CLOUD & SERVER EXPERTS

Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej (cloud computing) i zarządzania serwerami. Pomagamy zwiększyć bezpieczeństwo danych oraz zdolności operacyjne naszych klientów.

Zarządzanie i administracja serwerami

zarządzanie serwerami

Zarządzanie i administracja serwerami to opieka administracyjna nad infrastrukturą serwerową klienta, znajdującą się w naszym Data Center, w chmurze lub innej lokalizacji. Wiemy jak duża spoczywa na nas odpowiedzialność, dlatego gwarantujemy bezpieczeństwo oraz ciągłość pracy powierzonych nam serwerów.

Nasi doświadczeni administratorzy sprawują opiekę administracyjną i zarządzają serwerami w naszym własnym Data Center oraz w dowolnej lokalizacji na świecie, wskazanej przez klienta (sprawujemy opiekę administracyjną nad serwerami, znajdującymi się w serwerowniach w Polsce, Europie i innych kontynentach). Fizyczna lokalizacja serwera nie ma dla nas znaczenia, ponieważ jesteśmy w stanie zarządzać infrastrukturą w sposób zdalny. Zarządzane przez nas serwery znajdują się także w popularnych chmurach np. AWS, Oktawave czy Azure.

Czuwamy przez całą dobę we wszystkie dni roku, aby zapewnić nieprzerwaną pracę systemów. W czasie 10 lat działalności wypracowaliśmy procedury i narzędzia monitoringu, pozwalające błyskawicznie reagować nawet na najmniejsze nieprawidłowości działania systemu.

 

 

zarządzanie serwerami

W przypadku zgłoszenia awarii lub wykrycia jej przez system monitoringu natychmiast podejmujemy czynności zmierzające do jej usunięcia i przywrócenia prawidłowej pracy systemu, bez względu na porę doby.

Nasi klienci mogą w każdym momencie konsultować się z doświadczonymi administratorami Hostersi.

 

W ramach usługi zarządzania serwerem zapewniamy:

 • aktualizację pakietów systemowych,
 • konfigurację lokalnego firewalla,
 • aktualizację i konfigurację aplikacji dodatkowych zainstalowanych na serwerze wchodzących w skład oficjalnych repozytoriów poprawek,
 • ograniczenie dostępu do serwera zgodnie z polityką bezpieczeństwa i wymaganiami Klienta,
 • monitoring serwera realizowany poprzez okresowe sprawdzenie dostępności usługi na danym porcie oraz wykorzystania zasobów serwera: odpowiedz na ping, zajętość pamięci w tym pliku wymiany, dostęp do ssh/rdp, obciążenie procesorów, poprawność zamontowania dysków, wielkość kolejki mailowej, działanie skonfigurowanych interfejsów sieciowych, zajętość dysków, działanie usługi http (port 80), działanie bazy danych oraz inne usługi jeśli zostały odrębnie ustalone i zainstalowane,
 • możliwość monitorowania i reakcji na środowisku testowym (UAT)
 • wsparcie (on demand) przy troubleshootingu środowisk Dev, Stage, UAT
 • zbieranie historycznych danych o kluczowych elementach systemu w postaci wykresów i ich analiza,
 • analiza obciążanie serwera i elementów systemu oraz sugerowanie odpowiedniego zachowania i zmian,
 • utrzymanie aktualnej dokumentacji systemu,
 • wykonywanie kopii zapasowych plików i baz danych (jeśli ustalono, że takie kopie mają być wykonywane) i ich przechowywanie do 7 dni wstecz,
 • nadzór nad aktualnością backupów (bez testowego odtwarzania chyba, że ustalono inaczej),
 • e-mailowe wsparcie techniczne, w szczególności także telefoniczne,
 • reakcja na zauważone problemy i zgłoszenia zgodnie z poziomem wykupionego supportu,
 • reakcja na nadmierne zużycie zasobów serwera – ochrona serwera przed przeciążeniem,
 • automatyczne monitorowanie zmian na serwerze mających wpływ na jego bezpieczeństwo,
 • bieżąca administracja związana z zakładaniem kont i serwerów,
 • instalacja dodatkowych, prostych usług na serwerze (jeśli jest to czynność rutynowa – przy bardziej zaawansowanych wymagane jest wykupienie dodatkowej usługi instalacyjnej),
 • nadzór nad oprogramowaniem bazy danych w szczególności działania mające na celu podniesienie wydajności, kontrole spójności bazy danych, monitoring obciążenia bazy danych,
 • przegląd i analizę logów systemowych,
 • reakcja na awarie,
 • obsługa serwerów DNS i MX w ramach infrastruktury Hosterów – jeśli wybrano taką usługę,
 • nadzór nad limitami połączeń i innymi w systemie tak, aby system pracował stabilnie,
 • proponowanie rozwoju systemu, alokacji zasobów, rozbudów i zmian,
 • nadzór nad optymalnym wykorzystaniem zasobów,
 • okresowy restart systemów,
 • pośrednictwo w rozmowach z serwerownią w jakiej klient ma wynajęty serwer, VPSa, chmurę obliczeniową w wypadku konieczności usuwania awarii i problemów,
 • obsługa wirtualizatora jeśli cały system jest zwirtualizowany (np. XEN, KVM, HyperV, ESXi itp.),
 • monitoring poprawności pracy dyskowej macierzy RAID (jeśli występuje) – sprzętowy RAID lub softwarowy mdadm – na podstawie danych z kontrolerów,
 • aktualizacja konfiguracji połączeń szyfrowanych zgodnie z aktualnie obowiązującymi dobrymi praktykami,
 • instalacja i aktualizacja certyfikatów SSL dla witryn i usług na serwerze,
 • konfiguracja kont, vhostów itp. oraz przydzielanie uprawnień zgodnie z potrzebami Klienta,
 • konfiguracji domen u zewnętrznych dostawców jeśli Klient przekaże stosowne dostępy,
 • przywracanie danych z backupów a w wypadku przywracania fragmentów baz danych ich udostępnienie do samodzielnego przywrócenia przez Klienta.

 

Administracja serwerami to m.in. takie działania, jak:

 • aktualizacje oprogramowania,
 • instalacja poprawek bezpieczeństwa i innych aktualizacji,
 • ciągły monitoring działania usług serwera, wykorzystania zasobów, czasu odpowiedzi aplikacji,
 • archiwizacja danych,
 • optymalizacja konfiguracji,
 • dostosowanie konfiguracji serwera do aktualnie panujących trendów i dobrych praktyk.

 

Jak zarządzamy serwerami?

Powierzenie nam opieki administracyjnej wiąże się z przekazaniem nam dostępów administracyjnych. To jednak działanie końcowe. Wcześniej następuje omówienie oczekiwań, audyt bezpieczeństwa, na podstawie którego przygotowujemy wytyczne do zmian dla Klienta. Następnie uzgadniamy zakres zarządzania serwerami i opieki administracyjnej, czasy reakcji, etc, a efektem finalnym jest przejęcie przez nas odpowiedzialności za serwery Klienta.

 

zarządzanie serwerami

 

Powierzając nam zarządzanie serwerami, możesz skupić się na podstawowej działalności, czyli prowadzeniu biznesu. Twoje kluczowe dane będą z nami zawsze bezpieczne!

Pakiety opieki administracyjnej

Oferta Hostersi obejmuje opiekę administracyjną nad serwerem, niezależnie od jego lokalizacji. Nasze wsparcie to gwarancja bezpieczeństwa oraz zapewnienie ciągłości biznesowej działalności klienta. Świadczymy opiekę administracyjną w trzech pakietach, różniących się czasem reakcji: Premium, Comfort i Standard.

Premium Comfort Standard
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Zdalne zarządzanie
serwerami bez limitu
Tworzenie kopii bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa Tworzenie kopii bezpieczeństwa
Monitoring serwera - 24 h Monitoring serwera - 24 h Monitoring serwera - 24 h
Dbałość o bezpieczeństwo Dbałość o bezpieczeństwo Dbałość o bezpieczeństwo
Reakcje na awarie
24 godz. 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
Reakcje na awarie
24 godz. 7 dni w tygodniu 365 dni w roku
Reakcje na awarie w dni robocze
poniedziałek-piątek w godz. 7-17
Cena od 2000 zł netto* Cena od 1500 zł netto* Cena od 500 zł netto*

*Cena uzależniona od wielkości infrastruktury. Należy do niej doliczyć koszt serwera lub serwerów.

 

Czas reakcji wg typu opieki

  Premium Comfort Standard
Incydent krytyczny 30 min 1 h 2 h
Incydent pilny 2 h 4 h 4 h
Zlecenie standardowe NBD NBD 2 NBD
Zapytanie 2 NBD 2 NBD 2 NBD

 

Planowany czas rozwiązania problemu liczony od momentu zgłoszenia

  Premium Comfort Standard
Incydent krytyczny 2 h 4 h 4 h
Incydent pilny 4 h 4 h 4 h
Zlecenie standardowe NBD NBD 2 NBD
Zapytanie 2 NBD 2 NBD 2 NBD

 

NBD – następny dzień roboczy
2 NBD – dwa dni robocze

Premium i Comfort czas liczony 24h 7 dni w tygodniu. Standard czas liczony od 7 do 17 w dni robocze.

Incydent krytyczny – oznacza brak możliwości korzystaniem z głównych funkcjonalności systemu przez większość użytkowników.

Incydent pilny – oznacza utrudnione korzystanie z funkcjonalności systemu przez większość użytkowników lub brak możliwości korzystania z pobocznych funkcjonalności lub brak możliwości korzystania z głównych funkcji systemu przez nielicznych użytkowników.

Zlecenie standardowe – oznacza wszystkie tematy nie będące incydentami, takich jak konfiguracje nowych usług i ich zmiany.

Zapytanie – oznacza tematy związane z konsultacjami, odpowiadaniem na pytania dotyczące działania systemów, statystyk, raportów i innych niekrytycznych informacji.

To są maksymalne czasy, w zdecydowanej większości reagujemy i odpowiadamy w ciągu kilkunastu minut.

 

Pytania? Skontaktuj się z nami