Aktualności AWS

Zapowiedź kontroli dostępu do sieci przychodzącej w Amazon Managed Grafana

9 marca 2023
Wielu klientów korzystających z Amazon Managed Grafana musi ograniczyć publiczny dostęp do obszaru roboczego Grafana i aktywować precyzyjną kontrolę, aby ustalić, które źródła ruchu mogą dotrzeć do obszaru roboczego Grafana. Dzisiaj twórcy z przyjemnością ogłaszają nową funkcję Amazon Managed Grafana, która obsługuje kontrolę dostępu do sieci przychodzącej. Dzięki temu możesz zabezpieczyć obszary robocze Grafana za pomocą punktów końcowych VPC i list prefiksów zarządzanych przez klientów, które ograniczają przychodzący ruch sieciowy, docierający do twoich obszarów roboczych.
czytaj więcej  

Amazon RDS for MySQL dodaje nowe możliwości odzyskiwania po awarii (DR) dzięki Cross-Region Automated Backups

1 marca 2023
Od dziś Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dla MySQL obsługuje Cross-Region Automated Backups. Ta funkcja rozszerza istniejącą funkcjonalność tworzenia kopii zapasowych Amazon RDS, umożliwiając skonfigurowanie automatycznej replikacji migawek systemowych i dzienników transakcji z podstawowego regionu AWS do dodatkowego regionu AWS.
czytaj więcej  

Amazon EKS i Amazon EKS Distro obsługują teraz Kubernetes w wersji 1.25

28 lutego 2023
Kubernetes 1.25 wprowadził kilka nowych funkcji i poprawek błędów, a AWS z radością ogłasza, że możesz korzystać z Amazon EKS i Amazon EKS Distro do uruchamiania Kubernetes w wersji 1.25. Od dziś możesz tworzyć nowe klastry 1.25 lub aktualizować istniejące klastry do wersji 1.25 za pomocą konsoli Amazon EKS, interfejsu wiersza poleceń eksctl lub narzędzia infrastructure-as-code.
czytaj więcej  

Amazon ECS zwiększa liczbę zadań realizacji, aby zapewnić szybsze automatyczne skalowanie klastrów

23 lutego 2023
Usługa Amazon Elastic Container Services (Amazon ECS) zwiększyła limit usługi „Zadania w stanie PROVISIONING na klaster”, aby zapewnić szybsze automatyczne skalowanie klastrów. Stąd klienci, którzy muszą uruchomić dużą liczbę zadań (>300) w swoich klastrach Amazon ECS, zauważą teraz szybsze skalowanie infrastruktury klastra.
czytaj więcej  

Częstsze prognozy Amazon EC2 Auto Scaling w celu dokładniejszego skalowania predykcyjnego

22 lutego 2023
Amazon EC2 Auto Scaling generuje teraz predykcyjne prognozy zasad skalowania 4x dziennie, w porównaniu z 1x dziennie wcześniej. Skrócenie interwału prognozy z 24 godzin do 6 godzin zapewnia dokładniejsze zasady skalowania predykcyjnego, które szybko dostosowują się do zmieniających się trendów popytu.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling obsługuje teraz odświeżanie instancji dla rezerwowych i skalowalnych, chronionych instancji EC2

14 lutego 2023
Dziś twórcy AWS ogłaszają rozszerzenie funkcji odświeżania instancji, aby obsługiwała instancje w stanie wstrzymania (rezerwowe) lub chronione przed skalowaniem. W przypadku instancji w stanie wstrzymania posiadasz teraz opcje ich zakończenia, całkowitego zignorowania, a także obecną opcję przeczekania, aż wrócą do użytkowania. W przypadku chronionych instancji uzyskujesz opcje ich odświeżenia, całkowitego zignorowania, a także aktualną opcję oczekiwania na nie, dopóki nie usuniesz ochrony skalowalnej.
czytaj więcej  

Odświeżanie instancji Amazon EC2 Auto Scaling obsługuje teraz wycofywanie zmian

13 lutego 2023
Z dniem dzisiejszym autorzy z przyjemnością ogłaszają możliwość wycofania zmian związanych z odświeżaniem instancji EC2 Auto Scaling. Funkcja odświeżania instancji EC2 Auto Scaling umożliwia ciągłą wymianę instancji w grupie Auto Scaling. Dzięki dzisiejszej premierze możesz użyć tej funkcji, aby cofnąć zmiany wprowadzone podczas odświeżania instancji, gdy operacja się nie powiedzie.
czytaj więcej  

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/02/aws-systems-manager-change-calendar-view-operational-events/

10 lutego 2023
Change Calendar, funkcja AWS Systems Manager, pomaga teraz klientom przeglądać ich zdarzenia operacyjne, takie jak okna konserwacyjne, powiązania menedżerów stanu i planowane wykonania automatyzacji wraz ze zdarzeniami krytycznymi dla ich działalności.
czytaj więcej  

Nowość – Wizualizuj swoje zasoby VPC z Amazon VPC Creation Experience

7 lutego 2023
Dziś twórcy AWS z radością ogłaszają dostępność mapy zasobów Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Nową funkcję, która upraszcza tworzenie VPC w konsoli zarządzania AWS. Ta funkcja wyświetla wizualnie istniejące zasoby VPC i ich trasowanie na pojedynczej stronie, co pozwala szybko zrozumieć układ architektoniczny VPC.
czytaj więcej  

Usługa Amazon OpenSearch Serverless jest teraz powszechnie dostępna

6 lutego 2023
Teraz powszechnie dostępna, Amazon OpenSearch Serverless to nowa, bezserwerowa opcja dla usługi Amazon OpenSearch. OpenSearch Serverless usprawnia proces uruchamiania zadań wyszukiwania i analizy w skali petabajtów bez konieczności konfigurowania, zarządzania lub skalowania klastrów OpenSearch.
czytaj więcej  

Amazon RDS obsługuje teraz zwiększanie rozmiaru pamięci podczas tworzenia replik do odczytu i przywracania baz danych ze snapshotów

1 lutego 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz zwiększanie przydzielonego rozmiaru pamięci podczas tworzenia repliki do odczytu, przywracania bazy danych ze snapshotów lub przywracania instancji bazy danych do punktu w czasie. Ta funkcja jest obsługiwana w bazach danych Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL i Amazon RDS for Oracle.
czytaj więcej  

Nowość – AWS CloudTrail Lake obsługuje Ingesting Activity Events ze źródeł innych niż AWS

31 stycznia 2023
W listopadzie 2013 roku twórcy AWS zaprezentowali AWS CloudTrail do śledzenia aktywności użytkowników i wykorzystania API. AWS CloudTrail umożliwia audyt, monitorowanie bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów operacyjnych. CloudTrail rejestruje aktywność użytkownika i wywołania API w usługach AWS jako zdarzenia. Wydarzenia CloudTrail pomagają odpowiedzieć na pytania „kto co, gdzie i kiedy zrobił?”.
czytaj więcej  

Nowość – Deployment Pipelines Reference Architecture i Reference Implementations

30 stycznia 2023
Dzisiaj autorzy uruchamiają nową architekturę referencyjną i zestaw implementacji referencyjnych dla potoków wdrażania klasy korporacyjnej. Potok wdrażania automatyzuje budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji lub infrastruktur w środowiskach AWS. Podczas wdrażania obciążeń w chmurze posiadanie potoków wdrażania jest kluczem do uzyskania elastyczności i skrócenia czasu wprowadzenia na rynek.
czytaj więcej  

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) zarządza teraz adresami IP w Twojej sieci poza Twoją organizacją AWS

25 stycznia 2023
Amazon VPC IP address manager (IPAM) pozwala teraz zarządzać adresami IP na kontach poza Twoją organizacją AWS przy użyciu AWS Resource Access Manager (RAM). Upraszcza to przepływy pracy związane z zarządzaniem adresami IP (np. planowanie, śledzenie i monitorowanie), umożliwiając korzystanie z jednego IPAM na wszystkich kontach AWS.
czytaj więcej  

Amazon RDS Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu rezerwami dla RDS PostgreSQL obsługuje teraz replikację przychodzącą

23 stycznia 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dla PostgreSQL obsługuje teraz replikację przychodzącą z instancji bazy danych Amazon RDS Single-AZ (DB) i instancji Amazon RDS Multi-AZ DB z jedną rezerwą do wdrożeń Amazon RDS Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu rezerwami.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Launch Templates obsługują teraz parametry AWS Systems Manager dla AMI

20 stycznia 2023
Od dzisiaj szablony Amazon EC2 Launch Templates obsługują parametry AWS Systems Manager dla Amazon Machine Images (AMI). Upraszcza to automatyzację i zmniejsza prawdopodobieństwo błędnej konfiguracji, eliminując potrzebę tworzenia nowej wersji szablonu uruchamiania dla każdej aktualizacji AMI.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling od teraz podaje rekomendacje dotyczące aktywacji zasad skalowania predykcyjnego

19 stycznia 2023
Amazon EC2 Auto Scaling pomaga teraz łatwo określić czy dodanie zasad skalowania predykcyjnego może jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność grup automatycznego skalowania. Zasady skalowania predykcyjnego w sposób czynny dodają instancje EC2 do grupy automatycznego skalowania w oczekiwaniu na gwałtowne wzrosty popytu. Skutkuje to lepszą dostępnością i wydajnością aplikacji, które mają przewidywalne wzorce zapotrzebowania i długi czas inicjalizacji.
czytaj więcej  

Heads-Up! Zmiany w zakresie bezpieczeństwa Amazon S3 nadchodzą w kwietniu 2023

18 stycznia 2023
Począwszy od kwietnia 2023 r. twórcy AWS zamierzają wprowadzić dwie zmiany w usłudze Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), aby automatycznie wprowadzić w życie najnowsze i zarazem najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem zasobników. Zmiany zaczną obowiązywać w kwietniu i zostaną wdrożone we wszystkich regionach AWS w ciągu kilku tygodni.
czytaj więcej  

AWS Storage Gateway wprowadza moduły Terraform dla Amazon S3 File Gateway

17 stycznia 2023
AWS Storage Gateway wprowadza moduły Terraform do wdrażania Amazon S3 File Gateway w środowiskach VMware. Dzięki temu możesz teraz wykorzystać Infrastructure as Code (IaC) do automatyzacji i usprawnienia udostępniania oraz konfiguracji Amazon S3 File Gateways, zapewniając tym samym użytkownikom szybszą, powtarzalną i bezpieczną opcję wdrażania, która może być skalowana.
czytaj więcej  

AWS Security Hub integruje się teraz z AWS Control Tower (wersja zapoznawcza)

16 stycznia 2023
AWS Security Hub integruje się teraz z AWS Control Tower, umożliwiając tym samym łączenie AWS Security Hub detective controls z proaktywnymi lub prewencyjnymi kontrolami AWS Control Tower i zarządzanie nimi razem za pomocą AWS Control Tower. Kontrolki AWS Security Hub są od teraz mapowane na powiązane cele kontrolne w bibliotece AWS Control Tower, zapewniając całościowy widok kontroli wymaganych do spełnienia określonego celu.
czytaj więcej  

Amazon RDS Proxy obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach Aurora Global Database

13 stycznia 2023
Amazon RDS Proxy, w pełni zarządzany serwer proxy bazy danych o wysokiej dostępności dla usługi Amazon Relational Database Service (RDS), obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach globalnej bazy danych Amazon Aurora. Globalna baza danych Aurora to pojedyncza baza danych obejmująca wiele regionów AWS, umożliwiająca globalne odczyty z niskimi opóźnieniami i przywracanie po awarii w całym regionie.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.