Aktualności AWS

Odświeżanie instancji Amazon EC2 Auto Scaling obsługuje teraz wycofywanie zmian

13 lutego 2023
Z dniem dzisiejszym autorzy z przyjemnością ogłaszają możliwość wycofania zmian związanych z odświeżaniem instancji EC2 Auto Scaling. Funkcja odświeżania instancji EC2 Auto Scaling umożliwia ciągłą wymianę instancji w grupie Auto Scaling. Dzięki dzisiejszej premierze możesz użyć tej funkcji, aby cofnąć zmiany wprowadzone podczas odświeżania instancji, gdy operacja się nie powiedzie.
czytaj więcej  

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/02/aws-systems-manager-change-calendar-view-operational-events/

10 lutego 2023
Change Calendar, funkcja AWS Systems Manager, pomaga teraz klientom przeglądać ich zdarzenia operacyjne, takie jak okna konserwacyjne, powiązania menedżerów stanu i planowane wykonania automatyzacji wraz ze zdarzeniami krytycznymi dla ich działalności.
czytaj więcej  

Nowość – Wizualizuj swoje zasoby VPC z Amazon VPC Creation Experience

7 lutego 2023
Dziś twórcy AWS z radością ogłaszają dostępność mapy zasobów Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC). Nową funkcję, która upraszcza tworzenie VPC w konsoli zarządzania AWS. Ta funkcja wyświetla wizualnie istniejące zasoby VPC i ich trasowanie na pojedynczej stronie, co pozwala szybko zrozumieć układ architektoniczny VPC.
czytaj więcej  

Usługa Amazon OpenSearch Serverless jest teraz powszechnie dostępna

6 lutego 2023
Teraz powszechnie dostępna, Amazon OpenSearch Serverless to nowa, bezserwerowa opcja dla usługi Amazon OpenSearch. OpenSearch Serverless usprawnia proces uruchamiania zadań wyszukiwania i analizy w skali petabajtów bez konieczności konfigurowania, zarządzania lub skalowania klastrów OpenSearch.
czytaj więcej  

Amazon RDS obsługuje teraz zwiększanie rozmiaru pamięci podczas tworzenia replik do odczytu i przywracania baz danych ze snapshotów

1 lutego 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz zwiększanie przydzielonego rozmiaru pamięci podczas tworzenia repliki do odczytu, przywracania bazy danych ze snapshotów lub przywracania instancji bazy danych do punktu w czasie. Ta funkcja jest obsługiwana w bazach danych Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL i Amazon RDS for Oracle.
czytaj więcej  

Nowość – AWS CloudTrail Lake obsługuje Ingesting Activity Events ze źródeł innych niż AWS

31 stycznia 2023
W listopadzie 2013 roku twórcy AWS zaprezentowali AWS CloudTrail do śledzenia aktywności użytkowników i wykorzystania API. AWS CloudTrail umożliwia audyt, monitorowanie bezpieczeństwa i rozwiązywanie problemów operacyjnych. CloudTrail rejestruje aktywność użytkownika i wywołania API w usługach AWS jako zdarzenia. Wydarzenia CloudTrail pomagają odpowiedzieć na pytania „kto co, gdzie i kiedy zrobił?”.
czytaj więcej  

Nowość – Deployment Pipelines Reference Architecture i Reference Implementations

30 stycznia 2023
Dzisiaj autorzy uruchamiają nową architekturę referencyjną i zestaw implementacji referencyjnych dla potoków wdrażania klasy korporacyjnej. Potok wdrażania automatyzuje budowanie, testowanie i wdrażanie aplikacji lub infrastruktur w środowiskach AWS. Podczas wdrażania obciążeń w chmurze posiadanie potoków wdrażania jest kluczem do uzyskania elastyczności i skrócenia czasu wprowadzenia na rynek.
czytaj więcej  

Amazon VPC IP Address Manager (IPAM) zarządza teraz adresami IP w Twojej sieci poza Twoją organizacją AWS

25 stycznia 2023
Amazon VPC IP address manager (IPAM) pozwala teraz zarządzać adresami IP na kontach poza Twoją organizacją AWS przy użyciu AWS Resource Access Manager (RAM). Upraszcza to przepływy pracy związane z zarządzaniem adresami IP (np. planowanie, śledzenie i monitorowanie), umożliwiając korzystanie z jednego IPAM na wszystkich kontach AWS.
czytaj więcej  

Amazon RDS Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu rezerwami dla RDS PostgreSQL obsługuje teraz replikację przychodzącą

23 stycznia 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) dla PostgreSQL obsługuje teraz replikację przychodzącą z instancji bazy danych Amazon RDS Single-AZ (DB) i instancji Amazon RDS Multi-AZ DB z jedną rezerwą do wdrożeń Amazon RDS Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu rezerwami.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Launch Templates obsługują teraz parametry AWS Systems Manager dla AMI

20 stycznia 2023
Od dzisiaj szablony Amazon EC2 Launch Templates obsługują parametry AWS Systems Manager dla Amazon Machine Images (AMI). Upraszcza to automatyzację i zmniejsza prawdopodobieństwo błędnej konfiguracji, eliminując potrzebę tworzenia nowej wersji szablonu uruchamiania dla każdej aktualizacji AMI.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling od teraz podaje rekomendacje dotyczące aktywacji zasad skalowania predykcyjnego

19 stycznia 2023
Amazon EC2 Auto Scaling pomaga teraz łatwo określić czy dodanie zasad skalowania predykcyjnego może jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność grup automatycznego skalowania. Zasady skalowania predykcyjnego w sposób czynny dodają instancje EC2 do grupy automatycznego skalowania w oczekiwaniu na gwałtowne wzrosty popytu. Skutkuje to lepszą dostępnością i wydajnością aplikacji, które mają przewidywalne wzorce zapotrzebowania i długi czas inicjalizacji.
czytaj więcej  

Heads-Up! Zmiany w zakresie bezpieczeństwa Amazon S3 nadchodzą w kwietniu 2023

18 stycznia 2023
Począwszy od kwietnia 2023 r. twórcy AWS zamierzają wprowadzić dwie zmiany w usłudze Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), aby automatycznie wprowadzić w życie najnowsze i zarazem najlepsze praktyki związane z bezpieczeństwem zasobników. Zmiany zaczną obowiązywać w kwietniu i zostaną wdrożone we wszystkich regionach AWS w ciągu kilku tygodni.
czytaj więcej  

AWS Storage Gateway wprowadza moduły Terraform dla Amazon S3 File Gateway

17 stycznia 2023
AWS Storage Gateway wprowadza moduły Terraform do wdrażania Amazon S3 File Gateway w środowiskach VMware. Dzięki temu możesz teraz wykorzystać Infrastructure as Code (IaC) do automatyzacji i usprawnienia udostępniania oraz konfiguracji Amazon S3 File Gateways, zapewniając tym samym użytkownikom szybszą, powtarzalną i bezpieczną opcję wdrażania, która może być skalowana.
czytaj więcej  

AWS Security Hub integruje się teraz z AWS Control Tower (wersja zapoznawcza)

16 stycznia 2023
AWS Security Hub integruje się teraz z AWS Control Tower, umożliwiając tym samym łączenie AWS Security Hub detective controls z proaktywnymi lub prewencyjnymi kontrolami AWS Control Tower i zarządzanie nimi razem za pomocą AWS Control Tower. Kontrolki AWS Security Hub są od teraz mapowane na powiązane cele kontrolne w bibliotece AWS Control Tower, zapewniając całościowy widok kontroli wymaganych do spełnienia określonego celu.
czytaj więcej  

Amazon RDS Proxy obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach Aurora Global Database

13 stycznia 2023
Amazon RDS Proxy, w pełni zarządzany serwer proxy bazy danych o wysokiej dostępności dla usługi Amazon Relational Database Service (RDS), obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach globalnej bazy danych Amazon Aurora. Globalna baza danych Aurora to pojedyncza baza danych obejmująca wiele regionów AWS, umożliwiająca globalne odczyty z niskimi opóźnieniami i przywracanie po awarii w całym regionie.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache for Redis obsługuje teraz aktywowanie szyfrowania podczas przesyłania w istniejących klastrach

12 stycznia 2023
Amazon ElastiCache for Redis obsługuje teraz aktualizacje szyfrowania podczas przesyłania w istniejących zasobach klastra. Oznacza to, że możesz zmienić konfigurację TLS swoich klastrów Redis bez ponownego budowania lub ponownego udostępniania ich lub ingerowania w dostępność aplikacji. Po uaktywnieniu szyfrowania podczas przesyłania całe rozwiązanie może pozostać połączone z klastrami Redis.
czytaj więcej  

Amazon RDS obsługuje teraz przywracanie snapshotów bazy danych z Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu stanami gotowości

10 stycznia 2023
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz przywracanie migawek bazy danych (DB) pobranych z wdrożeń Amazon RDS Multi-AZ z dwoma możliwymi do odczytu stanami rezerwowymi do instancji Amazon RDS Single-AZ DB i instancji Amazon RDS Multi-AZ DB z jednym stanem gotowości. Możesz teraz użyć funkcji przywracania migawki bazy danych, aby utworzyć nowe instancje baz danych MySQL lub PostgreSQL dla środowisk programistycznych lub testowych.
czytaj więcej  

Amazon EKS od teraz obsługuje AWS PrivateLink

10 stycznia 2023
Od teraz możesz już używać AWS PrivateLink, aby uzyskać prywatny dostęp do zarządania interfejsami API Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) z Amazon Virtual Private Cloud (VPC). AWS PrivateLink zapewnia prywatną łączność między VPC, usługami AWS i sieciami lokalnymi. Możesz teraz zarządzać swoimi klastrami Amazon EKS w swoim VPC za pomocą AWS PrivateLink, aby pomóc Twojej organizacji w spełnieniu wymagań bezpieczeństwa i zgodności.
czytaj więcej  

Amazon EC2 Auto Scaling obsługuje teraz Metric Math for Target Tracking Policies

9 stycznia 2023
Klienci EC2 Auto Scaling mogą od teraz korzystać z Amazon CloudWatch Metric Math do dostosowywania metryk, przy wykorzystaniu zasad Target Tracking, bez konieczności publikowania i płacenia za niestandardowe metryki. Klienci mogą używać zarówno operatorów arytmetycznych (takich jak +, -, / i *), jak i funkcji matematycznych (takich jak suma i średnia), aby w łatwy sposób tworzyć niestandardowe metryki na podstawie istniejących metryk CloudWatch.
czytaj więcej  

Amazon S3 od teraz automatycznie szyfruje wszystkie nowe obiekty

5 stycznia 2023
Amazon S3 automatycznie stosuje teraz zarządzane przez S3 szyfrowanie po stronie serwera (SSE-S3) jako podstawowy poziom szyfrowania dla wszystkich nowych obiektów dodawanych do S3, bez dodatkowych kosztów i bez wpływu na wydajność. SSE-S3 wykorzystuje 256-bitowy Advanced Encryption Standard i został skonfigurowany przez klientów dla bilionów obiektów. Ten nowy podstawowy poziom szyfrowania pomaga klientom spełnić ich wymagania dotyczące szyfrowania bez konieczności wprowadzania zmian w aplikacjach. Alternatywnie, klienci nadal mogą zaktualizować tę domyślną konfigurację za pomocą dostarczonych we własnym zakresie kluczy szyfrowania (SSE-C) lub kluczy usługi zarządzania kluczami AWS (SSE-KMS).
czytaj więcej  

Zapowiedź rozwiązania bezserwerowego Amazon OpenSearch (preview)

29 grudnia 2022
Usługa Amazon OpenSearch oferuje teraz nową opcję bezserwerową, Amazon OpenSearch Serverless. Ta opcja upraszcza proces uruchamiania zadań wyszukiwania i analizy w skali petabajtów bez konieczności konfigurowania, zarządzania lub skalowania klastrów OpenSearch. OpenSearch Serverless automatycznie aprowizuje i skaluje podstawowe zasoby, aby zapewnić szybkie pozyskiwanie danych i odpowiedzi na zapytania nawet w przypadku najbardziej wymagających i nieprzewidywalnych obciążeń. W OpenSearch Serverless płacisz tylko za wykorzystane zasoby.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Zespół Hostersi błyskawicznie reaguje na nasze potrzeby, jest bardzo elastyczny, a przy tym dostarcza najwyższej klasy rozwiązań technologicznych. Polecam firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera.

Paweł Grzebyk
Marketing & E-commerce Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.