Aktualności AWS

AWS Backup ogłasza obsługę ciągłego tworzenia kopii zapasowych Amazon Aurora

8 września 2023
Dzisiaj AWS Backup ogłasza obsługę ciągłego tworzenia kopii zapasowych Amazon Aurora, umożliwiając przywracanie danych do określonego punktu w czasie w ramach okresu przechowywania danych klienta wynoszącego do 35 dni. AWS Backup to w pełni zarządzana usługa, która centralizuje i automatyzuje ochronę danych w usługach AWS i obciążeniach hybrydowych. Wraz z tą premierą klienci Aurory korzystający z AWS Backup mogą teraz przywracać swoją bazę danych do określonego czasu bezpośrednio z konsoli AWS Backup lub API/CLI.
czytaj więcej  

Amazon RDS Optimized Reads oferuje teraz do 2X szybsze zapytania w RDS dla PostgreSQL

8 września 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) for PostgreSQL obsługuje teraz Amazon RDS Optimized Reads, co zapewnia nawet dwa razy szybsze przetwarzanie zapytań w porównaniu z instancjami poprzedniej generacji.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache for Redis upraszcza tworzenie nowych klastrów w AWS Management Console

6 września 2023
Amazon ElastiCache dla Redis ułatwia teraz i przyspiesza rozpoczęcie konfigurowania klastra ElastiCache dla Redis. Nowa konsola oferuje usprawnioną nawigację i minimalne ustawienia wymagane do skonfigurowania klastra za pomocą zaledwie kilku kliknięć
czytaj więcej  

Wdrażaj Gateway Load Balancer Endpoint pomiędzy wirtualną bramą prywatną a podsieciami w Amazon VPC

30 sierpnia 2023
Od teraz możesz kierować dowolny ruch IPv4 i IPv6 wchodzący do Amazon VPC z wirtualnej bramy prywatnej przez punkt końcowy Gateway Load Balancer, zanim ruch dotrze do miejsca docelowego. Możesz użyć punktu końcowego modułu równoważenia obciążenia bramy do przetwarzania ruchu VPC przez zaporę sieciową AWS lub inne urządzenia zabezpieczające dostępne w AWS Market Place.
czytaj więcej  

AWS Backup obsługuje teraz wybór lokalnej strefy czasowej

29 sierpnia 2023
Z dniem dzisiejszym AWS Backup ogłasza obsługę wyboru lokalnej strefy czasowej w planie tworzenia kopii zapasowych, umożliwiając zarządzanie harmonogramem tworzenia kopi zapasowych zgodnie z lokalną strefą czasową.
czytaj więcej  

Globalna baza danych Amazon Aurora wprowadza Global Database Failover

22 sierpnia 2023
Amazon Aurora obsługuje teraz Global Database Failover, w pełni zarządzane rozwiązanie umożliwiające awaryjne przełączanie bazy danych między regionami w odpowiedzi na nieplanowane zdarzenia, takie jak chociażby awaria regionalna.
czytaj więcej  

Katalog usług AWS ogłasza wsparcie dla oprogramowania typu open source Terraform

21 sierpnia 2023
AWS ogłasza obsługę katalogu usług AWS dla oprogramowania typu open source Terraform. Dzięki tej premierze klienci korzystający z oprogramowania typu open source Terraform mogą zapewnić swoim zespołom samoobsługowe udostępnianie wraz z zarządzaniem.
czytaj więcej  

AWS Audit Manager dodaje integrację z Amazon EventBridge

18 sierpnia 2023
W dniu dzisiejszym AWS Audit Manager ogłasza integrację z Amazon EventBridge. Integracja ta oznacza, że klienci mogą teraz używać opublikowanych zdarzeń AWS Audit Manager w ramach swojej architektury sterowanej zdarzeniami.
czytaj więcej  

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem Amazon GuardDuty Malware Protection dodaje skanowanie na żądanie

18 sierpnia 2023
Amazon GuardDuty Malware Protection dodaje nową funkcję, która pozwala klientom inicjować skanowanie w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania na żądanie instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), w tym instancji używanych do hostowania obciążeń kontenerowych.
czytaj więcej  

Kategorie kosztów AWS obsługują wymiar „Typ użytkowania”.

17 sierpnia 2023
Kategorie kosztów AWS dodały do swoich reguł nowy wymiar „Typ użytkowania”. Możesz teraz używać siedmiu typów wymiarów podczas tworzenia reguł kategorii kosztów: „Powiązane konto”, „Typ opłaty”, „Usługa”, „Typ użytkowania”, „Tagi alokacji kosztów”, „Region” i inne „Kategoria kosztów”.
czytaj więcej  

AWS Systems Manager Patch Manager obsługuje teraz Ubuntu 22.04

16 sierpnia 2023
Patch Manager, funkcja AWS Systems Manager, obsługuje teraz wdrażanie poprawek dla instancji z systemem Ubuntu 22.04.
czytaj więcej  

AWS Systems Manager Patch Manager obsługuje teraz Alma Linux

14 sierpnia 2023
Patch Manager, funkcja AWS Systems Manager, obsługuje teraz wdrażanie poprawek dla instancji z systemem Alma Linux w wersjach 8.3-8.7, 9.0-9.1. Patch Manager umożliwia automatyczne łatanie węzłów zarówno aktualizacjami związanymi z bezpieczeństwem, jak i innymi rodzajami aktualizacji w całej infrastrukturze.
czytaj więcej  

AWS License Manager obsługuje teraz aktualizację instancji EC2 z systemu operacyjnego Ubuntu do Ubuntu Pro

11 sierpnia 2023
AWS License Manager ogłasza nową funkcję aktualizacji instancji EC2 z systemem operacyjnym Ubuntu LTS (Long Term Support) do Ubuntu Pro. Wraz z subskrypcją Ubuntu Pro klienci otrzymują pięcioletnią rozszerzoną konserwację zabezpieczeń (ESM) w wersjach Ubuntu LTS firmy Canonical.
czytaj więcej  

AWS Lambda dodaje obsługę Javy 17

10 sierpnia 2023
AWS Lambda obsługuje teraz Javę 17 zarówno jako zarządzane środowisko wykonawcze, jak i podstawowy obraz kontenera.
czytaj więcej  

AWS Fault Injection Simulator obsługuje Amazon EC2 Instance disk fill

9 sierpnia 2023
AWS ogłasza rozszerzone wsparcie AWS Fault Injection Simulator (FIS) dla Amazon EC2 z nowym dokumentem SSM do wypełniania dysku instancji EC2.
czytaj więcej  

Amazon Route 53 obsługuje teraz listy prefiksów zarządzane przez AWS na potrzeby kontroli

8 sierpnia 2023
Od dziś listy prefiksów zarządzane przez AWS mogą być używane do kontroli stanu Amazon Route 53, aby uprościć proces ograniczania ruchu przychodzącego tylko do adresów IP powiązanych z serwerami kontroli stanu Route 53. Omawiane listy prefiksów są obsługiwane przez Route 53 i zawierają aktualne zakresy adresów IP dla serwerów sprawdzających stan Route 53.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache for Redis dodaje obsługę online migracji klastrów działających w trybie klastra

8 sierpnia 2023
Amazon ElastiCache for Redis obsługuje teraz migrację online z samodzielnie zarządzanych klastrów Redis do klastrów ElastiCache for Redis działających w trybie klastra.
czytaj więcej  

AWS Compute Optimizer obsługuje filtrowanie według tagów

8 sierpnia 2023
AWS Compute Optimizer obsługuje teraz możliwość filtrowania zaleceń dotyczących zmiany rozmiaru według tagów. Obejmuje to klucze znaczników, pary klucz znaczników i wartości lub kombinacje obu.
czytaj więcej  

AWS Backup obsługuje teraz przywracanie zasobów za pomocą tagów

7 sierpnia 2023
AWS Backup ogłasza wsparcie dla przywracania zasobów z tagami skopiowanymi z chronionych zasobów. AWS Backup to w pełni zarządzana usługa, która centralizuje i automatyzuje ochronę danych w usługach AWS i obciążeniach hybrydowych. Ta premiera nowej usługi umożliwia bezproblemowe rozszerzanie działań przy użyciu opartych na tagach zasad dostępu, alokacji kosztów, zapewniania zgodności i przepływów pracy automatyzacji dla przywróconych zasobów.
czytaj więcej  

Amazon RDS upraszcza łączność między bazą danych RDS lub Aurora a AWS Lambda

4 sierpnia 2023
Od dzisiaj możesz automatycznie konfigurować łączność między usługami Amazon Relational Database Services (Amazon RDS) lub bazą danych Amazon Aurora a funkcją AWS Lambda za pomocą Amazon RDS Proxy.
czytaj więcej  

AWS Backup obsługuje teraz powiadomienia użytkownika AWS

4 sierpnia 2023
AWS Backup ogłasza wsparcie dla zarządzania powiadomieniami o kopiach zapasowych z poziomu konsoli AWS User Notifications. AWS Backup to w pełni zarządzana usługa, która centralizuje i automatyzuje ochronę danych w usługach AWS i obciążeniach hybrydowych. To uruchomienie umożliwia łatwą konfigurację, monitorowanie i zarządzanie powiadomieniami związanymi z AWS Backup z centralnej lokalizacji.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.