Aktualności AWS

Amazon RDS Performance Insights zapewnia ulepszoną obsługę konsoli

3 sierpnia 2023
Usługa Amazon RDS (Relational Database Service) Performance Insights zapewnia teraz udoskonaloną obsługę konsoli w celu przeglądania metryk monitorowania wydajności dla baz danych Amazon RDS.
czytaj więcej  

Amazon EBS ogłasza do 128 załączników woluminów na instancję EC2

2 sierpnia 2023
Dzisiaj, wraz z wprowadzeniem instancji M7i, klienci mogą podłączyć do 128 woluminów EBS do instancji EC2. Dla porównania, instancje M6i poprzedniej generacji umożliwiają podłączenie do 28 woluminów EBS do instancji EC2.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache for Redis obsługuje teraz aktywację konfiguracji Cluster Mode w istniejących klastrach

2 sierpnia 2023
Od teraz możesz zaktualizować konfigurację klastra Amazon ElastiCache for Redis, aby włączyć tryb klastra bez konieczności przebudowywania klastra, migracji danych lub wpływania na dostępność aplikacji. Tryb klastra umożliwia skalowanie poza ograniczenia wydajności pojedynczego klastra Shard Redis. Aby uzyskać więcej informacji na temat trybu klastra w ElastiCache for Redis, zapoznaj się z dokumentacją.
czytaj więcej  

Odświeżanie instancji obsługuje teraz wycofywanie zmian wywołane alarmami CloudWatch

1 sierpnia 2023
Od dziś możesz używać alarmów Amazon CloudWatch do wyzwalania wycofania odświeżenia instancji. Odświeżanie instancji EC2 Auto Scaling umożliwia stopniowe zastępowanie instancji w grupie automatycznego skalowania.
czytaj więcej  

Amazon EC2 obsługuje system operacyjny Ubuntu Pro w modelu abonamentowym

1 sierpnia 2023
Amazon Web Services ogłasza ogólną dostępność Ubuntu Pro na Amazon EC2 w modelu z subskrypcją. Możesz teraz łatwo wdrażać instancje Ubuntu Pro na żądanie i kupować plany oszczędnościowe Ubuntu Pro Compute z konsoli AWS EC2, a także uzyskać pięć dodatkowych lat aktualizacji zabezpieczeń Ubuntu od Canonical.
czytaj więcej  

Amazon Aurora MySQL 3.04 (kompatybilny z MySQL 8.0.28) jest ogólnie dostępna

31 lipca 2023
Od dzisiaj Amazon Aurora MySQL-Compatible Edition 3 (z kompatybilnością z MySQL 8.0) będzie obsługiwać MySQL 8.0.28. Oprócz kilku ulepszeń zabezpieczeń i poprawek błędów, MySQL 8.0.28 zawiera kilka ulepszeń, takich jak obsługa Instant DDL dla operacji na kolumnach „Zmień nazwę”, obsługa wielowątkowych operacji DDL, obsługa protokołu TLS v1.3 i ulepszenia monitorowania schematu wydajności. Więcej szczegółów można znaleźć w dokumentacji o wydaniach Aurora MySQL 3 i MySQL 8.0.28.
czytaj więcej  

Przedstawiamy pulpity nawigacyjne AWS CloudTrail Lake – wizualizuj i analizuj dane CloudTrail

29 czerwca 2023
W styczniu 2022 r. firma AWS ogłosiła powszechną dostępność AWS CloudTrail Lake, zarządzanego jeziora audytu i bezpieczeństwa, które umożliwia agregowanie, przechowywanie i przeszukiwanie dzienników aktywności w celu audytu, badania bezpieczeństwa i rozwiązywania problemów operacyjnych. Warto wiedzieć, że od momentu wprowadzenia na rynek tę funkcję przyjęły tysiące klientów.
czytaj więcej  

Nowe instancje Amazon EC2 C7gn: procesory Graviton3E i przepustowość sieci do 200 Gb/s

20 czerwca 2023
Instancje C7gn, które twórcy AWS zaprezentowali w ubiegłym roku, są już dostępne i możesz zacząć z nich korzystać już dziś. Instancje zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających obciążeniach sieciowych (zapory ogniowe, routery wirtualne, moduły równoważenia obciążenia itd.), analizie danych i ściśle powiązanych zadaniach przetwarzania klastrowego. Są zasilane przez procesory AWS Graviton3E i obsługują przepustowość sieci do 200 Gb/s.
czytaj więcej  

Amazon Inspector ogłasza ogólną dostępność funkcji Code Scans for AWS Lambda

19 czerwca 2023
Amazon Inspector obsługuje teraz skanowanie kodu funkcji Lambda, tym samym rozszerzając istniejącą możliwość skanowania funkcji Lambda i powiązanych warstw w poszukiwaniu luk w oprogramowaniu w zależnościach pakietów aplikacji.
czytaj więcej  

Nowość – AWS DMS Serverless: automatycznie przydziela i skaluje pojemność na potrzeby migracji i replikacji danych

16 czerwca 2023
Przy ogromnej ilości tworzonych obecnie danych organizacje przenoszą się do chmury, aby skorzystać z bezpieczeństwa, niezawodności i wydajności w pełni zarządzanych usług baz danych. Aby ułatwić migracje baz danych i analiz, możesz skorzystać z usługi AWS Database Migration Service (AWS DMS). Uruchomiony po raz pierwszy w 2016 roku, AWS DMS oferuje prosty proces migracji, który automatyzuje projekty migracji baz danych, oszczędzając czas, zasoby i pieniądze.
czytaj więcej  

Bezpieczna łączność od publicznej do prywatnej: Przedstawiamy EC2 Instance Connect Endpoint

14 czerwca 2023
Wyobraź sobie, że próbujesz połączyć się z instancją Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) w ramach Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) przez Internet. Zazwyczaj musisz najpierw połączyć się z hostem bastionowym z publicznym adresem IP, skonfigurowanym przez administratora przez bramę internetową (IGW) w Twoim VPC, a następnie użyć przekierowania portów, aby dotrzeć do miejsca docelowego.
czytaj więcej  

Funkcja Live Tail w logach Amazon CloudWatch, umożliwiająca eksplorację logów w czasie rzeczywistym jest już dostępna

6 czerwca 2023
Twórcy z radością ogłaszają dostępność Amazon CloudWatch Logs Live Tail, nowej interaktywnej funkcji analizy logów, która pomaga wykrywać i debugować anomalie w aplikacjach. Możesz teraz interaktywnie przeglądać dzienniki w czasie rzeczywistym w trakcie ich przetwarzania, co pomaga analizować i rozwiązywać problemy w systemach i aplikacjach.
czytaj więcej  

AWS wprowadza podpisywanie obrazów kontenerów

6 czerwca 2023
Z dniem dzisiejszym AWS Signer i Amazon Elastic Container Registry (ECR) uruchomiły podpisywanie obrazów, nową funkcję, która umożliwia podpisywanie i weryfikację obrazów kontenerów. Możesz teraz użyć Signer, zarządzanej usługi podpisywania, aby sprawdzić, czy w klastrach usługi Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) są wdrażane tylko zatwierdzone obrazy kontenerów.
czytaj więcej  

AWS KMS obsługuje teraz importowanie kluczy asymetrycznych i HMAC

5 czerwca 2023
Możesz teraz importować klucze asymetryczne i klucze HMAC do usługi zarządzania kluczami AWS (AWS KMS) i używać ich w obsługiwanych usługach AWS zintegrowanych z KMS oraz we własnych aplikacjach.
czytaj więcej  

Amazon Managed Grafana jest teraz zgodna z System and Organization Controls (SOC)

5 czerwca 2023
Amazon Managed Grafana to w pełni zarządzana usługa dla Grafana, popularnej platformy analitycznej typu open source, która umożliwia wysyłanie zapytań, wizualizację i wysyłanie alertów w zakresie metryk, dzienników i śladów.
czytaj więcej  

AWS Fault Injection Simulator dodaje nowe akcje dla Amazon EKS i Amazon ECS

1 czerwca 2023
W dniu dzisiejszym AWS ogłasza rozszerzoną obsługę AWS Fault Injection Simulator (FIS) for Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) i Amazon Elastic Container Service (ECS), która dodaje dodatkowe „akcje” FIS dla EKS i ECS.
czytaj więcej  

Amazon ECR dodaje plik rejestru.k8s.io jako obsługiwany plik nadrzędny do przeglądania repozytoriów pamięci podręcznej

1 czerwca 2023
Amazon Elastic Container Registry (ECR) zawiera teraz rejestr.k8s.io, nowy nadrzędny rejestr obrazów kontenerów Kubernetes, jako obsługiwany element nadrzędny do przeciągania repozytoriów pamięci podręcznej. Dzięki dzisiejszej wersji klienci mogą skonfigurować regułę zaprojektowaną w celu automatycznej synchronizacji obrazów z nadrzędnego rejestru Kubernetes z ich prywatnymi repozytoriami ECR.
czytaj więcej  

Zautomatyzuj konfigurację Amazon RDS Custom dla SQL Server za pomocą AWS Systems Manager

18 maja 2023
W poprzednim artykule Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Custom for SQL Server autorzy wyjaśnili ręczne kroki dołączania usługi Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) Custom dla SQL Server do usługi Active Directory obsługiwanej samodzielnie. Twórcy podkreślili znaczenie używania powtarzalnych, idempotentnych skryptów, ponieważ zmiany byłyby tracone w nowych wystąpieniach, na przykład w przypadku skalowania odczytu w poziomie.
czytaj więcej  

Nowość – skonfiguruj powiadomienia AWS w jednym miejscu

8 maja 2023
Dziś autorzy uruchamiają AWS User Notifications, pojedyncze miejsce w konsoli AWS do konfigurowania i przeglądania powiadomień AWS na wielu kontach, regionach i usługach AWS. Możesz centralnie konfigurować i przeglądać powiadomienia z ponad 100 usług AWS, takich jak zdarzenia obiektów Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), zmiany stanu instancji Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), zdarzenia AWS Health Dashboard, alarmy Amazon CloudWatch lub AWS Aktualizacje zgłoszeń pomocy technicznej w spójnym, przyjaznym dla człowieka formacie. Możesz także skonfigurować kanały dostarczania – e-mail, czat i powiadomienia push do aplikacji mobilnej konsoli AWS, gdzie możesz otrzymywać te powiadomienia.
czytaj więcej  

AWS ogłasza Multi-AZ z funkcją Standby dla usługi Amazon OpenSearch

3 maja 2023
Dzisiaj Amazon OpenSearch Service ogłasza Multi-AZ with Standby, nową opcję wdrażania, która zapewnia dostępność na poziomie 99,99% i stałą wydajność dla krytycznych obciążeń biznesowych.
czytaj więcej  

Pamięć masowa kompatybilna z Amazon S3 na zoptymalizowanych pod kątem obliczeń urządzeniach AWS Snowball Edge jest już ogólnie dostępna

24 kwietnia 2023
Autorzy dodali kolekcję specjalnie zaprojektowanych usług do rodziny AWS Snow dla klientów, takich jak Snowball Edge w 2016 r. i Snowcone w 2020 r. Usługi te obsługują intensywne obciążenia obliczeniowe i przechowują dane w lokalizacjach brzegowych z blokadą, zakłóceniami lub ograniczoną łącznością sieciową oraz tych do przesyłania dużych ilości danych ze środowisk lokalnych i wytrzymałych lub mobilnych.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.