AWS Well-Architected

AWS Wella-architected

AWS Well-Architected Framework pomaga architektom chmury budować najbardziej bezpieczne, wydajne i odporne infrastruktury dla ich aplikacji. Standard ten zapewnia spójne podejście dla klientów i partnerów AWS Partner Network (APN) do oceny architektur i dostarcza wskazówek do modyfikacji projektów. Dzięki temu możemy uzyskać zgodność z najlepszymi praktykami w ramach zaleceń Well-Architected Whitepaper. Wszystko to służy uzyskaniu infrastruktury, odpowiadającej wymaganiom biznesowym.
 

Tworzenie infrastruktury chmurowej musi mieć odpowiednie fundamenty i założenia, aby uniknąć potencjalnych problemów w przyszłości. Dobra architektura pozwoli nie tylko na lepszą wydajność, bezpieczeństwo, ale i lepszą optymalizację kosztową. Najlepsze wzorce projektowania środowisk chmurowych w Amazon Web Services definiuje AWS Well-Architected Framework, zbiór pięciu filarów, zdefiniowanych w 2012 roku przez Amazon Web Services. Jako Hostersi, jesteśmy certyfikowanym partnerem AWS Well-Architected Partner Program.

aws well architected

Co zyskujesz, decydując się na AWS Well-Architected review?

 • Rzetelną recenzję obecnej infrastruktury wraz z proponowanymi ulepszeniami
 • Lepszą wiedzę na temat swojej infrastruktury i potrzeb biznesowych
 • Świadomość ryzyk i zagrożeń, kierunków i ścieżek ich ograniczania
 • Przeciwdziałasz ryzykom technologicznym jeszcze zanim się pojawią
 • Opiekę i wsparcie chmurowych ekspertów, posiadających certyfikacje AWS Certified Solution Architect Professional
 • Możliwość pochwalenia się przed swoimi klientami bezpiecznym i dobrze zaprojektowanym rozwiązaniem, zapewniającym niezawodność dostarczanym przez Ciebie usługom

Korzyści budowania infrastruktur, zgodnie z AWS Well-Architected

well architected 6 filars

6 filarów AWS Well-Architected Framework, czyli co obejmuje review/audyt

Doskonałość operacyjna (najważniejszy biznesowy filar, monitoring i działanie infrastruktury)

 • priorytety biznesowe,
 • pomiar wydajności i innych KPI,
 • zarządzanie zmianą,
 • plan disaster recovery,
 • ciągłe doskonalenie i dopracowywanie,
 • analiza trendów,
 • pomiar parametrów i ich analiza w czasie,
 • ścieżki eskalacji,
 • monitoring,
 • pomiar SLA,
 • zarządzanie kodem,
 • automatyzacja tworzenia i zarządzania platformą,
 • istnienie środowisk dev/stage/prod,
 • alerty, logi i metryki,
 • testy rozwiązań awaryjnych,
 • automatyczne testowanie zmian,
 • deployment aplikacji,
 • dokumentacja.

Bezpieczeństwo (ochrona zasobów, danych i systemów, analiza ryzyka)

 • polityka zarządzania dostępami,
 • ograniczanie dostępów, role, IAM, MFA, itp.,
 • audytowanie dostępów,
 • szkolenie i uświadamianie ludzi,
 • logowanie, automatyczne wyłapywanie zdarzeń,
 • klasyfikacja i tagowanie danych,
 • ochrona ruchu sieciowego, VPC, ochrona IPS/IDS,
 • ochrona urządzeń, antywirus, testy penetracyjne,
 • szyfrowanie danych zapisanych na nośnikach,
 • szyfrowanie danych przesyłanych,
 • WAF, antyDDOS.

Niezawodność (wysoka dostępność, przywracanie po awarii, skalowanie, odporność na awarie i błędy konfiguracyjne)

 • zarządzanie zmianą,
 • czas przywracania po awarii,
 • wysoka dostępność,
 • ustalenie i testowanie SLA,
 • plan disaster recovery,
 • analiza limitów,
 • separacja kont produkcyjnych od testowych,
 • autoscaling,
 • CDN i cachowanie,
 • monitoring parametrów,
 • kopie bezpieczeństwa,
 • testy wydajnościowe i obciążeniowe,
 • testy odporności.

Wydajność (zarządzanie zasobami, gotowość do przyjęcia obciążenia, zarządzanie ilością zasobów)

 • dobór zasobów,
 • dobór rozwiązań do przechowywania danych,
 • wybór właściwej bazy danych,
 • plan ciągłego doskonalenia,
 • okresowa analiza priorytetów biznesowych w celu optymalizacji,
 • testy wydajnościowe,
 • analiza obciążenia,
 • self-healing,
 • serverless, konteneryzacja,
 • wydajna konfiguracja sieci i DNS,
 • użycie SaaS najszerzej jak możliwe.

Optymalizacja kosztowa (dobór zasobów, eliminacja zbędnych usług i zasobów, redukcja kosztów, optymalizacja zasobów i architektury)

 • tagowanie i ewidencja zasobów,
 • cykle życia zasobów,
 • alarmy kosztowe,
 • cost explorer,
 • podział na konta,
 • usuwanie nieużywanych zasobów, dysków,
 • budżety,
 • pomiar użycia,
 • optymalizacje (rezerwacje zasobów, instancje spot),
 • CDN,
 • szybkie wdrażanie nowych usług.

Zrównoważony rozwój

 • minimalizowanie wpływu na środowisko,
 • wspólna odpowiedzialność,
 • redukcja emisji dwutlenku węgla,
 • maksymalizacja wykorzystania zasobów,
 • minimalizacja przepływu danych między sieciami,
 • opptymalizacja geograficznego rozmieszczenia obciążeń dla lokalizacji użytkowników,
 • optymalizacja obszarów kodu, które zużywają najwięcej czasu lub zasobów,
 • optymalizacja wpływu na urządzenia i sprzęt klientów,
 • implementowanie zasad klasyfikacji danych,
 • używanie zasad cyklu życia do usuwania niepotrzebnych danych,
 • optymalizacja wykorzystania procesorów graficznych.

Na czym polega AWS Well-Architected review, dokonywane przez Hostersów?

Review to czynność wykonywana w celu uzyskania wiedzy, pomiaru i ulepszenia architektury chmurowej w oparciu o działalność biznesową i techniczną firmy. Jego celem jest uzyskanie jasnego zrozumienia potrzeb klienta, istoty jego infrastruktury i jej gotowości na zmienność obciążeń i bezpieczeństwo. Review pozwala też poznać najlepsze praktyki architektoniczne w projektowaniu rozwiązań w chmurze. Review wraz z klientem dokonują nasi przeszkoleni Cloud Architekci, posiadający certyfikacje AWS Certified Solution Architect Professional oraz kompetencje, uzyskane w czasie ekskluzywnego szkolenia dla wybranych przez AWS osób. Review dokonywane jest za pomocą ustandaryzowanego przez Amazon Web Services narzędzia AWS Well-Architected Tool z zachowaniem procedury AWS oraz z wykorzystaniem wiedzy i doświadczenia Hostersów, bazującego na setkach infrastruktur chmurowych.

Efektem review jest dostarczenie przez Hostersów raportu sugerowanych zmian, które należy wprowadzić w istniejących infrastrukturach, aby były jeszcze bardziej wydajne, bezpieczne i zoptymalizowane kosztowo. Ostateczną decyzję, odnośnie implementacji zmian zawsze podejmuje Klient. Nie ma obowiązku wprowadzania wszystkich zmian, możliwa jest akceptacja wybranych ryzyk oraz wdrożenie wybranych zaleceń. Implementacja zmian sugerowanych w review to potwierdzenie zgodności z najlepszymi wzorcami Well-Architected Framework. Utrzymanie takiego stanu infrastruktury jest procesem ciągłym i wymaga okresowej weryfikacji założeń i procedur, co można osiągnąć, dokonując regularnych przeglądów i ponawiania review co pewien czas.

 

aws well-architected

Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.