Usługi chmurowe

Amazon Correcto – bez kosztowa, wieloplatformowa, dystrybucja Open JDK

18 lutego 2022
Amazon Correcto to bezpłatna, wieloplatformowa, gotowa do produkcji, dystrybucja pakietu Open Java Development Kit (Open JDK). Amazon Correcto zapewnia długoterminowe wsparcie, które obejmuje wzrost wydajności i poprawę bezpieczeństwa. Usługa uruchamiana jest wewnętrznie na tysiącach usług produkcyjnych.
czytaj więcej  

AWS App Runner – szybkie wdrażanie aplikacji internetowych na dużą skalę

18 lutego 2022
AWS App Runner to w pełni zarządzalna usługa, która ułatwia programistom szybkie wdrażanie aplikacji internetowych przy użyciu kontenerów i interfejsów API na dużą skalę, bez wcześniejszego doświadczenia w zakresie infrastruktury. AWS
czytaj więcej  

Amazon EKS Anywhere – obsługa klastrów Kubernetes we własnej infrastrukturze

14 lutego 2022
Amazon EKS Anywhere to nowa opcja wdrażania Amazon ESK, która umożliwia użytkownikom tworzenie i obsługę klastrów Kubernetes w infrastrukturze zarządzanej przez klienta, a obsługiwanej przez AWS. Użytkownicy mogą uruchamiać Amazon EKS Anywhere we własnej infrastrukturze lokalnej przy użyciu VMware vSphere.
czytaj więcej  

Amazon Game Lift – serwer dedykowany dla graczy

14 lutego 2022
Amazon GameLift to skalowalny serwer, dedykowany do hostingu gier wieloosobowych w chmurze. Amazon GameLift dostarcza w pełni zarządzalne środowisko, dostosowane do potrzeb graczy, lub jedynie niezbędne, wybrane przez nich funkcje.
czytaj więcej  

AWS Backup – centralne zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

3 lutego 2022
AWS Backup umożliwia centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS i infrastrukturach hybrydowych. AWS Backup jest ekonomiczną i w pełni zarządzalną usługą, opartą na zasadach, które upraszczają ochronę danych, realizowaną na dużą skalę.
czytaj więcej  

AWS Ground Station – łatwe zarządzanie satelitami

3 lutego 2022
AWS Ground Station to w pełni zarządzalna usługa, pozwalająca na dostęp do infrastruktury która umożliwia komunikację i przetwarzanie danych z satelity, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury. AWS Ground Station pozwala na wykorzystanie satelitów w bardzo szerokim zakresie.
czytaj więcej  

AWS Control Tower – proste zarządzanie wieloma kontami AWS

28 stycznia 2022
Usługa AWS Control Tower służy do konfiguracji i zarządzania środowiskiem AWS złożonym z wielu kont. AWS Control Tower, wykorzystująć AWS Organizations, tworzy tzw. Landing Zone, automatyzując i ułatwiając proces zarządzania istniejącymi kontami, ale także tworzenie nowych kont oraz kontrolowanie ich za pomocą AWS Organizations
czytaj więcej  

Amazon Lex – zaawansowane interfejsy konwersacyjne

28 stycznia 2022
Amazon Lex to usługa AWS służąca do budowania interfejsów konwersacyjnych dla aplikacji wykorzystujących głos i tekst. Dzięki Amazon Lex, silnik obsługujący Amazon Alexa, jest dostępny dla każdego programisty, co z kolei umożliwia tworzenie najbardziej wyszukanych chatbotów, naśladujących naturalny język.
czytaj więcej  

AWS AppSync – łatwe tworzenie interfejsów API GraphQL

17 września 2021
AWS AppSync to w pełni zarządzalna usługa, której zadaniem jest ułatwienie tworzenia interfejsów API GrpahQL poprzez obsługę trudnych zadań związanych z bezpiecznym łączeniem się ze źródłami danych, takimi jak AWS DynamoDB czy Lambda.
czytaj więcej  

Amazon Lookout – wykrywanie anomalii przy pomocy uczenia maszynowego

20 sierpnia 2021
Amazon Lookout wykorzystuje uczenie maszynowe (Machine Learning) do automatycznego wykrywania i diagnozowania anomalii w danych biznesowych i operacyjnych, takich jak nagły spadek przychodów ze sprzedaży lub wskaźników pozyskiwania klientów.
czytaj więcej  

Amazon Cloud Guru – weryfikuj jakość i koszty pojedynczych linii kodu

20 sierpnia 2021
Amazon CodeGuru to narzędzie programistyczne, które generuje inteligentne sugestie, mające na celu poprawę jakości kodu i identyfikacji najdroższych linii kodu badanej aplikacji.
czytaj więcej  

AWS Transfer Family - transfer plików do Amazon S3 i Amazon EFS za pomocą SFTP, FTPS i FTP

20 sierpnia 2021
AWS transfer Family zapewnia w pełni zarządzalną obsługę przesyłania plików bezpośrednio do i z Amazon S3 lub Amazon EFS. Dzięki obsłudze bezpiecznego protokołu transferu plików (SFTP), protokołu transferu plików przez SSL (FTPS) i protokołu transferu plików (FTP).
czytaj więcej  

Amazon Neptune – baza danych wykresów stworzona dla chmury

13 sierpnia 2021
Amazon Neptune to szybka, niezawodna i w pełni zarządzana usługa bazy danych wykresów, która ułatwia tworzenie i uruchamianie aplikacji współpracujących z połączonymi zestawami danych. Rdzeń Amazon Neptune to specjalnie zaprojektowany, wysokowydajny grafowy silnik bazy danych, zoptymalizowany pod kątem przechowywania i wysyłania miliardów zapytań do wykresu z milisekundowym opóźnieniem.
czytaj więcej  

Amazon Quantum Ledger Database baza danych zapewniająca przejrzysty, niezmienny i kryptograficznie weryfikowalny dziennik transakcji

13 sierpnia 2021
Amazon Quantum Ledger Database to w pełni zarządzana baza danych księgi głównej, która zapewnia przejrzysty, niezmienny i kryptograficznie weryfikowalny dziennik transakcji, będący własnością centralnego, zaufanego organu. Amazon Quantum Ledger Database może być używany do śledzenia każdej zmiany danych aplikacji ponadto utrzymuje pełną i weryfikowalną historię zamian w czasie.
czytaj więcej  

Amazon Timestream - Szybka, skalowalna, bezserwerowa baza danych szeregów czasowych

13 sierpnia 2021
Amazon Timestream to szybka, skalowalna i bezserwerowa usługa bazy danych szeregów czasowych dla IoT i aplikacji operacyjnych, która ułatwia przechowywanie i analizowanie bilionów zdarzeń dziennie, przy zaledwie 1/10 kosztu relacyjnych baz danych. Amazon Timestream pozwala zaoszczędzić czas i koszty związane z zarzadzaniem cyklów życia szeregów czasowych, przechowując najnowsze dane w pamięci i przenosząc dane historyczne do zoptymalizowanej pod względem kosztów warstwy pamięci masowej w oparciu o zasady zdefiniowane przez użytkownika.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.