Amazon EC2 Auto Scaling obsługuje teraz Metric Math for Target Tracking Policies

9 stycznia 2023

Klienci EC2 Auto Scaling mogą od teraz korzystać z Amazon CloudWatch Metric Math do dostosowywania metryk, przy wykorzystaniu zasad Target Tracking, bez konieczności publikowania i płacenia za niestandardowe metryki.

Klienci mogą używać zarówno operatorów arytmetycznych (takich jak +, -, / i *), jak i funkcji matematycznych (takich jak suma i średnia), aby w łatwy sposób tworzyć niestandardowe metryki na podstawie istniejących metryk CloudWatch. Target Tracking, podobnie jak inne zasady Automatycznego Skalowania EC2, pomaga klientom utrzymać wysoką dostępność przy jednoczesnym obniżeniu kosztów poprzez automatyczne skalowanie ich środowisk w celu zaspokojenia zmieniającego się zapotrzebowania. W szczególności Target Tracking działa na zasadzie termostatu: stale zmienia wydajność grupy automatycznego skalowania, aby utrzymać określoną metrykę na poziomie docelowym zdefiniowanym przez klienta. Aktualnie dostępna wersja ułatwia i obniża koszty konfigurowania Target Tracking za pomocą niestandardowych metryk.

Target Tracking oferuje gotową obsługę najpopularniejszych wskaźników infrastruktury, takich jak chociażby wykorzystanie procesora. W niektórych przypadkach klienci chcą skalować na podstawie własnych metryk specyficznych dla aplikacji, jak liczba obsłużonych żądań lub metryk opublikowanych przez inne usługi AWS, na przykład AWS SQS. Do tej pory konieczne było tworzenie niestandardowych metryk CloudWatch, aby mogły być wykorzystywane przez Target Tracking. Teraz, jeśli niestandardowa metryka jest prostą funkcją innych istniejących metryk, możesz użyć CloudWatch Metric Math w zasadach Target Tracking, zamiast publikować (i płacić) za nową niestandardową metrykę CloudWatch. Na przykład, aby zdefiniować niestandardową metrykę reprezentującą komunikaty SQS na instancję, możesz wykorzystać istniejącą metrykę SQS dla długości kolejki (Approximate Number Of Messages) i po prostu podzielić ją przez liczbę instancji w Target Tracking Policy za pomocą Metric Math, aby działała w Twoich Target Tracking policy.

Target Tracking jest dostępne za pośrednictwem AWS Command Line Interface (CLI) i zestawów SDK AWS we wszystkich publicznych regionach AWS. Konsola i obsługa Amazon CloudFormation dla matematyki metrycznej będą dostępne niebawem. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź dokumentację automatycznego skalowania EC2.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.