej usługi monitorowania i obserwowalności pay-as-you-go, dla zasobów działających w AWS i lokalnych
czytaj więcej  

Pakiet oszczędnościowy Amazon CloudFront Security

9 lutego 2021
Dnia 5-go lutego, AWS ogłosił możliwość skorzystania z pakietu oszczędnościowego Amazon CloudFront Security Savings Bundle. Pakiet ten jest elastycznym planem cenowym, który pomaga zaoszczędzić do 30% na rachunku CloudFront przy miesięcznej opłacie subskrypcji ważnej na rok.
czytaj więcej  

Amazon Aurora obsługuje PostgreSQL 12

9 lutego 2021
Amazon Aurora z kompatybilnością PostgreSQL od teraz obsługuje główną wersję 12. PostgreSQL 12 zapewnia lepsze zarządzanie, ulepszone możliwości partycjonowania, a także możliwość wykonywania zapytań o ścieżki JSON zgodnie ze specyfikacjami SQL/JSON.
czytaj więcej