Aktualności AWS

AWS Transfer Family – wsparcie techniczne dla Amazon Elastic File System

22 stycznia 2021
AWS Transfer Family obsługuje teraz transfery plików dla systemów plików Amazon Elastic File System (Amazon EFS), sprawiając, że klienci AWS Transfer Family w łatwy i bezpieczny sposób mogą zapewnić swoim partnerom biznesowym i klientom końcowym dostęp do plików przechowywanych w systemach plików Amazon EFS w przypadkach użycia, jak dystrybucja danych, przepływ pracy w łańcuchu dostaw, zarządzania treścią (content management) oraz aplikacji do obsługi sieci.
czytaj więcej  

AWS CloudShell – dostęp do zasobów AWS z wiersza poleceń

22 stycznia 2021
Niezależnie od tego, ile automatyzacji stworzyłeś, jak świetny jesteś w ćwiczeniu IAC (Infrastructure as Code), czasami musisz wchodzić w interakcję ze swoimi zasobami AWS w wierszu poleceń. Być może będziesz musiał sprawdzić albo dopasować plik konfiguracyjny, dokonać szybkiej naprawy środowiska produkcyjnego lub nawet eksperymentować z niektórymi nowymi funkcjami bądź usługami AWS.
czytaj więcej  

Amazon SQS zapowiada ceny warstwowe

22 stycznia 2021
Od dnia 1 stycznia 2021 usługa Amazon Simple Queue Service (SQ) zapewnia ceny warstwowe dla miesięcznych żądań API. Ceny wielopoziomowe zapewnią zniżki w oparciu o Twoje miesięczne zużycie Amazon SQS
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling umożliwia definiowanie 40 typów instancji podczas definiowania zasad instancji mieszanych (Mixed Instances Policy)

22 stycznia 2021
Amazon EC2 Auto Scaling od teraz obsługuje do 40 typów instancji wraz z zasadami instancji mieszanych. To podwaja liczbę typów instancji, które możesz określać. Do tej pory możliwe było określenie jedynie 20 typów instancji. Od teraz możesz skonkretyzować do 40 typów po wcześniejszym utworzeniu grupy Auto Scaling i w trakcie aktualizacji istniejących grup automatycznego skalowania.
czytaj więcej  

Jak zabezpieczyć samodzielnie zarządzaną usługę DNS przed atakami DDoS za pomocą AWS Global Accelerator i AWS Shield Advanced?

21 stycznia 2021
Z tego artykułu można dowiedzieć się jak poprawić odporność usługi DNS na ataki DDoS (Distributed Denial of Service) poprzez zastosowanie AWS Global Accelerator oraz AWS Shield Advanced. Można skorzystać z tych usług, aby wykorzystać niektóre z technik stosowanych przez Amazon Route 53 do ochrony przed atakami DDoS.
czytaj więcej  

Zacznij od precyzyjnej kontroli dostępu w Amazon Elasticsearch Service

21 stycznia 2021
Usługa Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) zapewnia precyzyjną kontrolę dostępu, dostarczaną przez dodatek Open Distro for Elasticsearch security plugin. Wtyczka ta dodaje uwierzytelnienie dla Kibana oraz kontrolę dostępu na poziomie klastra, indeksu, dokumentu i pola, które mogą pomóc w zabezpieczeniu danych. Obecnie istnieje wiele różnych sposobów na skonfigurowanie domeny Amazon ES, aby zapewnić kontrolę dostępu
czytaj więcej  

AWS rozszerza zakres TISAX na region Londyn oraz Paryż

21 stycznia 2021
8 grudnia 2020, AWS zakończył proces certyfikacji Trusted Information Security Assessment Exchange (TISAX) dla regionów Londyn oraz Paryż. Regiony te zostały ocenione na poziomie wysokim (AL 2) dla domen kontrolnych Information Handling oraz Data Protection, zgodnie z art. 28 ("Processor") European General Data Protection Regulation (GDPR).
czytaj więcej  

Certyfikaty ISO 2020 z nowym Regionem i zwiększonym zakresem usług

21 stycznia 2021
Firma Amazon Web Services (AWS) pomyślnie ukończyła audyty nadzoru, nie stwierdzając niezgodności z normami 9001, 27001, 27017 lub 27018. Audytorzy Ernst and Young Certify Point ponownie wydali certyfikaty w dniu 6 listopada 2020 roku. Potwierdzają one zgodność ISO Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji z punktu widzenia zewnętrznych audytorów.
czytaj więcej  

138 usług AWS uzyskało certyfikat CSA STAR Level 2

21 stycznia 2021
Amazon Web Services (AWS) uzyskał certyfikat Cloud Security Alliance (CSA) Security Trust Assurance and Risk (STAR) na poziomie Level 2 bez żadnych zastrzeżeń.
czytaj więcej  

Witamy w AWS Storage Day 2020

22 grudnia 2020
W listopadzie odbył się kolejny AWS Storage Day 2020. Dla tych, którzy używają Amazon Simple Storage Service (S3), Amazon FSx for Lustre, Amazon FSx for Windows File Server, Amazon Elastic Block Store (EBS), Amazon Elastic File System (EFS), AWS Transfer Family (AWS Transfer for SFTP, FTPS, or FTP), AWS DataSync, AWS Storage Gateway, AWS Backup, lub urządzeń z rodziny AWS Snow Family, w tym artykule znajdzie się coś odpowiedniego i użytecznego.
czytaj więcej  

S3 Intelligent-Tiering dodaje warstwy dostępu do archiwów

20 grudnia 2020
Dwa lata temu AWS uruchomił usługę S3 Intelligent-Tiering, która umożliwiła korzystanie z S3 bez konieczności dogłębnego zrozumienia wzorców dostępu do danych. Niedawno platforma wprowadziła dwie nowe optymalizacje dla S3 Intelligent-Tiering, które automatycznie archiwizują rzadko używane i odwiedzane obiekty. Optymalizacje te zmniejszają ilość ręcznej pracy, którą należało by wykonać, aby zarchiwizować obiekty o niesprecyzowanych wzorcach dostępu oraz te, które nie są używane miesiącami.
czytaj więcej  

Przedstawiamy AWS Gateway Load Balancer - łatwe wdrażanie, skalowalność i wysoka dostępność dla urządzeń partnerskich

18 grudnia 2020
W zeszłym roku AWS uruchomił funkcję Virtual Private Cloud (VPC) Ingress Routing, która umożliwia routing całego ruchu przychodzącego i wychodzącego do/z bramki Internet Gateway (IGW) lub Virtual Private Gateway (VGW) do interfejsu Elastic Network Interface konkretnej instancji Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).
czytaj więcej