Aktualności AWS

Przedstawiamy routing zdarzeń między regionami z Amazon EventBridge

10 maja 2021
Korzystając z Amazon EventBridge, od teraz możesz kierować wydarzenia z dowolnego komercyjnego regionu AWS Region do innych obsługiwanych regionów. Początkowa lista obsługiwanych regionów docelowych prezentuje się w następujący sposób: wschodnie stany USA (Północna Wirginia), zachodnie stany USA (Oregon), Europa (Irlandia). Poniższy artykuł tłumaczy, w jaki sposób skonfigurować routing zdarzeń między regionami i na podstawie przykładu przedstawia, w jaki sposób możesz to wdrożyć do konta AWS.
czytaj więcej  

Optymalizacja zarządzania chmurą w AWS: Integracja NIST Cybersecurity Framework, AWS Cloud Adoption Framework i AWS Well-Architected

6 maja 2021
Twoje podejście do zarządzania bezpieczeństwem, ryzykiem i zgodnością może stanowić aktywator w cyfrowej transformacji i elastyczności biznesowej. W miarę jak coraz więcej organizacji robi postępy w swojej drodze do cyfrowej transformacji – wspieranej przez przetwarzanie w chmurze – organizacje i procesy związane z bezpieczeństwem nie mogą jedynie uczestniczyć, a przewodzić w tej transformacji.
czytaj więcej  

Usługa Red Hat OpenShift dostępna w AWS Now GA

4 maja 2021
Klienci przychodzą do AWS z wieloma różnymi doświadczeniami i zestawami umiejętności, dlatego też twórcy AWS zastanawiają się, w jaki sposób sprawić, aby czuli się tam bardziej komfortowo.
czytaj więcej  

Ocena niezawodności środowiska SaaS za pomocą AWS Well-Architected SaaS Lens

30 kwietnia 2021
Filar niezawodności rozwiązania AWS Well-Architected SaaS Lens koncentruje się na stanie niezawodności rozwiązania typu software-as-a-service (SaaS). SaaS Lens pomaga klientom Amazon Web Services (AWS) ocenić ogólną niezawodność ich architektury SaaS, zapewniając wytyczne, które umożliwiają lepsze dostosowanie ich architektury do dobrych praktyk w zakresie niezawodności SaaS.
czytaj więcej  

Zmniejszanie niechcianego ruchu w witrynie dzięki nowej usłudze AWS WAF Bot Control

30 kwietnia 2021
Według badań zespołu AWS Shield Threat Research, aż 51% ruchu kierowanego do typowych aplikacji internetowych pochodzi ze skryptów działających na maszynach, zwanych także botami. Szeroka gama botów - niektóre chciane, inne niechciane - trafiają do Twoich punktów końcowych.
czytaj więcej  

Przedstawiamy Amazon S3 Object Lambda – korzystaj ze swojego kodu do przetwarzania danych w stanie, w jakim są pobierane z S3

29 kwietnia 2021
Kiedy przechowujesz dane w Amazon Simple Storage Service (S3), możesz w łatwy sposób udostępniać je do użytku za pomocą wielu aplikacji. Jednakże każda z tych aplikacji posiada swoje własne wymagania i może wymagać innego widoku danych.
czytaj więcej  

Protokół TLS 1.2 będzie wymagany dla wszystkich punktów końcowych AWS FIPS od 31 marca 2021

29 kwietnia 2021
Aby pomóc Ci spełnić Twoje potrzeby w zakresie zgodności, twórcy aktualizują wszystkie punkty końcowe AWS Federal Information Processing Standard (FIPS) do minimum Transport Layer Security (TLS) 1.2.
czytaj więcej  

Nowe Instancje Amazon EC2 x2GD – Graviton2 Power dla obciążeń intensywnie korzystających z pamięci

28 kwietnia 2021
Twórcy wypuścili na rynek pierwsze instancje EC2 oparte na Graviton pod koniec 2018 roku i ogłosili wydanie kolejnego procesora Graviton2 zaledwie rok później. Podwójne jednostki SIMD, obsługa instrukcji int8 I fp16 oraz inne ulepszenia architektoniczne pomiędzy generacjami sprawiają, że Graviton2 jest wysoce opłacalnym procesorem.
czytaj więcej  

Najważniejsze wydarzenia z ostatnich premier AWS Identity

27 kwietnia 2021
Poniżej znajdują się najważniejsze informacje na temat AWS Identity od listopada 2020 roku do lutego 2021. Funkcje wyróżnione w tym artykule pomogą Ci w zarządzaniu i zabezpieczaniu Twojego środowiska Amazon Web Services (AWS). Usługi tożsamości odpowiadają na pytania typu „kto posiada dostęp do czego”. Umożliwiają Ci bezpieczne zarządzanie tożsamościami, zasobami i uprawnieniami na dużą skalę oraz wydajniejszą obsługę Twojego środowiska AWS.
czytaj więcej  

Wykrywaj anomalie w swoich metrykach i szybko diagnozuj problemy dzięki ogólnie dostępnemu Amazon Lookout for Metrics

27 kwietnia 2021
Od teraz Amazon Lookout for Metrics jest łatwo dostępny dla wszystkich klientów AWS. Lookout for Metrics jest usługą uczenia maszynowego (ML), która wykrywa anomalie lub nieoczekiwane zmiany w Twoich metrykach, pomagając Ci w proaktywnym monitorowaniu kondycji Twojej firmy, diagnozowaniu problemów i szybkim znajdowaniu możliwości – a wszystko to bez konieczności posiadania wcześniejszego doświadczenia z ML.
czytaj więcej  

Rozwiązanie DevOPS Monitoring Dashboard jest ogólnie dostępne

26 kwietnia 2021
Twórcy z radością obwieszczają wypuszczenie na rynek AWS DevOps Monitoring Dashboard, implementacji referencyjnej, która automatyzuje konfigurację pulpitów wskaźników DevOps, tak aby klienci rozwijający się w AWS mogli ocenić aktywność deweloperską i identyfikować obszary wymagające ciągłego doskonalenia.
czytaj więcej  

Automatycznie blokuj podejrzany ruch dzięki AWS Network Firewall i Amazon GuardDuty

26 kwietnia 2021
Zgodnie z AWS Security Incident Response Guide, korzystając z automatyzacji reakcji bezpieczeństwa, możesz zwiększyć zarówno skalę, jak i efektywność Twoich operacji bezpieczeństwa.
czytaj więcej