Aktualności AWS

Operacjonalizacja wykrywania anomalii w CloudWatch

16 listopada 2022
W tym artykule poznasz wykrywanie anomalii Amazon CloudWatch i skonfigurujesz je za pomocą konsoli AWS, interfejsu wiersza poleceń AWS (AWS CLI) i AWS CloudFormation. Wraz z autorami przeanalizujesz również niektóre najlepsze praktyki dotyczące wykrywania anomalii w CloudWatch.
czytaj więcej  

Otwarcie nowego Regionu AWS w Hiszpanii

15 listopada 2022
Region AWS w Aragonii, w Hiszpanii jest już otwarty. Oficjalna nazwa to Europa (Hiszpania), a nazwa interfejsu API to eu-south-2. Możesz zacząć używać go już dziś do wdrażania obciążeń i przechowywania danych w Hiszpanii.
czytaj więcej  

AWS Controllers for Kubernetes (ACK) dla Amazon Elastic Compute Cloud (EC2) są już ogólnie dostępne

14 listopada 2022
Kontrolery AWS for Kubernetes (ACK) dla kontrolera usługi Amazon EC2 są już ogólnie dostępne. ACK umożliwia udostępnianie i zarządzanie zasobami sieciowymi EC2, takimi jak VPC, SecurityGroups i Internet Gateway przy użyciu API Kubernetes.
czytaj więcej  

Amazon EC2 ogłasza nową strategię alokacji zoptymalizowaną pod kątem ceny i pojemności w celu udostępniania Amazon EC2 Spot Instances

11 listopada 2022
Dziś twórcy AWS wprowadzają nową strategię alokacji zoptymalizowaną pod względem ceny i pojemności dla instancji Amazon EC2 Spot, aby pomóc zoptymalizować udostępnianie instancji Spot za pośrednictwem EC2 Auto Scaling, EC2 Fleet i Spot Fleet. Strategia alokacji zoptymalizowana pod względem ceny i pojemności podejmuje decyzje dotyczące alokacji Spot w oparciu zarówno o dostępność wolnych mocy produkcyjnych, jak i cenę instancji Spot. Strategia alokacji zoptymalizowana pod kątem ceny i pojemności jest najlepszym wyborem dla większości aplikacji Spot, takich jak duże zbiory danych, obciążenia kontenerowe, CI/CD, serwery WWW, renderowanie obrazów i multimediów, uczenie maszynowe i obliczenia o wysokiej wydajności (HPC).
czytaj więcej  

Amazon RDS obsługuje teraz nowe woluminy pamięci gp3 ogólnego przeznaczenia

9 listopada 2022
AWS ogłosił dziś dostępność nowej generacji woluminów pamięci ogólnego przeznaczenia gp3 dla Amazon Relational Database Service (Amazon RDS). Woluminy Amazon RDS gp3 zapewniają elastyczność udostępniania wydajności pamięci masowej niezależnie od pojemności, dzięki czemu płacisz tylko za zasoby, których potrzebujesz. Każdy wolumin gp3 zapewnia możliwość wyboru pojemności pamięci masowej od 20 GiB do 64 TiB, z bazową wydajnością pamięci masowej wynoszącą 3000 IOPS wliczoną w cenę pamięci masowej. W przypadku obciążeń, które wymagają jeszcze większej wydajności, można skalować do 64 000 IOPS za dodatkową opłatą.
czytaj więcej  

Grupy docelowe Amazon EC2 można teraz udostępniać na wielu kontach AWS

8 listopada 2022
Za pomocą AWS Resource Access Manager (RAM) możesz od teraz udostępniać grupy docelowe Amazon EC2 na wielu kontach AWS. Gdy grupa miejsc docelowych jest udostępniona, instancje uruchomione przez jedno konto AWS mogą korzystać z grupy miejsc docelowych utworzonej przez inne konto. RAM pomaga w bezpieczny sposób udostępniać zasoby między kontami AWS, w ramach organizacji lub jednostek organizacyjnych (OU) w organizacjach AWS oraz z rolami IAM i użytkownikami IAM w przypadku obsługiwanych typów zasobów.
czytaj więcej  

AWS Well-Architected Tool usprawnia wykrywanie obciążeń i przyspiesza przeglądy

7 listopada 2022
AWS z przyjemnością ogłasza dostępność dwóch nowych funkcji w AWS Well-Architected Tool (AWS WA Tool) – integracji z AWS Trusted Advisor i AWS Service Catalog AppRegistry – które pomogą Ci w łatwiejszy i szybszy sposób znaleźć informacje potrzebne do udzielenia odpowiedzi na pytania Well-Architected i skrócić czas przeglądu.
czytaj więcej  

Opcja Amazon RDS Multi-AZ z nawet dwukrotnie krótszym opóźnieniem zatwierdzania transakcji jest teraz dostępna w 12 dodatkowych regionach AWS

4 listopada 2022
Opcja wdrożenia usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Multi-AZ z jedną instancją podstawową i dwoma awaryjnymi bazami danych (DB) do odczytu w trzech strefach dostępności (AZ) jest teraz dostępna w dwunastu dodatkowych regionach. Ta opcja wdrożenia zapewnia do 2x krótsze opóźnienia zatwierdzania transakcji, automatyczne przełączanie awaryjne zwykle poniżej 35 sekund i czytelne instancje rezerwowe.
czytaj więcej  

Zapowiedź aktualizacji do AWS Well-Architected Framework

4 listopada 2022
Twórcy AWS z radością ogłaszają dostępność ulepszonej zawartości AWS Well-Architected Framework. W tej aktualizacji wprowadzono zmiany we wszystkich sześciu filarach struktury: doskonałości operacyjnej, bezpieczeństwie, niezawodności, wydajności, optymalizacji kosztów i zrównoważonym rozwoju.
czytaj więcej  

Amazon Simple Email Service ogłasza Virtual Delivery Manager, aby pomóc zwiększyć wskaźnik skuteczności dostarczania wiadomości e-mail

2 listopada 2022
Dzisiaj Amazon Simple Email Service (Amazon SES) uruchomił Virtual Delivery Manager, nową funkcję, która pomaga klientom monitorować i zwiększać skuteczność dostarczania wiadomości e-mail. Klienci mogą korzystać z tej funkcji w celu optymalizacji kampanii wysyłania wiadomości e-mail i konfiguracji wysyłania, aby zmniejszyć prawdopodobieństwo, że dostawcy skrzynek mailowych (tacy jak Gmail lub Yahoo) oznaczą ich wiadomości e-mail jako spam.
czytaj więcej  

Amazon EC2 umożliwia łatwiejszy patching systemu operacyjnego i aplikacji za pomocą funkcji Replace Root Volume

28 października 2022
Od końca października 2022, Amazon EC2 obsługuje wymianę woluminu głównego instancji przy wykorzystaniu zaktualizowanego AMI bez konieczności zatrzymywania instancji przez klientów. Dzięki temu klienci łatwo mogą aktualizować swoje aplikacje oraz system operacyjny, zachowując przy tym dane magazynu instancji, konfigurację sieci i IAM.
czytaj więcej  

AWS WAF uruchamia działanie reguły Challenge i Bot Control dla Targeted Bots

27 października 2022
AWS WAF ogłasza AWS Bot Control dla Targeted Bots, nową funkcję AWS Bot Control, która zapewnia ochronę przed botami, które próbują uniknąć wykrycia i celowania w aplikacje, takie jak witryny handlu elektronicznego, handlu detalicznego i usług finansowych. Ruch z tzw. ukierunkowanych botów może powodować słabsze wrażenia użytkownika, konkurując z legalnym ruchem użytkowników o dostęp do witryny internetowej do zasobów reklamowych o dużym popycie, zwiększając ryzyko biznesowe poprzez obciążenia zwrotne z nieuczciwych transakcji i zwiększając koszty infrastruktury.
czytaj więcej  

Ogłoszenie ogólnej dostępności Stref Lokalnych AWS w Hamburgu i Warszawie

27 października 2022
Strefy Lokalne (Local Zones) AWS są już dostępne w Hamburgu i Warszawie — to pierwsze uruchomienie Stref Lokalnych AWS w Europie. Możesz teraz używać Stref Lokalnych AWS w tych obszarach metropolitalnych, aby dostarczać aplikacje wymagające jednocyfrowych milisekund opóźnienia lub lokalnego przetwarzania danych.
czytaj więcej  

Amazon Aurora obsługuje eksport klastra do S3

27 października 2022
Amazon Aurora obsługuje teraz eksportowanie klastrów baz danych bezpośrednio do S3 w formacie Apache Parquet bez wcześniejszego tworzenia migawki. Klienci mogą również zainicjować eksport do S3 bezpośrednio z klastra bazy danych Aurora, oszczędzając czas, koszty i dodatkowe koszty tworzenia/przechowywania migawek w celu eksportu danych do S3.
czytaj więcej  

Użyj generowania zasad IAM Access Analyzer, aby przyznać szczegółowe uprawnienia dla ról usługi AWS CloudFormation

24 października 2022
AWS Identity and Access Management (IAM) Access Analyzer udostępnia narzędzia upraszczające zarządzanie uprawnieniami, ułatwiając ustawianie, weryfikację i udoskonalanie uprawnień. Jednym z takich narzędzi jest generowanie zasad IAM Access Analyzer, które tworzy szczegółowe zasady na podstawie aktywności dostępu do AWS CloudTrail – na przykład czynności, których używasz z Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), AWS Lambda i Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Użyj narzędzi AWS Backup i CI/CD, aby zautomatyzować scentralizowane tworzenie kopii zapasowych w usługach AWS

18 października 2022
Automatyzacja i skalowanie strategii ochrony danych i tworzenia kopii zapasowych pomaga zredukować koszty ręczne, związane z czasochłonną konfiguracją, minimalizuje ryzyko błędów, zapewnia wgląd w wykrywanie dryfu i poprawia zgodność z zasadami tworzenia kopii zapasowych w rozproszonych obciążeniach lub kontach AWS. Włączenie kopii zapasowej do planu odzyskiwania po awarii (DR) i planu ciągłości biznesowej (BCP), wraz z automatyzacją operacji tworzenia kopii zapasowych, to ważne i najlepsze rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, które zabezpieczają dane kopii zapasowych i operacje w AWS.
czytaj więcej  

AWS ogłasza Ogólną Dostępność Amazon Connect Cases

17 października 2022
W czerwcu 2022 AWS ogłosiło przedpremierową wersję Amazon Connect Cases, funkcji Amazon Connect, która upraszcza interakcje z klientami i skraca średni czas rozwiązywania problemów. Dziś autorzy z radością ogłaszają powszechną dostępność Amazon Connect Cases. Cases, funkcja Amazon Connect, ułatwia agentom contact center tworzenie, współpracę i szybkie rozwiązywanie problemów z klientami, które wymagają co najmniej kilku rozmów i zadań uzupełniających. Dodatkowo pozwala skupić się na rozwiązywaniu problemów klienta, bez względu na to jak są proste lub złożone. Agenci posiadają odpowiednie szczegóły sprawy (takie jak data i godzina otwarcia, podsumowanie problemu lub informacje o kliencie) w jednym, ujednoliconym widoku i mogą w pełni skupić się na rozwiązaniu problemu klienta.
czytaj więcej  

Aktualizacja AWS Security Reference Architecture jest już dostępna

14 października 2022
W sierpniu 2022 AWS poinformował, że jest już dostępna zaktualizowana wersja AWS Security Reference Architecture (AWS SRA). AWS SRA to holistyczny zestaw wytycznych dotyczących wdrażania pełnego zestawu usług bezpieczeństwa AWS w środowisku typu multi-account (wielokontowym). Możesz go użyć, aby pomóc swojej organizacji w projektowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu usługami bezpieczeństwa AWS, tak aby były zgodne z dobrymi praktykami AWS. Wskazówki są oparte na wspólnych doświadczeniach z klientami korporacyjnymi AWS.
czytaj więcej  

AWS IoT FleetWise jest już ogólnie dostępny – z łatwością zbieraj dane pojazdu i wysyłaj do Chmury

13 października 2022
Dziś autorzy ogłaszają powszechną dostępność AWS IoT FleetWise, w pełni zarządzanej usługi AWS, która ułatwia zbieranie, przekształcanie i przesyłanie danych pojazdów do chmury. W ostatnim AWS re:Invent 2021 zapoznali się z AWS IoT FleetWise, wysłuchali opinii klientów i poprawili funkcje dla różnych przypadków użycia przetwarzania danych pojazdu w czasie zbliżonym do rzeczywistego.
czytaj więcej  

Amazon File Cache – wysokowydajna pamięć podręczna w AWS dla lokalnych systemów plików

12 października 2022
Autorzy z radością ogłaszają dostępność Amazon File Cache, nowej usługi szybkiej pamięci podręcznej w AWS, zaprojektowanej do przetwarzania danych plików przechowywanych w różnych lokalizacjach – w tym lokalnie. Pamięć podręczna plików przyspiesza i upraszcza najbardziej wymagające przepływy pracy w chmurze i hybrydowe, zapewniając aplikacjom dostęp do plików za pomocą szybkiego i znanego interfejsu POSIX, bez względu na to, czy oryginalne pliki są przechowywane lokalnie w dowolnym systemie plików, do którego można uzyskać dostęp za pośrednictwem NFS v3 lub na Amazon Simple Storage Service (Amazon S3).
czytaj więcej  

Amazon Virtual Private Cloud (VPC) obsługuje teraz dwie nowe metryki CloudWatch do pomiaru i śledzenia wykorzystania adresów sieciowych

11 października 2022
Amazon Virtual Private Cloud (VPC) wprowadził dwie nowe metryki sieci: 1) Network Address Usage i 2) Peered Network Address Usage. Te nowe dane pomogą administratorom sieci w planowaniu rozbudowy architektury VPC przy aktywnym zarządzaniu limitami usług.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.