Zapowiedź rozwiązania bezserwerowego Amazon OpenSearch (preview)

29 grudnia 2022

Usługa Amazon OpenSearch oferuje teraz nową opcję bezserwerową, Amazon OpenSearch Serverless.

Ta opcja upraszcza proces uruchamiania zadań wyszukiwania i analizy w skali petabajtów bez konieczności konfigurowania, zarządzania lub skalowania klastrów OpenSearch. OpenSearch Serverless automatycznie aprowizuje i skaluje podstawowe zasoby, aby zapewnić szybkie pozyskiwanie danych i odpowiedzi na zapytania nawet w przypadku najbardziej wymagających i nieprzewidywalnych obciążeń. W OpenSearch Serverless płacisz tylko za wykorzystane zasoby.

OpenSearch Serverless oddziela moc obliczeniową i pamięć masową oraz komponenty indeksowania (pochłaniania) od komponentów wyszukiwania (zapytań), przy czym Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) jest podstawowym magazynem danych dla indeksów. Dzięki tej oddzielonej architekturze OpenSearch Serverless może skalować funkcje wyszukiwania i indeksowania niezależnie od siebie i niezależnie od indeksowanych danych w Amazon S3. Na przykład, gdy obciążenie związane z monitorowaniem aplikacji otrzymuje nagły wzrost aktywności rejestrowania podczas zdarzenia dostępności, OpenSearch Serverless natychmiast skaluje zasoby w celu pozyskania i przechowywania danych bez wpływu na czas odpowiedzi na zapytanie.

Aby rozpocząć pracę z OpenSearch Serverless, programiści mogą tworzyć nowe kolekcje, czyli logiczne grupy zindeksowanych danych, które współpracują ze sobą w celu obsługi obciążenia. OpenSearch Serverless obsługuje te same interfejsy API pozyskiwania i wysyłania zapytań, co OpenSearch. Dzięki temu możesz w ciągu kilku sekund rozpocząć pracę z istniejącymi klientami i aplikacjami – a wszystko to przy jednoczesnym tworzeniu wizualizacji danych za pomocą bezserwerowych pulpitów nawigacyjnych OpenSearch.

Rozwiązanie OpenSearch Serverless jest teraz dostępne w następujących regionach AWS: Wschodnie Stany Zjednoczone (Ohio, Wirginia północna), Zachodnie Stany Zjednoczone (Oregon), Azja i Pacyfik (Tokio) oraz Europa (Irlandia).

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz stronę internetową Amazon OpenSearch Serverless i Przewodnik programisty usługi Amazon OpenSearch.

źródło:AWS

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.