Amazon EC2 Auto Scaling od teraz podaje rekomendacje dotyczące aktywacji zasad skalowania predykcyjnego

19 stycznia 2023

Amazon EC2 Auto Scaling pomaga teraz łatwo określić czy dodanie zasad skalowania predykcyjnego może jeszcze bardziej zoptymalizować wydajność grup automatycznego skalowania.

Zasady skalowania predykcyjnego w sposób czynny dodają instancje EC2 do grupy automatycznego skalowania w oczekiwaniu na gwałtowne wzrosty popytu. Skutkuje to lepszą dostępnością i wydajnością aplikacji, które mają przewidywalne wzorce zapotrzebowania i długi czas inicjalizacji.

Może to również okazać się pomocne w złagodzeniu potrzeby stosowania kosztownych buforów pojemności, które w innym przypadku są utrzymywane w celu uwzględnienia skoków popytu. Nowa, omawiana funkcja rekomendacji zapewnia zalecenia dotyczące potencjalnego wpływu skalowania predykcyjnego na dostępność aplikacji i koszty EC2, ułatwiając tym samym rozpoczęcie pracy ze skalowaniem predykcyjnym.

Do tej pory klienci musieli ręcznie określać dokładność i potencjalny wpływ skalowania predykcyjnego dla różnych grup automatycznego skalowania. Dzięki tej nowej funkcji klienci mogą uzyskać rekomendacje dotyczące tego, czy skalowanie predykcyjne lepiej optymalizuje ich wydajność EC2 niż ich obecna konfiguracja skalowania, w oparciu o dane z ostatnich 8 tygodni. Niemutujący tryb Forecast Only umożliwia klientom lepsze zrozumienie wpływu zasad skalowania predykcyjnego bez konieczności faktycznego stosowania ich do ich grup automatycznego skalowania. Dzięki tym informacjom klienci mogą teraz podejmować szybkie i świadome decyzje dotyczące korzystania ze skalowania predykcyjnego i najlepszych dla niego konfiguracji.

Aby uzyskać więcej informacji na temat rozpoczynania pracy ze skalowaniem predykcyjnym i listą obsługiwanych regionów, zapoznaj się z dokumentacją.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.