Amazon RDS Proxy obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach Aurora Global Database

13 stycznia 2023

Amazon RDS Proxy, w pełni zarządzany serwer proxy bazy danych o wysokiej dostępności dla usługi Amazon Relational Database Service (RDS), obsługuje teraz tworzenie serwerów proxy w głównych i drugorzędnych regionach globalnej bazy danych Amazon Aurora.

Globalna baza danych Aurora to pojedyncza baza danych obejmująca wiele regionów AWS, umożliwiająca globalne odczyty z niskimi opóźnieniami i przywracanie po awarii w całym regionie.

Dzięki dzisiejszej premierze możesz używać RDS Proxy, aby Twoje aplikacje stały się bardziej skalowalne, bardziej odporne na awarie baz danych i bezpieczniejsze zarówno w podstawowym, jak i dodatkowym regionie globalnej bazy danych.

RDS Proxy znajduje się pomiędzy Twoją aplikacją a bazą danych, aby gromadzić i udostępniać nawiązane połączenia z bazą danych, jednocześnie poprawiając wydajność bazy danych i skalowalność aplikacji. Za pomocą serwera proxy RDS można skalować obciążenia związane z odczytem/zapisem aplikacji w regionie podstawowym globalnej bazy danych, a także obciążenia tylko do odczytu w replikach Aurora zarówno w regionie podstawowym, jak i dodatkowym. W przypadku awarii RDS Proxy automatycznie łączy się z rezerwową instancją bazy danych w regionie, zachowując połączenia z Twojej aplikacji i skraca czas przełączania awaryjnego w głównym regionie globalnej bazy danych. RDS Proxy może również pomóc w równomiernym rozłożeniu obciążeń tylko do odczytu w replikach Aurora w regionie AWS, uwzględniając połączenie z bazą danych ustanowione dla każdej repliki Aurora. Dzięki Amazon RDS Proxy poświadczeniami bazy danych i dostępem można zarządzać za pomocą AWS Secrets Manager i AWS Identity and Access Management (IAM), eliminując tym samym potrzebę osadzania poświadczeń bazy danych w aplikacji.

Możesz aktywować Amazon RDS Proxy for Aurora Global Database za pomocą zaledwie kilku kliknięć na konsoli Amazon RDS i połączyć się z bazą danych, wskazując swoją aplikację na punkt końcowy Amazon RDS Proxy. Przeczytaj 10-minutowy samouczek AWS lub przejrzyj dokumentację, aby rozpocząć proces.

Amazon RDS Proxy jest dostępny dla Amazon Aurora z kompatybilnością z MySQL, Amazon Aurora z kompatybilnością z PostgreSQL, Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL i Amazon RDS for SQL Server. Aby dowiedzieć się więcej o obsługiwanych regionach i wersjach silnika, zapoznaj się z dokumentacją AWS.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.