Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies

Pierwszym dniem obowiązywania niniejszej polityki jest 25 maja 2018 roku.

Jakie aspekty porusza niniejsza polityka prywatności?

Twoja prywatność i świadomość do czego potrzebujemy Twoich danych jest dla nas bardzo ważna. Usługi Hostersów są wysoko specjalistyczne, docieramy do wyspecjalizowanej grupy odbiorców, dlatego możesz mieć pewność, że nie dokonujemy żadnych złożonych operacji na Twoich danych i używamy ich zgodnie z celem pozyskaniatj.: do kontaktu, kierowania reklamy (pod warunkiem wyrażenia przez Ciebie stosownych zgód), a kiedy już jesteś naszym Klientem do realizacji usług, wynikających z umowy w szeroko rozumianym zakresie. Chcemy, abyś miała/miał jasność, w jaki sposób zbieramy dane, jak ich używamy, z kim się nimi dzielimy, gdzie przechowujemy.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zaznajomienie Ciebie z informacjami o tym:

 • jakie informacje i jak o Tobie zbieramy,
 • w jaki sposób używamy tych informacji,
 • czy i jak udostępniamy te dane, gdzie przesyłamy i przechowujemy zebrane dane,
 • jak przechowujemy i zabezpieczamy zebrane dane,
 • jak długo przechowujemy Twoje dane,
 • jak możesz dowiedzieć się, jakie dane o Tobie mamy i jak możesz to kontrolować,
 • inne istotne informacje.

W indywidualnych przypadkach, niniejsza polityka może nie pokrywać pełnego zakresu przetwarzania danych, jednakże, jeśli Twoje dane będą podlegały dodatkowym operacjom, zostaniesz o tym poinformowany oddzielnie. Takim przykładem jest zbiór danych osób wchodzących do naszego Data Center – tylko wpuszczane tam osoby wiedzą, jakie dodatkowe dane o nich zbieramy i gdzie przechowujemy.

Jakie informacje o Tobie zbieramy?

Zbieramy tylko te dane, które nam dostarczysz samodzielnie lub które przekaże nam osoba upoważniona do przekazywania danych osób kontaktowych w zakresie realizacji umowy. W wypadku kontaktu handlowo-marketingowego jest to: imię, nazwisko, adresy e-mail, numery telefonów, login w komunikatorach np. Skype czy WhatsApp, firma, którą reprezentujesz, IP z którego był kontakt, stanowisko jakie zajmujesz, źródło pozyskania danych, usługi, którymi się interesujesz, zdjęcie umieszczone w profilu LinkedIn, które automatycznie linkuje nasz system CRM (chyba, że podasz większy zakres danych). Dane te możesz nam przekazać: wysyłając zapytanie ofertowe e-mailem lub poprzez dowolny inny serwis np. LinkedIn czy Facebook itp., wypełniając formularz kontaktowy na stronie internetowej, landing page z kampanii reklamowej, zapisując się na webinar, przekazując dane w postaci wizytówki na spotkaniu. W celach kontaktowych wykorzystujemy powszechnie dostępne informacje, które sama/sam umieszczasz w Internecie w zakresie wskazanym wyżej.

Kiedy już jesteś naszym Klientem nadal posiadamy te same dane wzbogacone dodatkowo o dane niezbędne do rozliczeń, autoryzacji dodatkowych osób do kontaktu z nami (w szczególności wskazanie kontaktów technicznych, rozliczeniowych, dane dotyczące płatności), dane które dostarczysz w czasie wsparcia technicznego, które dla Ciebie świadczymy. Dodatkowo zbieramy dane, jakie usługi u nas posiadasz, aby móc skutecznie informować Cię o problemach czy zmianach dotyczących tychże usług.
Jeśli jesteś kandydatem do pracy, zbieramy dane, które samodzielnie nam dostarczysz w CV, e-mailem lub zostawiając swoje dane w serwisie rekrutacyjnym np. pracuj.pl, justjoin.it i innych.

Dane zbierane są także w sposób automatyczny. Zbieramy dane, które odkładają się w systemach IT, kiedy przeglądasz nasze strony oraz wysyłasz do nas e-mail. Są to zwykłe logi systemowe oraz informacje, które wysyła przeglądarka przedstawiając się. Dane w systemach statystyk (Google Analytics) zbierane są w sposób anonimowy.

W jaki sposób używamy tych informacji?

Danych zebranych na potrzeby marketingowo-handlowych używamy wyłączenie do kontaktu sprzedażowego lub do prowadzenia kampanii reklamowych zachęcających do udziału w naszych wydarzeniach, prezentujących ciekawe treści, wysyłki newslettera. Do tego celu wykorzystujemy e-mail, telefon lub serwisy LinkedIn, Facebook i inne, w których samodzielnie pozostawiłaś/-eś publicznie dostępne dane. Dane te możemy samodzielnie łączyć i uzupełnić przeglądając te powszechnie dostępne dane. Dane zebrane w systemie do obsługi webinariów są używane do powiadomienia o samym webinarium oraz do wysyłki informacji po webinarze a także zbierane są na potrzeby przyszłych zaproszeń i akcji reklamowych.
Zebrane dane, szczególnie adresy e-mail używamy także do kierowania reklam w ramach kampanii realizowanych na Facebooku, Google oraz LinkedIn.

Jeśli jesteś już naszym Klientem, zebrane dane używamy do realizacji umowy, także w celu promocji nowych usług, zmian zakresu świadczonych usług, zachęcania do udziału w naszych wydarzeniach, wysyłki newslettera oraz ważnych informacji technicznych dotyczących Twoich usług. Używamy ich także w celu realizacji wsparcia technicznego.

Czy i jak udostępniamy Twoje dane?

Twoich danych nie udostępniamy zewnętrznym podmiotom. Wykorzystujemy jedynie narzędzia, w których Twoje dane mogą być przechowywane i przetwarzane, jednak podmioty te udostępniają nam jedynie usługi, za pomocą których dokonujemy przetwarzania Twoich danych. Same nie mają do nich dostępu ani prawa do ich przetwarzania innego niż realizacja świadczonej nam usługi.

Są to:

CRM Livespace (www.livespace.io) – CRM – obsługa sprzedażowa i marketingowa – informacje dotyczące ochrony dane możesz  znaleźć na stronie Ochrona Danych Osobowych w Livespace CRM
Sare (www.sare.pl) – system do rozsyłki e-maili, newsletterów, zaproszeń na webinary, rozsyłka ciekawych materiałów, kontakt masowy w sprawie świadczonych usług np. prace serwisowe – polityka prywatności znajduje się pod linkiem Polityka-prywatnosci-SARE.pdf,
Livestorm Webinars (www.livestorm.co) – narzędzie do Webinarów, tutaj dokonujesz zgłoszenia na webinar, dane te są kopiowane do naszego CRM – polityka prywatności znajduje się pod linkiem Privacy Policy | Livestorm,
Livechat (www.livechat.pl) – narzędzie z pomocą którego możesz zdać pytanie przez stronę internetową lub zostawić swoje dane w celu późniejszego kontaktu – polityka prywatności znajduje się pod linkiem Polityka Prywatności - LiveChat.pl,
GetResponse S.A. (https://www.getresponse.com/) – narzędzie, które pozwala na tworzenie Landing Pages gdzie poprzez formularz kontaktowy przekazujesz nam swoje dane kontaktowe – polityka prywatności znajduje się pod linkiem Polityka prywatności | GetResponse,
Leon Sp. z o.o. – kolokacja serwerów z kopiami bezpieczeństwa – polityka prywatności znajduj się pod linkiem Polityka prywatności - Operator Leon
Amazon Web Services, regiony znajdujące się na terenie EOG –szyfrowane kopie bezpieczeństwa, udostępnienie usług hostingu – polityka prywatności znajduje się pod linkiem Polityka prywatności | Amazon PL
Sellizer Sp. z o.o. - Narzędzie do analizy sposobu przeglądania wysłanych ofert – zapisy dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są w Regulaminie dostępnym na stronie Regulamin | Sellizer.pl
Microsoft Corporation - tworzenie i obsługa dokumentów, rozliczeń itp. w ramach m365, poczta e-mail – polityka prywatności dostępna jest pod linkiem Oświadczenie o ochronie prywatności w firmie Microsoft — ochrona prywatności w firmie Microsoft

Z w/w podmiotami posiadamy podpisane stosowne umowy o powierzeniu przetwarzania danych w zakresie niezbędnym dla świadczenia usług.

Jeśli jesteś naszym Klientem, szczegółowe warunki określa zawarta pomiędzy nami umowa. Danych zebranych w procesie rekrutacji nie udostępniamy nikomu – samodzielnie zostawiasz je jednak w serwisie ogłoszeń rekrutacyjnych, jeśli z niego korzystasz. Samych danych osobowych bezpośrednio nie przekazujemy nikomu (chyba, że będzie miała miejsce sytuacja wskazana w zdaniu ostatnim). Nie udostępniamy ich także poza obszar EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego). Ewentualne udostępnienie danych podmiotom trzecim może mieć miejsce wyłącznie wówczas, gdy takie prawo lub obowiązek wynika z powszechnie obowiązujących przepisów.

Jak przechowujemy i zabezpieczamy tak zebrane dane?

Wszystkie systemy, z którymi się łączysz i przekazujesz dane oraz z którymi łączymy się my, mają zaszyfrowane połączenie https. Troszczymy się regularnie, aby jakość tego połączenia odpowiadała aktualnym dobrym praktykom (siła używanych szyfrów). Dostęp do kluczowych systemów zawierających dane odbywa się także z użyciem połączenia VPN.

Osoby mające dostęp do Twoich danych są przeszkolone z zakresu danych osobowych i posiadają odpowiednie upoważnienia. Stosujemy zasadę minimalizacji uprawnień – dostęp do danych mają tylko osoby, dla których jest to niezbędne do realizacji powierzonych zadań.

Korzystamy z własnego hostingu lub realizujemy go w ramach Amazon Web Services, kopie danych są przechowywane na szyfrowanych wolumenach, a w czasie przesyłania są także zaszyfrowane. Kopie trzymamy w innym miejscu niż podstawowe dane w celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa.
Komputery, na których przetwarzane są dane, wymagają zalogowania się, są na bieżąco aktualizowane, posiadają oprogramowanie antywirusowe, do połączenia z siecią firmową używają wyłączenie połączenia VPN. Sieć w firmie jest zamknięta, do uprawnionego dostępu wymaga połączenia VPN, poszczególne sieci Wi-Fi są separowanymi sieciami Wi-Fi.

Stosujemy także dodatkowe środki bezpieczeństwa niezbędne do zapewnienia poufności danych.

 

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Dane zbierane na potrzeby marketingowo-handlowe przechowujemy tak długo aż nie wycofasz zgody lub wniesiesz sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

Jeśli jesteś naszym Klientem dane przechowujemy przez cały okres świadczenia usługi oraz po jej zakończeniu w celu spełnienia ustawowych obowiązków przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej oraz w celu ochrony własnych interesów np. w kwestii reklamacji i zastrzeżeń.

Dane rekrutacyjne są przechowywane na potrzeby aktualnych i przyszłych rekrutacji do czasu aż nie wycofasz swojej zgody lub wniesiesz sprzeciw w zakresie przetwarzania tych danych.

 

Jak możesz dowiedzieć się jakie dane o Tobie mamy i jak możesz to kontrolować?

Jeśli chcesz wiedzieć jakie dane o Tobie posiadamy skontaktuj się z nami, używając adresu mailowego: odo@hostersi.pl

Zgodę na przetwarzanie danych możesz w każdej chwili wycofać w dowolny sposób dostatecznie wyrażający Twoje oświadczenie woli w tym zakresie, w tym w szczególności: pisemnie lub wiadomością e-mail, tj. wysyłając takie żądanie z użyciem jednego z kontaktów https://www.hostersi.pl/kontakt/ . Jeśli w ciągu 5 dni roboczych nie dostaniesz od nas potwierdzenia, ponów kontakt inną drogą – e-mail może nie dotrzeć z wielu powodów całkowicie od nas niezależnych a naszą intencją nie jest przetwarzanie danych wbrew Twojej woli i proces usunięcia może zaburzyć jedynie problem, na który nie mamy wpływu. Brak potwierdzenia powinien być wskazówką, że Twoje żądanie do nas nie dotarło.

Pamiętaj o ograniczonym prawie do bycia zapomnianym – dane możemy nadal przechowywać, jeśli wymagają tego inne przepisy (np. dane rozliczeniowe) lub zachowanie danych potrzebne jest do ochrony naszych interesów w przyszłości. Jednakże przechowywać i przetwarzać będziemy je już tylko w tym celu i w niezbędnym do tego zakresie.

Stosowny wniosek O realizację praw osoby, której dane dotyczą, możesz pobrać TUTAJ

 

Inne istotne informacje

Administratorem Twoich danych są:
Hostersi Sp. z o.o.
ul. Jankowicka 7
44-200 Rybnik
www.hostersi.pl

Pamiętaj, że każda osoba, która wyraziła zgodę na przetwarzanie, której dane Administrator (Hostersi sp. z o.o.) przetwarza ma prawo do cofnięcia zgody jak wskazano powyżej oraz prawo do:

 • dostępu do danych;
 • sprostowania danych;
 • żądania usunięcia jej danych lub ograniczenia ich przetwarzania;
 • zgłoszenia sprzeciwu względem dalszego przetwarzania danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
 • przenoszenia danych.

Prawo do wniesienia skargi

Aby skorzystać z prawa do wniesienia skargi (artykuł 77 RODO), należy się skontaktować z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji na stronie www.uodo.gov.pl

Polityka cookies

 1. Hostersi sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-200) przy ul. Jankowickiej 7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000275333, NIP: 642-300-73-08, jako właściciel i administrator serwisu www.hostersi.pl (dalej: Serwis) przedstawia poniżej informacje dotyczące zastosowania i wykorzystania w Serwisie plików cookie.
 2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator Serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  3. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. Dodatkowo w ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 8. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 11. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć w Ustawie z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw. Dokument dostępny jest pod adresem Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla łatwiejszego zrozumienia działania plików cookies (tzw. ciasteczek) polecamy serwis wszystkoociasteczkach.pl.
   

Zmiana ustawień plików cookies

Sposób zmiany ustawień plików cookies może różnić się w zależności od przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. Informacje na temat plików cookies znajdują się w zakładce „Pomoc” w każdej przeglądarce internetowej, a także na stronie http://www.aboutcookies.org Pliki cookies w przeglądarkach internetowych W opcjach przeglądarki należy wybrać opcję odpowiadającą za ustawienia prywatności:

Google Chrome

Domyślne ustawienia przeglądarki Google Chrome zezwalają na przechowywanie cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Ustawienia Google Chrome” i wybrać opcję „Ustawienia”;
 • kliknąć w „Pokaż ustawienia zaawansowane” na dole strony;
 • wybrać opcję „Ustawienia treści” w opcjach „Prywatność”;
 • wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Zarządzaj wyjątkami” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • aby zatwierdzić zmiany należy kliknąć w przycisk „Gotowe”.

 

Microsoft Internet Explorer

Domyślne ustawienia przeglądarki Microsoft Internet Explorer zezwalają na przechowywanie plików cookies, ale blokują pliki, które mogą pochodzić z serwisów niestosujących polityki prywatności. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” i wybrać „Opcje Internetowe”;
 • wybrać zakładkę „Prywatność”;
 • za pomocą suwaka określić żądany poziom ustawień (najwyższy blokuje cookies całkowicie, najniższy zezwala na przechowywanie wszystkich cookies);

LUB:

 • kliknąć przycisk „Zaawansowane” i samodzielnie wybrać żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Witryny” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 

Mozilla Firefox

Domyślne ustawienia przeglądarki Mozilla Firefox zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w menu „Narzędzia” (w innych wersjach: kliknąć przycisk „Firefox”) i wybrać „Opcje”;
 • następnie wybrać zakładkę „Prywatność” i zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Wyjątki” i wybrać własne ustawienia dla witryn;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

Opera

Domyślne ustawienia przeglądarki Opera zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • kliknąć w „Preferencje”, wybrać opcję „Zaawansowane”, a następnie „Ciasteczka”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy wejść na wybraną stronę internetową, kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy, wybrać polecenie „Preferencje dla witryn” i przejść do karty „Ciasteczka” a następnie wprowadzić pożądane ustawienia;
 • zatwierdzić zmiany za pomocą przycisku „OK”.

 

Safari

Domyślne ustawienia przeglądarki Safari zezwalają na przechowywanie plików cookies. Aby zmienić ustawienia należy:

 • w menu „Safari” wybrać opcję „Preferencje”;
 • kliknąć ikonę „Prywatność”;
 • zaznaczyć żądane ustawienia;
 • aby wprowadzić specjalne ustawienia dla danego serwisu należy kliknąć w „Szczegóły” i wybrać własne ustawienia dla witryn.

 

Cookies w programie Adobe Flash Player

Oprogramowanie Adobe Flash Player używane jest w celu umożliwienia Użytkownikowi dostępu do multimedialnych danych (podcasty mp3, filmy wideo, inne dane), przekazów strumieniowych (transmisje „na żywo”), programów takich, jak np. gry internetowe (w które można grać w przeglądarce internetowej), a także do dostarczenia Użytkownikowi reklamy. Oprogramowanie Adobe Flash Player również używa plików cookies. Dostęp do nich możliwy jest dzięki mechanizmowi na stronie internetowej Adobe.

 

Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.