Amazon RDS obsługuje teraz zwiększanie rozmiaru pamięci podczas tworzenia replik do odczytu i przywracania baz danych ze snapshotów

1 lutego 2023

Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) obsługuje teraz zwiększanie przydzielonego rozmiaru pamięci podczas tworzenia repliki do odczytu, przywracania bazy danych ze snapshotów lub przywracania instancji bazy danych do punktu w czasie.

Ta funkcja jest obsługiwana w bazach danych Amazon RDS for MariaDB, Amazon RDS for MySQL, Amazon RDS for PostgreSQL i Amazon RDS for Oracle.

Możesz określić nowy rozmiar pamięci podczas tworzenia repliki do odczytu lub przywracania instancji bazy danych. Jest to szczególnie przydatne, gdy podstawowe instancje lub migawki zbliżają się do maksymalnej przydzielonej pojemności pamięci masowej. Ponadto możesz wprowadzić dowolne dalsze modyfikacje pamięci zaraz po utworzeniu nowej instancji bazy danych z nowym rozmiarem pamięci.

Możliwość zmiany rozmiaru pamięci masowej dla tworzenia replik i przywracania instancji bazy danych jest dostępna we wszystkich regionach AWS, w tym w regionach AWS GovCloud (USA). Zmiana rozmiaru magazynu jest również obsługiwana przez interfejsy API CreateDBInstanceReadReplica, RestoreDBInstanceFromDBSnapshot i RestoreDBInstanceToPointInTime. Dowiedz się więcej o interfejsach API obsługujących zmianę rozmiaru pamięci masowej w Podręczniku użytkownika Amazon RDS. Aby rozpocząć, odwiedź AWS Management Console.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Hostersi odpowiadali za migrację naszej platformy Nsflow do środowiska Amazon Web Services, opartego na klastrach Kubernetes. Proces został przeprowadzony z zachowaniem pryncypiów CI/CD, zapewniających sprawną migrację. Współpracę z Hostersami oceniamy wysoko, ze szczególnym naciskiem na profesjonalizm, elastyczność i zaangażowanie osób biorących udział w procesie. Jesteśmy bardzo zadowoleni ze współpracy i polecamy firmę Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera, o rozbudowanych kompetencjach w obszarze AWS i Kubernetes.

Tomasz Kowalczyk
CEO NeuroSYS Sp. z o.o.
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.