Aktualności AWS

Usługa Amazon OpenSearch umożliwia teraz zapewnienie wyższych IOPS i przepustowości dla woluminów gp3

6 listopada 2023
Usługa Amazon OpenSearch Service umożliwia teraz zapewnienie przepustowości do 16 000 IOPS i 1000 MiB/s na każdy wolumin 3 TiB gp3 udostępniony na węzeł danych, co pozwala uzyskać lepszą wydajność wyszukiwania i indeksowania.
czytaj więcej  

Poznaj dostawcę AWS .NET Distributed Cache dla DynamoDB

6 listopada 2023
Twórcy AWS z przyjemnością zapowiadają wydanie wersji zapoznawczej AWS .NET Distributed Cache Provider for DynamoDB. Ta biblioteka umożliwia wykorzystanie usługi Amazon DynamoDB jako magazynu dla platformy rozproszonej pamięci podręcznej ASP.NET Core.
czytaj więcej  

Konsola Amazon ECS posiada teraz ulepszoną obsługę przepływów pracy związanych z definiowaniem zadań

6 listopada 2023
Niedawno usługa Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) ulepszyła obsługę konsoli w przepływach pracy związanych z definiowaniem zadań. Klienci mogą teraz korzystać z układu jednej strony, aby tworzyć nowe i poprawione definicje zadań, a także konfigurować funkcje, takie jak przekazywanie dzienników kontenerów, Firelens, sprawdzanie stanu kontenerów i nie tylko.
czytaj więcej  

AWS WAF obsługuje teraz klucz agregacji ścieżki URI dla reguł opartych na szybkości

6 listopada 2023
AWS WAF obsługuje teraz ścieżkę URI jako klucz agregacji dla reguł opartych na stawkach, zapewniając klientom większą kontrolę i prostotę w zarządzaniu liczbą żądań dla ścieżek URI. Dzięki tej funkcji klienci mogą śledzić liczbę żądań dla dowolnej ścieżki URI i stosować działania reguł na podstawie liczby otrzymanych żądań.
czytaj więcej  

AWS Systems Manager Parameter Store zwiększa limit przepustowości API

6 listopada 2023
Magazyn parametrów, funkcja AWS Systems Manager, obsługuje teraz do 10 000 transakcji na sekundę (TPS) dla interfejsu API GetParameter, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniego limitu 3000 TPS. Magazyn parametrów umożliwia bezpieczne przechowywanie danych konfiguracyjnych i kluczy tajnych w postaci hierarchicznych par klucz-wartość.
czytaj więcej  

AWS Lambda wykrywa i zatrzymuje pętle rekurencyjne w funkcjach Lambda

6 listopada 2023
AWS Lambda może teraz wykrywać i zatrzymywać pętle rekurencyjne w funkcjach Lambda. Klienci tworzą aplikacje sterowane zdarzeniami, korzystając z funkcji Lambda do przetwarzania zdarzeń ze źródeł takich jak Amazon SQS i Amazon SNS. Jednak w niektórych scenariuszach z powodu błędnej konfiguracji zasobów lub defektu kodu przetworzone zdarzenie może zostać odesłane do tej samej usługi lub zasobu, który wywołał funkcję Lambda.
czytaj więcej  

AWS CodeBuild obsługuje teraz GitHub Actions

6 listopada 2023
Klienci AWS CodeBuild mogą teraz korzystać z GitHub Actions podczas tworzenia i testowania pakietów oprogramowania. AWS CodeBuild to w pełni zarządzana usługa ciągłej integracji, która kompiluje kod źródłowy, uruchamia testy i tworzy gotowe do wdrożenia pakiety oprogramowania.
czytaj więcej  

Amazon Translate umożliwia tłumaczenie plików Docx w czasie rzeczywistym

6 listopada 2023
Amazon Translate to neuronowa usługa tłumaczenia maszynowego, która zapewnia szybkie, niedrogie i konfigurowalne tłumaczenie językowe wysokiej jakości. Od dziś Amazon umożliwia tłumaczenie plików Docx w czasie rzeczywistym.
czytaj więcej  

Amazon CloudWatch obsługuje teraz Cross-Account Service Quotas

6 listopada 2023
Amazon CloudWatch obsługuje teraz Service Quotas w zakresie obserwowalności między kontami. Tym samym umożliwia klientom śledzenie i wizualizację wykorzystania zasobów oraz limitów w różnych usługach AWS z wielu kont AWS w regionie przy użyciu centralnego konta monitorującego.
czytaj więcej  

Zapowiedź wsparcia technicznego cross-account dla AWS Global Accelerator

2 listopada 2023
Od dzisiaj AWS Global Accelerator obsługuje punkty końcowe cross-account, umożliwiając dostęp do punktów końcowych na wielu kontach za pomocą jednego akceleratora.
czytaj więcej  

Amazon EC2 obsługuje teraz wyłączanie AMI w stanie przestoju

13 października 2023
Od dziś klienci mogą wyłączyć swoje nieużywane lub przestarzałe Amazon Machine Images (AMI; wymawiane ah-mee). Dezaktywowanie AMI zmienia jego stan na wyłączony, czyni go prywatnym, jeśli był wcześniej udostępniony i zapobiega uruchamianiu nowych instancji EC2 z wyłączonego AMI. Klienci tworzący, zarządzający i korzystający z AMI na dużą skalę mogą teraz uprościć i usprawnić swoje przepływy pracy dzięki temu nowemu rozwiązaniu.
czytaj więcej  

AWS Firewall Manager obsługuje odwoływanie się do grup zabezpieczeń

4 października 2023
Od dziś AWS Firewall Manager obsługuje odwoływanie się do grup zabezpieczeń w ramach wspólnych zasad grup zabezpieczeń. Dzięki tej funkcji klienci mogą aktualizować reguły ruchu przychodzącego i wychodzącego dla podstawowych grup zabezpieczeń Firewall Manager, aby odnosiły się do grup zabezpieczeń w równorzędnej sieci VPC. Umożliwia to przepływ ruchu do i z instancji powiązanych z przywołaną grupą zabezpieczeń w równorzędnej sieci VPC.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Hibernate obsługuje teraz więcej systemów operacyjnych

2 października 2023
Od dziś instancje Amazon Elastic Compute Cloud (instancje Amazon EC2) obsługują teraz Hibernation for the Microsoft Windows Server 2022, Red Hat Enterprise Linux 9 i Amazon Linux 2023. Hibernate to funkcja Amazon EC2, która pomaga obniżyć koszty i osiągnąć krótszy czas uruchamiania, umożliwiając klientom wstrzymywanie i wznawianie uruchomionych instancji na dużą skalę. Gdy instancje są zawieszone, klienci nie są obciążani opłatami za czas obliczeniowy, a aplikacje zostaną wznowione od miejsca, w którym zostały przerwane.
czytaj więcej  

Amazon Chime dodaje funkcję Waiting Room, aby zabezpieczyć Twoje spotkania w przyszłości

28 września 2023
Nowy Waiting Room Amazon Chime zapewnia kolejną warstwę prywatności wszystkim Twoim spotkaniom. Od dzisiaj anonimowi użytkownicy, próbujący dołączyć do Twojego spotkania, są wysyłani do Waiting Roomu do czasu, aż Ty lub inny uczestnik z Twojej firmy dołączy ich do spotkania. Zarejestrowani i zalogowani uczestnicy, którzy zostali zaproszeni, nadal otrzymują automatyczne połączenia i dołączają do Twoich spotkań bez konieczności przechodzenia przez Waiting Room.
czytaj więcej  

Bottlerocket ogłasza nowy AMI zoptymalizowany pod kątem ECS

19 września 2023
Bottlerocket, system operacyjny oparty na Linuksie, zaprojektowany specjalnie do obsługi obciążeń kontenerowych, ogłosił nowy AMI zoptymalizowany pod kątem ECS, zawierający wersję 6.1 jądra Linuksa. Klienci korzystający z usługi Bottlerocket z usługą Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) mogą teraz korzystać z dodatkowych funkcji oferowanych w nowym AMI, a także opcji określania potrzebnych AMI Bottlerocket bezpośrednio z konsoli Amazon ECS.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Instance Connect obsługuje łączność SSH i RDP bez publicznego adresu IP

18 września 2023
Dzięki EC2 Instance Connect Endpoint (EIC Endpoint) klienci mają teraz łączność SSH i RDP ze swoimi instancjami EC2 bez korzystania z publicznych adresów IP. W przeszłości klienci przypisywali publiczne adresy IP do swoich instancji EC2 w celu zapewnienia zdalnej łączności. Dzięki punktom końcowym EIC klienci mogą mieć zdalną łączność ze swoimi instancjami w prywatnych podsieciach, tym samym eliminując potrzebę używania publicznych adresów IPv4 w celu łączności.
czytaj więcej  

Amazon DocumentDB 5.0 obsługuje teraz instancje Amazon EC2 t3.medium i r5

15 września 2023
Amazon DocumentDB 5.0 rozszerza obsługę instancji na instancje Amazon EC2 t3.medium i r5, oprócz wcześniej obsługiwanych instancji Amazon EC2 r6g. Możesz teraz korzystać z bezpłatnej wersji próbnej Amazon DocumentDB 5.0 z instancją t3.medium i maksymalnie 96 procesorami vCPU oraz 768 GiB RAM z instancjami r5. Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się ze specyfikacjami obsługiwanych instancji.
czytaj więcej  

Amazon Detective rozszerza badania w celu wykrycia nowych zagrożeń

14 września 2023
Amazon Detective obsługuje teraz badania bezpieczeństwa w zakresie monitorowania środowiska wykonawczego Amazon GuardDuty EKS Runtime Monitoring, ochrony GuardDuty RDS i ochrony Lambda. GuardDuty i Detective stanowią część szerokiego zestawu w pełni zarządzanych usług bezpieczeństwa AWS, które pomagają klientom identyfikować potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa, dzięki czemu mogą szybko reagować. W ten sposób zespoły ds. bezpieczeństwa mogą skupić się na zadaniach o najwyższej wartości.
czytaj więcej  

AWS WAF zwiększa limity jednostek pojemności internetowych ACL

13 września 2023
Klienci AWS WAF mogą teraz korzystać z maksymalnie 5000 jednostek pojemności sieciowych list ACL (WCU) na jedną internetową listę ACL. WAF używa WCU do obliczania i kontrolowania zasobów operacyjnych, które są wymagane do uruchamiania reguł WAF, grup reguł i internetowych list ACL.
czytaj więcej  

Amazon RDS for PostgreSQL Multi-AZ Deployment z dwoma czytelnymi trybami gotowości obsługuje teraz główne aktualizacje wersji

11 września 2023
Usługa Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) PostgreSQL Multi-AZ Deployments z dwoma czytelnymi trybami gotowości obsługuje od teraz główne aktualizacje wersji. Od dzisiaj możesz uaktualnić swój RDS for PostgreSQL Multi-AZ Deployments z dwoma czytelnymi trybami gotowości z wersji głównej 13.4 i nowszych oraz 14.5 i nowszych do 15.4 za pomocą zaledwie kilku kliknięć w konsoli zarządzania AWS.
czytaj więcej  

AWS Lambda wprowadza przesyłanie strumieniowe ładunku odpowiedzi

11 września 2023
Funkcje AWS Lambda mogą teraz stopniowo przesyłać strumieniowo ładunki odpowiedzi z powrotem do klienta, w tym ładunki większe niż 6 MB, pomagając poprawić wydajność aplikacji internetowych i mobilnych. AWS Lambda to bezserwerowa usługa obliczeniowa, która umożliwia uruchamianie kodu bez udostępniania i zarządzania infrastrukturą.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.