Azure Well-Architected Framework

Amazon Well Architected

Microsoft Azure Well-Architected Framework to zbiór dobrych praktyk, które mają na celu kompleksową analizę infrastruktury chmurowej. Narzędzie to umożliwia weryfikację, czy zaprojektowana infrastruktura stworzona została zgodnie z najlepszymi praktykami i spełnia wymagania biznesowe.

Microsoft Azure wyróżnia pięć filarów: 

 • Optymalizacja kosztów – ma na celu weryfikację kosztów infrastruktury i stworzenie optymalnego modelu kosztowego 
 • Doskonałość operacyjna – skupia się na wszystkich procesach wchodzących w skład naszego rozwiązania w środowisku produkcyjnym. 
 • Wydajnośćmierzy zachowanie systemu przy zmiennym obciążeniu.
 • Niezawodność – filar ten ma na celu sprawdzenie zdolności systemu do odzyskiwania funkcjonalności kontynuowania działania w wypadku wystąpienia awarii  
 • Bezpieczeństwo – analizuje jakość zabezpieczeń aplikacji i przetwarzanych przez nią danych.

Zastosowanie analizy opartej o tych pięć filarów pozwala uzyskać pełny obraz funkcjonowania naszej infrastruktury oraz dostarcza informacji pozwalających na optymalizację i dopasowanie jej do najlepszych praktyk.  

optymalizacja kosztówOptymalizacja kosztów  

Zalecenia tego filaru powinny być brane pod uwagę od samego początku tworzenia infrastruktury. Na etapie przygotowywania projektu infrastruktury powinniśmy zgodnie z zaleceniami Microsoft zastosować zasadę Zbuduj-Zmierz-WnioskujDzięki tej zasadzie zminimalizujemy nakłady finansowe na wczesnych etapach prowadzenia działalności i przy wprowadzaniu produktu na rynek. optymalnym zaplanowaniu budżetu pomogą kalkulatory kosztów, dzięki którym oszacujemy koszt początkowy oraz koszty operacyjne. Ważnym elementem będzie również decyzja dotycząca sposobu rozliczeńPłatność w modelu „pay as you go” pozwoli nam płacić tylko za te zasoby, które używamy i skalować je zgodnie z potrzebami.

prawidłowym zarządzaniu kosztami pomoże nam także: 

 • Przegląd reguł dotyczących kosztów 
 • Opracowanie modelu kosztowego 
 • Tworzenie własnych budżetów i alertów  
 • Utworzenie i przegląd listy kontrolnej optymalizacji kosztów.  

Optymalizacja kosztowa pomoże uniknąć niechcianych opłat i tym samym sprawi, że ponoszone koszty będą adekwatne do skali rozwiązania 

doskonałość operacyjnaDoskonałość operacyjna 

Obejmuje procesy, które są związane z działaniem i utrzymaniem aplikacji w utworzonym wcześniej środowisku chmurowym. Filar ten ma na celu sprawdzenie, czy nasza infrastruktura jest niezawodna i zautomatyzowana w stopniu, który pozwoli na uniknięcie błędów ludzkich a także umożliwia szybkie wprowadzanie zmian i implementację nowej funkcjonalności. Ważna jest również możliwość szybkiego wycofania zmian, które powodują błędy. Doskonałość operacyjna wiąże się również monitoringiem i diagnostyką. Proces ten składa się z kilku etapów: 

 • Generowanie danych pierwotnych z dzienników aplikacji i serwera oraz narzędzi diagnostycznych wbudowanej w platformę  
 • Magazynowanie danych w jednym miejscu 
 • Analiza i diagnostyka na potrzeby rozwiązania problemów 
 • Wizualizacja i alerty 

wydajnośćWydajność

Głównym zadaniem jest sprawdzenie, czy nasze rozwiązanie pozwala na szybkie i niezawodne skalowanie. W zależności od potrzeb możemy stosować dwa rodzaje skalowania pionowe (w górę) oraz poziome (do wewnątrz). Dodatkową weryfikacją czy zostały spełnione warunki proponowanego skalowania są testy obciążeniowe i wydajnościowe infrastruktury.  

niezawodnośćNiezawodność 

Filar ten weryfikuje odporność systemu na obciążenie infrastruktury, zdolność do odzyskania sprawności po awarii i kontynuowania działania po jej wystąpieniuNadrzędnym celem jest przywrócenie aplikacji do pełnej funkcjonalności po wystąpieniu błedu. Należy określić potencjalne zagrożenia i ustalić dla nich plan działania. Przy projektowaniu infrastruktury chmurowej musimy określić, czy nasza aplikacja wymaga HA (wysokiej dostępności). Jeśli tak należy rozważyć utworzenie infrastruktury w dwóch różnych lokalizacjach.  

Aby spełnić warunki związane z niezawodnością należ yodpowiedzieć na pytania takie jak: jak długi czas niedostępności jest dopuszczalny? Ile kosztuje nas każda minuta niedostępności?  

bezpieczeństwoBezpieczeństwo

Bezpieczeństwo to kwestia, która powinna być brana pod uwagę od samego początku tworzenia aplikacji. Podsawowymi obszarami, które należy rozważyć są: 

 • Zarządzanie tożsamością 
 • Zabezpieczenie infrastruktury – kontrola dostępu oraz przyznawanie członkom organizacji poziomu dostępu do platformy Azure adekwatnego do pełnionej funkcji, co pozwoli na utrzymanie pełnej kontroli nad tym kto ma dostęp do zasobów.  
 • Zabezpieczenie aplikacjinp.utrzymywanie aktualnych protokołów SSL  
 • Niezależność i szyfrowanie danych – przechowywane dane powinny znajdować się w odpowiednie strefie geopolitycznej, zgodnej z wymaganiami legislacyjnymi krajów, w których oferujemy nasze usługi 

W każdym z tych obszarów możemy zastosować gotowe rozwiązania, które proponowane są przez Microsoft Azure takie jak: Azure Security Center, Azure Directory, Azure Key Valut. 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.