AWS CodeDeploy obsługuje teraz punkty zatrzymania aplikacji podczas skalowania Amazon EC2 Auto Scaling Group

11 grudnia 2023

CodeDeploy może teraz wywołać funkcję zatrzymującą aplikację podczas skalowania ASG, dzięki czemu możesz ukończyć bieżące zadania, zwolnić zasoby aplikacji lub zamknąć połączenia wychodzące. Punkty zatrzymania aplikacji można również wywołać podczas operacji odświeżania instancji ASG, co pozwala na „łatanie” instancji bez wpływu na dostępność aplikacji.

AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa wdrożeniowa, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w Amazon EC2, AWS ECS i AWS Lambda. Wcześniej CodeDeploy wykonywał punkt zatrzymania cyklu życia aplikacji zatrzymującej tylko podczas wdrażania Blue/Green. Wykorzystując punkty zatrzymania zakończenia cyklu życia ASG, CodeDeploy będzie teraz wstrzymywać zakończenie instancji i wykona funkcję zatrzymania aplikacji dla dowolnego zdarzenia zakończenia instancji ASG.

Obsługa punktów końcowych aplikacji ASG jest dostępna we wszystkich regionach AWS, w których dostępna jest usługa AWS CodeDeploy.

Aby uzyskać więcej informacji, sprawdź Integration with Amazon EC2 Auto Scaling w Przewodniku programisty AWS CodeDeploy.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.