Aktualności AWS

Zapowiedź aktualizacji do AWS Well-Architected Framework

4 listopada 2022
Twórcy AWS z radością ogłaszają dostępność ulepszonej zawartości AWS Well-Architected Framework. W tej aktualizacji wprowadzono zmiany we wszystkich sześciu filarach struktury: doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie, niezawodności, wydajności, optymalizacji kosztów i zrównoważonym rozwoju.
czytaj więcej  

Użyj generowania zasad IAM Access Analyzer, aby przyznać szczegółowe uprawnienia dla ról usługi AWS CloudFormation

24 października 2022
AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer udostępnia narzędzia upraszczające zarządzanie uprawnieniami, ułatwiając ustawianie, weryfikację i udoskonalanie uprawnień. Jednym z takich narzędzi jest generowanie zasad IAM Access Analyzer, które tworzy szczegółowe zasady na podstawie aktywności dostępu do AWS CloudTrail – na przykład czynności, których używasz z Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Lambda i Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Użyj narzędzi AWS Backup i CI/CD, aby zautomatyzować scentralizowane tworzenie kopii zapasowych w usługach AWS

18 października 2022
Automatyzacja i skalowanie strategii ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych pomaga zredukować koszty ręczne, związane z czasochłonną konfiguracją, minimalizuje ryzyko błędów, zapewnia wgląd w wykrywanie dryfu i poprawia zgodność z zasadami tworzenia kopii zapasowych w rozproszonych obciążeniach lub kontach AWS. Włączenie kopii zapasowej do planu odzyskiwania po awarii (DR) i planu ciągłości biznesowej (BCP), wraz z automatyzacją operacji tworzenia kopii zapasowych, to ważne i najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które zabezpieczają dane kopii zapasowych i operacje w AWS.
czytaj więcej  

AWS ogłasza Ogólną Dostępność Amazon Connect Cases

17 października 2022
W czerwcu 2022 AWS ogłosiło przedpremierową wersję Amazon Connect Cases, funkcji Amazon Connect, która upraszcza interakcje z klientami i skraca średni czas rozwiązywania problemów. Dziś autorzy z radością ogłaszają powszechną dostępność Amazon Connect Cases. Cases, funkcja Amazon Connect, ułatwia agentom contact center tworzenie, współpracę i szybkie rozwiązywanie problemów z klientami, które wymagają co najmniej kilku rozmów i zadań uzupełniających. Dodatkowo pozwala skupić się na rozwiązywaniu problemów klienta, bez względu na to jak są proste lub złożone. Agenci posiadają odpowiednie szczegóły sprawy (takie jak data i godzina otwarcia, podsumowanie problemu lub informacje o kliencie) w jednym, ujednoliconym widoku i mogą w pełni skupić się na rozwiązaniu problemu klienta.
czytaj więcej  

Aktualizacja AWS Security Reference Architecture jest już dostępna

14 października 2022
W sierpniu 2022 AWS poinformował, że jest już dostępna zaktualizowana wersja AWS Security Reference Architecture (AWS SRA). AWS SRA to holistyczny zestaw wytycznych dotyczących wdrażania pełnego zestawu usług bezpieczeństwa AWS w środowisku typu multi-account (wielokontowym). Możesz go użyć, aby pomóc swojej organizacji w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu usługami bezpieczeństwa AWS, tak aby były zgodne z dobrymi praktykami AWS. Wskazówki są oparte na wspólnych doświadczeniach z klientami korporacyjnymi AWS.
czytaj więcej  

AWS IoT FleetWise jest już ogólnie dostępny – z łatwością zbieraj dane pojazdu i wysyłaj do Chmury

13 października 2022
Dziś autorzy ogłaszają powszechną dostępność AWS IoT FleetWise, w pełni zarządzanej usługi AWS, która ułatwia zbieranie, przekształcanie i przesyłanie danych pojazdów do chmury. W ostatnim AWS re:Invent 2021 zapoznali się z AWS IoT FleetWise, wysłuchali opinii klientów i poprawili funkcje dla różnych przypadków użycia przetwarzania danych pojazdu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
czytaj więcej  

Amazon File Cache – wysokowydajna pamięć podręczna w AWS dla lokalnych systemów plików

12 października 2022
Autorzy z radością ogłaszają dostępność Amazon File Cache, nowej usługi szybkiej pamięci podręcznej w AWS, zaprojektowanej do przetwarzania danych plików przechowywanych w różnych lokalizacjach – w tym lokalnie. Pamięć podręczna plików przyspiesza i upraszcza najbardziej wymagające przepływy pracy w chmurze i hybrydowe, zapewniając aplikacjom dostęp do plików za pomocą szybkiego i znanego interfejsu POSIX, bez względu na to, czy oryginalne pliki są przechowywane lokalnie w dowolnym systemie plików, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem NFS v3 lub na Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) obsługuje teraz dwie nowe metryki CloudWatch do pomiaru i śledzenia wykorzystania adresów sieciowych

11 października 2022
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) wprowadził dwie nowe metryki sieci: 1) Network Address Usage i 2) Peered Network Address Usage. Te nowe dane pomogą administratorom sieci w planowaniu rozbudowy architektury VPC przy aktywnym zarządzaniu limitami usług.
czytaj więcej  

Automatycznie archiwizuj migawki Amazon EBS za pomocą Amazon Data Lifecycle Manager

10 października 2022
Klienci używają migawek do przechwytywania kopii swoich danych z określonego punktu w czasie, co umożliwia odzyskiwanie danych po awarii, migrację danych między regionami i kontami oraz poprawę zgodności kopii zapasowych. W przedsiębiorstwach korzystających z migawek powszechnym wymogiem jest przechowywanie migawek (do których rzadko uzyskuje się dostęp) przez ponad 90 dni w celu zapewnienia zgodności. Jednak koszt przechowywania tych pełnych migawek przez dłuższy czas stanowi wyzwanie dla budżetu IT, a klienci ryzykują niezgodność, usuwając migawki z powodu ograniczeń budżetowych.
czytaj więcej  

Wszystkiego najlepszego z okazji 10 rocznicy Amazon S3 Glacier – 10 lat Cold Storage w Chmurze

30 września 2022
Dziesięć lat temu, 20 sierpnia 2012 r., AWS ogłosiło ogólną dostępność Amazon Glacier, bezpiecznej, niezawodnej i niezwykle korzystnej cenowo pamięci masowej przeznaczonej do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych. W tym czasie autor tekstu był jednocześnie klientem AWS. Oferta długoterminowej, bezpiecznej i trwałej pamięci masowej w chmurze, która pozwoliła mu na archiwizację dużych ilości danych przy bardzo niskich kosztach, wydawała się zwyczajnym primaaprilisowym żartem.
czytaj więcej  

Utrzymaj widoczność w wykorzystaniu wzorców architektury chmury

29 września 2022
Zespoły zajmujące się platformą chmurową i architekturą korporacyjną wykorzystują wzorce architektury, aby zapewnić wskazówki dotyczące różnych przypadków użycia. Wzorce architektury chmury to zazwyczaj agregacje wielu zasobów Amazon Web Services (AWS), takich jak Elastic Load Balancing z Amazon Elastic Compute Cloud lub Amazon Relational Database Service z Amazon ElastiCache. W dużej organizacji zespoły zajmujące się platformami chmurowymi często mają ograniczony nadzór nad wdrożeniami chmurowymi. To sprawia, że nie mają kontroli ani wglądu w faktyczne przyjęcie wzorców chmurowych w ich organizacji.
czytaj więcej  

Amazon Route 53 ogłasza wsparcie dla uprawnień zestawu rekordów zasobów DNS

28 września 2022
Dzisiaj AWS wprowadził uprawnienia zestawu rekordów zasobów DNS, tym samym umożliwiając klientom definiowanie zarządzania tożsamością i dostępem AWS (IAM), tworzenie, edytowanie i usuwanie zasad dla pojedynczych lub grup zestawów rekordów DNS w publicznej lub prywatnej strefie hostowanej Route 53.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.