Aktualności AWS

AWS Security Reference Architecture: Przewodnik po projektowaniu z usługami bezpieczeństwa AWS

2 sierpnia 2021
Amazon Web Services (AWS) z przyjemnością ogłasza publikację AWS Security Reference Architecture (AWS SRA). Jest to obszerny zestaw przykładów, przewodników oraz zagadnień projektowych, których możesz użyć, aby wdrożyć pełen zestaw usług bezpieczeństwa AWS w środowisku wielokontowym, którym zarządzasz za pośrednictwem organizacji AWS. Architektura i towarzyszące jej rekomendacje opierają się na naszym doświadczeniu w AWS z klientami korporacyjnymi.
czytaj więcej  

Szyfrowanie danych globalnych po stronie klienta za pomocą kluczy AWS KMS multi-region

22 lipca 2021
16-go czerwca, usługa AWS Key Management Service (AWS KMS) wprowadza klucze typu multi-Region, nową funkcję, która umożliwia replikowanie kluczy z jednego regionu Amazon Web Services (AWS) do innego. Klucze multi-Region zostały zaprojektowane w celu uproszczenia zarządzania szyfrowaniem po stronie klienta, gdy zaszyfrowane dane muszą zostać skopiowane do innych regionów w razie disaster recovery lub są replikowane w globalnych tabelach Amazon DynamoDB.
czytaj więcej  

AWS BugBust: Koniec z błędami

22 lipca 2021
Niedawno AWS ogłosił uruchumienie AWS BugBust – pierwszego na świecie globalnego wyzwania mającego na celu naprawienie miliona błędów i zmniejszenie tzw. długu technologicznego (technical debt) o ponad 100 milionów dolarów. Istnieje możliwość, że już wcześniej brałeś udział w badaniu błędów. Wiele firm programistycznych uruchamia je na kilka tygodni przed wprowadzeniem nowego produktu lub usługi. AWS BugBust przenosi koncepcję usuwania błędów na nowy poziom.
czytaj więcej  

Ogłoszenie naliczania sekundowego dla instancji EC2 Windows Server i SQL Server

19 lipca 2021
Od 11 czerwca 2021 roku AWS rozszerzył naliczanie sekundowe na instancje Windows Server i SQL Server działające na Amazon EC2. Klienci będą płacić jedynie za instancje Windows Server i SQL Server uruchomione na żądanie, zarezerwowane oraz formy spot działające na Amazon EC2 w jednosekundowych odstępach, z co najmniej jedną minutą.
czytaj więcej  

AWS ogłasza ogólną dostępność AWS Proton

19 lipca 2021
Od teraz AWS zapowiada ogólną dostępność AWS Proton, pierwszej w pełni zarządzanej usługi dostarczania dla aplikacji kontenerowych i bezserwerowych. Został zaprojektowany, aby zapewnić zespołom platformy odpowiednie narzędzia do zarządzania, nadzoru i widoczności, niezbędne, aby zapewnić spójne standardy i najlepsze praktyki podczas zarządzania wdrożeniami, jednocześnie pomagając zwiększyć produktywność i innowacyjność programistów.
czytaj więcej  

Amazon EC2 dodaje nową właściwość AMI do oznaczania przestarzałych AMI

19 lipca 2021
Od teraz możesz określić nową właściwość o nazwie „DeprecationTime” w swoim Amazon Machine Images (AMI), aby wskazać, kiedy AMI stanie się nieaktualne. Do tej pory właściciele AMI zmieniali jego nazwę lub opis, aby wskazać, że AMI jest nieaktualny. Od teraz możesz jasno określić, kiedy AMI stanie się przestarzały, wykorzystując do tego atrybut „DeprecationTime”. AMI staje się nieaktualne, kiedy DeprecationTime zostaje osiągnięty.
czytaj więcej  

W jaki sposób wdrożyć izolację dzierżawców SaaS za pomocą ABAC i AWS IAM

19 lipca 2021
Aplikacje obsługujące wielu użytkowników muszą zostać zaprojektowane w taki sposób, aby zasoby każdej dzierżawy zostały odizolowane i nie były dostępne dla innych dzierżawców w systemie. AWS Identity and Access Management (IAM) często stanowi kluczowy element w osiągnięciu tego celu. Jednym z wyzwań związanych z korzystaniem z IAM jest jednak to, że liczba i złożoność zasad uprawnień niezbędnych do obsługi dzierżawców może szybko rosnąć i wpływać na skalę oraz możliwości zarządzania modelem izolacji. Mechanizm kontroli dostępu opartej atrybutach (ABAC) IAM zapewnia programistom sposób na sprostanie temu wyzwaniu.
czytaj więcej  

Optymalizacja kosztów Twojego środowiska SaaS dzięki AWS Well-Architected SaaS Lens

19 lipca 2021
Przejmowanie, zarządzanie i analizowanie kosztów stanowi istotną część każdej działalności związanej z oprogramowaniem jako usługą (SaaS). W środowisku obsługującym wielu użytkowników, gdzie obciążenia dzierżawców bywają nieprzewidywalne, a profil i aktywność dzierżawców cały czas się zmieniają, niezwykle ważne jest zrozumienie, w jaki sposób ci dzierżawcy wpływają na ślad kosztowy Twojej aplikacji.
czytaj więcej  

W jaki sposób korzystać z nowej usługi aplikacji AWS Migration Service dla migracji typu Lift-and-Shift

8 lipca 2021
Od kiedy AWS przejął CloudEndure w 2019 roku, ich nowi partnerzy zaoferowali CloudEndure Migration i CloudEndure Disaster Recovery. CloudEndure Migration umożliwia bezpłatne przeniesienie aplikacji z dowolnej infrastruktury fizycznej, wirtualnej lub chmurowej do AWS.
czytaj więcej  

Jak weryfikować sygnatury AWS KMS w architekturach oddzielonych na dużą skalę

7 lipca 2021
Usługa AWS Key Management Service (AWS KMS) znacznie ułatwia tworzenie i zarządzanie kluczami kryptograficznymi w aplikacjach. Usługa obsługuje zarówno symetryczne, jak i asymetryczne klucze główne klienta (CMK).
czytaj więcej  

Funkcja File Access Auditing jest już dostępna dla Amazon FSx dla serwera plików Windows

2 lipca 2021
Amazon FSx for Windows File Server zapewnia w pełni zarządzalne przechowywanie plików, które jest dostępne za pośrednictwem standardowego w branży protokołu Server Message Block (SMB). Usługa jest oparta na systemie Windows Server i oferuje bogaty zestaw funkcji pamięci masowej dla przedsiębiorstw ze skalowalnością, niezawodnością i niskimi kosztami, których można oczekiwać od AWS.
czytaj więcej  

Usługa Amazon Location Service jest teraz ogólnie dostępna z dwiema nowymi funkcjami: wyznaczaniem tras i zdjęciami satelitarnymi.

2 lipca 2021
W grudniu 2020 r. AWS udostępnił usługę Amazon Location Service w formie podglądu, aby rozpocząć tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych z funkcjami opartymi na lokalizacji. Niedawno AWS ogłosił, że udostępnia usługę Amazon Location wraz z dwiema nowymi funkcjami: wyznaczaniem tras i zdjęciami satelitarnymi.
czytaj więcej  

AWS usuwa zależność bramy NAT od bramy internetowej w przypadku komunikacji prywatnej

2 lipca 2021
AWS umożliwiło uruchamianie bramy NAT Gateway w Amazon Virtual Private Cloud (VPC) bez kojarzenia bramy internetowej ze swoim VPC. Internet Gateway jest wymagana do zapewnienia dostępu do Internetu dla NAT Gateway.
czytaj więcej  

Praca nad nowym regionem AWS dla Tel Awiwu, Izrael

2 lipca 2021
Dnia 10 czerwca AWS ogłosił, że trwają prace nad regionem AWS Israel (Tel Awiw), który zostanie otwarty w pierwszej połowie 2023 r. Region ten będzie miał trzy Availability Zones (Strefy Dostępności) i da klientom AWS w Izraelu możliwość uruchamiania obciążeń i przechowywania danych, które muszą pozostać w kraju.
czytaj więcej  

Pierwsze kroki z Amazon ECS Anywhere – od teraz ogólnie dostępnym

30 czerwca 2021
Od kiedy Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) został wypuszczony w 2014 roku, AWS udostępnił inne opcje uruchamiania zadań Amazon ECS poza regionem, takie jak AWS Wavelenght, oferty dla mobilnych urządzeń brzegowych lub AWS Outposts, usługi, która obejmuje klientów środowisk korzystających ze sprzętu będącego własnością oraz w pełni zarządzanego przez AWS.
czytaj więcej  

Recenzja krajobrazu zagrożeń AWS SHIELD: przegląd roczny 2020

25 czerwca 2021
AWS Shield jest zarządzaną usługą, która chroni aplikacje działające w Amazon Web Services (AWS) przeciwko zewnętrznym atakom, takim jak boty i ataki typu rozproszona odmowa usługi (DDoS). Shield wykrywa zdarzenia wolumetryczne warstwy sieci i aplikacji internetowych, które mogą wskazywać na atak DDoS, pobieranie treści internetowych lub inny nieautoryzowany ruch, który nie jest wykonywany przez ludzi, a który wchodzi w interakcję z zasobami AWS.
czytaj więcej  

Rozszerzenia AWS Lambda są teraz ogólnie dostępne — zacznij już dziś od swoich ulubionych narzędzi operacyjnych

21 czerwca 2021
W październiku 2020 r. AWS ogłosił podgląd rozszerzeń AWS Lambda, których można użyć do łatwej integracji funkcji Lambda z ulubionymi narzędziami do monitorowania, obserwowalności, bezpieczeństwa i zarządzania.
czytaj więcej  

Praca nad nowym regionem AWS dla Zjednoczonych Emiratach Arabskich (UAE)

21 czerwca 2021
AWS poinformował, że region AWS Middle East (ZEA) jest w trakcie prac i zostanie otwarty w pierwszej połowie 2022 roku. Nowy region jest rozszerzeniem dotychczasowej inwestycji, która obejmuje już dwie lokalizacje AWS Direct Connect i dwie lokalizacje brzegowe Amazon CloudFront, z których wszystkie istnieją od 2018 r. Nowy region zapewni klientom AWS w Zjednoczonych Emiratach Arabskich możliwość uruchamiania obciążeń i przechowywania danych, które muszą pozostać w kraju, oprócz możliwości obsługi lokalnych klientów z jeszcze mniejszym opóźnieniem.
czytaj więcej  

Instancje EC2 High Memory z maksymalnie 12TB pamięci dostępne w dwóch dodatkowych regionach z opcjami zakupu On-Demand oraz Savings Plan

21 czerwca 2021
Pod koniec maja 2021, Amazon ogłosił, iż Amazon EC2 High Memory Instances z 6 TB, 9 TB i 12 TB pamięci (u-6tb1.56xlarge, u-6tb1.112xlarge, u-9tb1.112xlarge i u-12tb1.112xlarge) są dostępne w zachodnich stanach USA (Oregon) ) i AWS GovCloud (US-West). Globalna dostępność tych nowych instancji obejmuje teraz regiony AWS Wschodnie stany USA (Płn. Wirginia), Zachodnie stany USA (Oregon), AWS GovCloud (Zachodnie stany USA), Europa (Irlandia, Frankfurt) i Azja-Pacyfik (Singapur). Klienci mogą zacząć korzystać z tych nowych instancji High Memory z opcjami zakupu OD i Savings Plan.
czytaj więcej  

Wprowadzenie Amazon CloudWatch Resource Health

21 czerwca 2021
Amazon CloudWatch Resource Health to nowa funkcja, która umożliwia automatyczne wykrywanie, zarządzanie i wizualizację stanu oraz wydajności hostów Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) w aplikacjach w jednym widoku.
czytaj więcej  

Ulepszenia w wykrywaniu tekstu Amazon Rekognition – obsługa większej liczby słów, wyższej dokładności i niższych opóźnień

7 czerwca 2021
Amazon Rekognition to usługa analizy obrazu i wideo oparta na uczeniu maszynowym, która może identyfikować obiekty i koncepty, ludzi, twarze, nieodpowiednie treści, a także wykrywać tekst.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.