Aktualności AWS

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) obsługuje teraz dwie nowe metryki CloudWatch do pomiaru i śledzenia wykorzystania adresów sieciowych

11 października 2022
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) wprowadził dwie nowe metryki sieci: 1) Network Address Usage i 2) Peered Network Address Usage. Te nowe dane pomogą administratorom sieci w planowaniu rozbudowy architektury VPC przy aktywnym zarządzaniu limitami usług.
czytaj więcej  

Automatycznie archiwizuj migawki Amazon EBS za pomocą Amazon Data Lifecycle Manager

10 października 2022
Klienci używają migawek do przechwytywania kopii swoich danych z określonego punktu w czasie, co umożliwia odzyskiwanie danych po awarii, migrację danych między regionami i kontami oraz poprawę zgodności kopii zapasowych. W przedsiębiorstwach korzystających z migawek powszechnym wymogiem jest przechowywanie migawek (do których rzadko uzyskuje się dostęp) przez ponad 90 dni w celu zapewnienia zgodności. Jednak koszt przechowywania tych pełnych migawek przez dłuższy czas stanowi wyzwanie dla budżetu IT, a klienci ryzykują niezgodność, usuwając migawki z powodu ograniczeń budżetowych.
czytaj więcej  

Wszystkiego najlepszego z okazji 10 rocznicy Amazon S3 Glacier – 10 lat Cold Storage w Chmurze

30 września 2022
Dziesięć lat temu, 20 sierpnia 2012 r., AWS ogłosiło ogólną dostępność Amazon Glacier, bezpiecznej, niezawodnej i niezwykle korzystnej cenowo pamięci masowej przeznaczonej do archiwizacji i tworzenia kopii zapasowych danych. W tym czasie autor tekstu był jednocześnie klientem AWS. Oferta długoterminowej, bezpiecznej i trwałej pamięci masowej w chmurze, która pozwoliła mu na archiwizację dużych ilości danych przy bardzo niskich kosztach, wydawała się zwyczajnym primaaprilisowym żartem.
czytaj więcej  

Utrzymaj widoczność w wykorzystaniu wzorców architektury chmury

29 września 2022
Zespoły zajmujące się platformą chmurową i architekturą korporacyjną wykorzystują wzorce architektury, aby zapewnić wskazówki dotyczące różnych przypadków użycia. Wzorce architektury chmury to zazwyczaj agregacje wielu zasobów Amazon Web Services (AWS), takich jak Elastic Load Balancing z Amazon Elastic Compute Cloud lub Amazon Relational Database Service z Amazon ElastiCache. W dużej organizacji zespoły zajmujące się platformami chmurowymi często mają ograniczony nadzór nad wdrożeniami chmurowymi. To sprawia, że nie mają kontroli ani wglądu w faktyczne przyjęcie wzorców chmurowych w ich organizacji.
czytaj więcej  

Amazon Route 53 ogłasza wsparcie dla uprawnień zestawu rekordów zasobów DNS

28 września 2022
Dzisiaj AWS wprowadził uprawnienia zestawu rekordów zasobów DNS, tym samym umożliwiając klientom definiowanie zarządzania tożsamością i dostępem AWS (IAM), tworzenie, edytowanie i usuwanie zasad dla pojedynczych lub grup zestawów rekordów DNS w publicznej lub prywatnej strefie hostowanej Route 53.
czytaj więcej  

Nowość – Fine-Grained Visual Embedding obsługiwane przez Amazon QuickSight

9 września 2022
Dzisiaj twórcy ogłaszają nową funkcję, Fine-Grained Visual Embedding wspieraną przez Amazon QuickSight. Dzięki tej funkcji poszczególne wizualizacje z pulpitów nawigacyjnych Amazon QuickSight można od teraz osadzać na stronach internetowych i aplikacjach o dużym natężeniu ruchu. Ponadto ta funkcja umożliwia dostarczanie użytkownikom końcowym szczegółowych informacji tam, gdzie najbardziej ich potrzebują, bez konieczności konfigurowania serwera, oprogramowania lub zarządzania infrastrukturą.
czytaj więcej  

AWS i VMware ogłaszają integrację VMware Cloud on AWS z Amazon FSx for NetApp ONTAP

6 września 2022
Klienci AWS szukają opłacalnych sposobów na dalszą migrację swoich aplikacji do chmury. VMware Cloud on AWS to w pełni zarządzana, wspólnie opracowana usługa, która przenosi do chmury architekturę centrum danych VMware klasy korporacyjnej, definiowaną programowo. VMware Cloud on AWS oferuje klientom AWS możliwość uruchamiania aplikacji w spójnych operacyjnie środowiskach chmur publicznych, prywatnych i hybrydowych opartych na VMware vSphere, przenosząc centrum danych VMware definiowane programowo (SDDC) do AWS.
czytaj więcej  

Nowość – Obsługa HTTP/3 dla Amazon CloudFront

30 sierpnia 2022
Amazon CloudFront to usługa sieci dostarczania zawartości (CDN). Sieć połączonych serwerów, która jest geograficznie bliżej użytkowników i znacznie szybciej dociera do ich komputerów. Amazon CloudFront zmniejsza opóźnienia, dostarczając dane przez ponad 410 globalnie rozproszonych punktów obecności (PoP) z automatycznym mapowaniem sieci i inteligentnym routingiem.
czytaj więcej  

Dziesięciolecie stale rosnących Provisioned IOPS dla Amazon EBS

24 sierpnia 2022
Postęp zazwyczaj najlepiej ocenia się z perspektywy czasu. Często zdarza się, że stały strumień stopniowych ulepszeń przez długi czas ostatecznie sumuje się do znacznego poziomu zmian. Dzisiaj, dziesięć lat po tym, jak autorzy po raz pierwszy uruchomili funkcję Provisioned IOPS dla Amazon Elastic Block Store (EBS), mocno wierzą, że tak właśnie jest.
czytaj więcej  

AWS Trusted Advisor – Nowa Funkcja Priority

22 sierpnia 2022
AWS Trusted Advisor to usługa, która stale analizuje Twoje konta AWS i dostarcza rekomendacje, które pomogą Ci postępować zgodnie z najlepszymi praktykami AWS i wytycznymi AWS. AWS Trusted Advisor wdraża szereg kontroli. Kontrole te identyfikują sposoby optymalizacji infrastruktury AWS, poprawy bezpieczeństwa i wydajności, obniżenia kosztów oraz monitorowania limitów usług.
czytaj więcej  

AWS Network Firewall dodaje kategorie wydobywania kryptowalut, phishingu i mobilnych systemów operacyjnych do AWS Managed Threat Signatures

17 sierpnia 2022
AWS Network Firewall obsługuje AWS Managed Threat Signatures w celu wykrywania zagrożeń i blokowania ataków na znane luki w zabezpieczeniach, dzięki czemu możesz być na bieżąco z najnowszymi zagrożeniami bezpieczeństwa bez tworzenia i utrzymywania własnych reguł. Od dziś możesz włączyć reguły zarządzane AWS, aby chronić je przed złośliwym oprogramowaniem do wydobywania kryptowalut, wyłudzaniem danych uwierzytelniających i złośliwym oprogramowaniem dla mobilnych systemów operacyjnych (OS).
czytaj więcej  

AWS Backup obsługuje od teraz kopiowanie backup’ów Amazon S3 między regionami i kontami AWS

16 sierpnia 2022
AWS Backup for Amazon S3 umożliwia od teraz kopiowanie backup’ów Amazon S3 między regionami AWS i kontami AWS. Dzięki kopiom zapasowym Amazon S3 w wielu regionach AWS możesz utrzymywać oddzielne, chronione kopie danych kopii zapasowych, aby spełnić wymagania dotyczące zgodności w zakresie ochrony danych i odzyskiwania po awarii. Oprócz tego, kopie zapasowe na kontach AWS zapewniają dodatkową warstwę ochrony przed przypadkowymi lub nieautoryzowanymi działaniami.
czytaj więcej  

Wzory rozszerzania w celu modernizacji mainframe w AWS

12 sierpnia 2022
Klienci korzystający z komputerów mainframe chcą korzystać z usług Amazon Web Services (AWS), aby zwiększyć elastyczność, zmaksymalizować wartość swoich inwestycji i szybciej wprowadzać innowacje. 8 czerwca 2022 r. firma AWS ogłosiła ogólną dostępność AWS Mainframe Modernization, nowej usługi, która przyspiesza i ułatwia klientom modernizację obciążeń opartych na komputerach mainframe.
czytaj więcej  

Nowość w AWS Global Accelerator – Internet Protocol Version 6 (IPv6) Support

11 sierpnia 2022
Wybór IPv6 stale zwiększał się w ciągu ostatnich kilku lat, zwłaszcza wśród sieci komórkowych. Główne powody przejścia na IPv6 to: • Limitowana dostępność adresów IPv4 może ograniczyć możliwość skalowania w górę publicznych serwerów WWW i aplikacji. • Użytkownicy IPv6 z sieci komórkowych doświadczają lepszej wydajności, gdy ich ruch sieciowy nie wymaga zarządzania zmianą formy IPv6 na IPv4. • Aby uruchomić określony ruch internetowy za pośrednictwem protokołu IPv6, konieczne może być przestrzeganie przepisów (takich jak Federal Acquisition Regulation w USA).
czytaj więcej  

Nowość w Amazon GuardDuty – ochrona przed złośliwym oprogramowaniem dla Amazon EBS Volumes

10 sierpnia 2022
Dzięki Amazon GuardDuty możesz monitorować swoje konta AWS i obciążenia w celu wykrywania złośliwej aktywności. W dzisiejszym artykule autorzy dodają do GuardDuty możliwość wykrywania malware. Malware to złośliwe oprogramowanie, które służy do narażania obciążeń, zmiany przeznaczenia zasobów lub uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do danych.
czytaj więcej  

Usługa Amazon Redshift Serverless – teraz ogólnodostępna z nowymi możliwościami

9 sierpnia 2022
W zeszłym roku na konferencji re:Invent, AWS przedstawił wprowadzenie usługi Amazon Redshift Serverless, bezserwerowej opcji Amazon Redshift, która umożliwia analizowanie danych w dowolnej skali bez konieczności zarządzania infrastrukturą hurtowni danych. Jedyne co wystarczy zrobić, to wczytać i odpytać swoje dane, a opłata naliczana jest tylko za to, z czego korzystasz. Ta możliwość pozwala większej liczbie firm na zbudowanie nowoczesnej strategii dotyczącej danych, zwłaszcza w przypadkach użycia (use cases), w których workloady analityczne nie działają 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, a hurtownia danych nie jest aktywna przez cały czas. Ma to również zastosowanie w firmach, w których wykorzystanie danych rośnie w organizacji, a użytkownicy w nowych działach chcą prowadzić analitykę bez konieczności przejmowania na własność infrastruktury hurtowni danych.
czytaj więcej  

Amazon Detective obsługuje obciążenia Kubernetes w Amazon EKS na potrzeby Security Investigations

8 sierpnia 2022
W marcu 2020 r. twórcy wprowadzili Amazon Detective, w pełni zarządzaną usługę, która ułatwia analizę, badanie i szybką identyfikację przyczyn potencjalnych problemów z bezpieczeństwem lub podejrzanych działań.
czytaj więcej  

Nowość —Szybkie wykrywanie i rozwiązywanie problemów dzięki nowej funkcji Log Anomaly Detection and Recommendations od Amazon DevOps Guru

4 sierpnia 2022
W lipcu, AWS ogłosił nową funkcję Log Anomaly Detection and Recommendations dla Amazon DevOps Guru. Dzięki tej funkcji możesz znajdować anomalie w odpowiednich logach w swojej aplikacji i uzyskiwać ukierunkowane zalecenia dotyczące rozwiązywania problemów.
czytaj więcej  

Oszczędzaj czas i wysiłek podczas oceny architektur zespołów dzięki przeglądom architektury opartym na wzorcach

1 sierpnia 2022
Struktury architektury korporacyjnej wykorzystują przeglądy architektury jako kluczowy mechanizm nadzoru do przeglądania i zatwierdzania projektów architektury, identyfikowania ulepszeń jakości i dostosowywania decyzji dotyczących architektury do standardów obowiązujących w całym przedsiębiorstwie. Przeglądy architektury są bardzo dokładne, ale przygotowanie do nich zazwyczaj zajmuje dużo czasu i pracy zespołowej, co oznacza, że programiści nie zawsze mogą działać tak szybko, jak rzeczywiście by chcieli.
czytaj więcej  

Automatycznie blokuj podejrzaną aktywność DNS za pomocą Amazon GuardDuty i Route 53 Resolver DNS Firewall

28 lipca 2022
W poniższym artykule twórcy pokażą, jak korzystać z zapory DNS Amazon Route 53 Resolver, aby automatycznie odpowiadać na podejrzane zapytania DNS wykryte przez Amazon GuardDuty w środowisku Amazon Web Services (AWS).
czytaj więcej  

Nowość – instancje Amazon EC2 R6a z procesorami AMD EPYC trzeciej generacji do obsługi obciążeń intensywnie korzystających z pamięci

26 lipca 2022
W lutym tego roku twórcy uruchomili instancje ogólnego przeznaczenia Amazon EC2 M6a w AWS re:Invent 2021 oraz instancje C6a wymagające dużej mocy obliczeniowej. Te instancje są zasilane przez procesory AMD EPYC trzeciej generacji działające z częstotliwością do 3,6 GHz, co zapewnia do 35% lepszą wydajność w stosunku do ceny w porównaniu z instancjami poprzedniej generacji.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.