EC2 Image Builder uruchamia Image workflows, aby dostosować proces tworzenia obrazu

13 grudnia 2023

EC2 Image Builder umożliwia teraz klientom modyfikowanie procesów w potokach obrazów, w tym w fazach kompilacji i testowania, aby lepiej odpowiadać wymaganiom środowiska chmurowego.

Klienci nie muszą już wykonywać niestandardowych zadań, takich jak testy użyteczności po kompilacji, zewnętrzne skanowanie podatności lub zatwierdzanie zabezpieczeń przed dystrybucją, poza automatyzacją potoku obrazów. Dzięki temu rozwiązaniu Image Builder umożliwia dostosowanie procesu tworzenia obrazów, umożliwiając klientom zwiększenie automatyzacji i zmniejszenie kosztów operacyjnych bezpośrednio w programie Image Builder. Ta funkcja jest dostępna dla obrazów maszyn Amazon (AMI) i obrazów kontenerów za pośrednictwem konsoli, interfejsu wiersza polecenia, interfejsu API, CloudFormation i CDK.

Dzięki przepływom pracy obrazów Image Builder umożliwia klientom dodawanie nowych procesów, wykluczanie kroków lub zastępowanie domyślnych procesów w konfiguracji tworzenia obrazu. Po dostosowaniu przepływ pracy z zapisanym obrazem staje się nowym zasobem, którego można używać podczas konfiguracji tworzenia obrazu w programie Image Builder. Dostosowane przepływy pracy dotyczące obrazów można wykorzystać do zastosowań, takich jak zatrzymanie kompilacji w oparciu o sygnał zewnętrzny, uruchomienie niestandardowych skryptów w ramach tworzenia obrazu i wstrzymywanie kompilacji do zatwierdzenia z dłuższymi limitami czasu. Przepływy pracy z obrazami generują również szczegółowe dzienniki przepływów pracy z obrazami na koncie Image Builder.

Image workflows jest dostępny we wszystkich regionach AWS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA), regionach AWS w Chinach (Pekin, obsługiwany przez Sinnet) i Chinach (Ningxia, obsługiwany przez NWCD).

Znajdź informacje na temat procesów roboczych związanych z obrazami w dokumentacji funkcji. Dowiedz się więcej o programie EC2 Image Builder w dokumentacji AWS. Podziel się opinią na temat nadchodzących funkcji Image Builder za pośrednictwem publicznego planu działania AWS.

źródło:AWS

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.