Usługi chmurowe

AWs Savings Plan – elastyczny cennik usług w AWS

1 kwietnia 2022
AWS Savings Plan to elastyczny model cenowy oferujący niższe ceny w porównaniu z tcennikowymi, w zamian za zobowiązanie do użytkowania (mierzone w USD/godz.) przez okres jednego lub trzech lat. AWS oferuje trzy rodzaje planów oszczędnościowych – Compute, EC2 oraz Amazon SageMAker. Plany Compute dotyczą w Amazon EC2, AWS Lambda i AWs Fargate.
czytaj więcej  

AWS App2Container - wiersz poleceń do modernizacji aplikacji .NET i Java

25 marca 2022
AWS App2Container (A2C) to wiersz poleceń służący do modernizacji aplikacji .NET i Java w aplikacjach opartych na platformie Kubernetes.
czytaj więcej  

AWS COPILOT - interfejs wiersza poleceń

25 marca 2022
AWS Copilot to interfejs wiersza poleceń (CLI), który umożliwia użytkownikom szybkie uruchamianie i łatwe zarządzanie aplikacjami kontenerowymi w AWS. AWS Copilot zapewnia prosty, deklaratywny zestaw poleceń, w tym przykłady i wbudowane środowiska przewodników, wspierających szybkie wdrożenie.
czytaj więcej  

Red Hat OpenShift Service w ramach AWS - zintegrowane środowisko dla OpenShift

25 marca 2022
Usługa Red Hat Open Shift w ramach AWS (ROSA) zapewnia zintegrowane środowisko przeznaczone do korzystania z OpenShift. Red Hat OpenShift, umożliwia przyspieszenie procesu tworzenia aplikacji, korzystając ze znanych interfejsów API i narzędzi do wdrożeń AWS.
czytaj więcej  

AWS Elemental MediaLive - przetwarzanie wideo na żywo

25 marca 2022
AWS Elemental MediaLive to usługa klasy emisyjnej, służąca do przetwarzania wideo na żywo. Pozwala tworzyć wysokiej jakości strumienie wideo, które dostarczane są do różnego rodzaju urządzeń, takich jak telewizory, tablety, smartfony czy dekodery, podłączone do Internetu.
czytaj więcej  

AWS CloudHSM – chmurowy moduł bezpieczeństwa

11 marca 2022
AWS CLoudHSM to chmurowy moduł bezpieczeństwa , który umożliwia łatwe generowanie i używanie własnych kluczy szyfrowania w chmurze AWS. Dzięki AWS CloudHSM, możliwe jest zarządzanie własnymi kluczami szyfrowania za pomocą modułów HSM zgodnych ze standardem FIPS 140-2 Level 3.
czytaj więcej  

AWS Certificate Manager – łatwe zarządzanie I wdrażanie certyfikatów SSL/TLS

11 marca 2022
AWS Certificate Manager to usługa umożliwiająca łatwe udostępnianie, zarządzania i wdrażanie publicznych i prywatnych certyfikatów Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) do użytku z usługami AWS i wewnętrznymi zasobami. Certyfikaty SSL/TLS służą do zabezpieczania komunikacji sieciowej i ustalania tożsamości witryn internetowych w zasobach sieci prywatnych i Internecie
czytaj więcej  

AWS X-Ray – analiza i debugowanie aplikacji rozproszonych

4 marca 2022
AWS X-Ray pomaga programistom analizować i debugować aplikacje produkcyjne, zbudowane w oparciu o architekturę mikroserwisową.
czytaj więcej  

AWS Device Farm – testy aplikacji w rzeczywistych urządzeniach, hostowanych w chmurze

4 marca 2022
AWS Device Farm to usługa służąca do testowania aplikacji internetowych i mobilnych, która pozwala poprawić ich jakość, bazując na danych zebranych w szerokiej gamie przeglądarek komputerowych i rzeczywistych urządzeniach mobilnych bez konieczności udostępniania i zarządzania infrastrukturą testową.
czytaj więcej  

AWS Cloud9 – środowisko chmurowe do pisania, uruchamiania i debugowania kodu

28 lutego 2022
AWS Cloud9 to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) oparte na chmurze, które umożliwia pisanie, uruchamianie i debugowanie kodu za pomocą przeglądarki. Zawiera edytor kodu, debuger i terminal. AWS Cloud9 jest fabrycznie wyposażony w niezbędne narzędzia dla popularnych języków programowania, w tym JavaScript, Python, PHP i innych.
czytaj więcej  

AWS CodeDeploy – automatyzacja procesu wdrażania kodu

28 lutego 2022
AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w różnych usługach obliczeniowych, m.in. AWS EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwerach lokalnych.
czytaj więcej  

Amazon Correcto – bez kosztowa, wieloplatformowa, dystrybucja Open JDK

18 lutego 2022
Amazon Correcto to bezpłatna, wieloplatformowa, gotowa do produkcji, dystrybucja pakietu Open Java Development Kit (Open JDK). Amazon Correcto zapewnia długoterminowe wsparcie, które obejmuje wzrost wydajności i poprawę bezpieczeństwa. Usługa uruchamiana jest wewnętrznie na tysiącach usług produkcyjnych.
czytaj więcej  

AWS App Runner – szybkie wdrażanie aplikacji internetowych na dużą skalę

18 lutego 2022
AWS App Runner to w pełni zarządzalna usługa, która ułatwia programistom szybkie wdrażanie aplikacji internetowych przy użyciu kontenerów i interfejsów API na dużą skalę, bez wcześniejszego doświadczenia w zakresie infrastruktury. AWS
czytaj więcej  

Amazon EKS Anywhere – obsługa klastrów Kubernetes we własnej infrastrukturze

14 lutego 2022
Amazon EKS Anywhere to nowa opcja wdrażania Amazon ESK, która umożliwia użytkownikom tworzenie i obsługę klastrów Kubernetes w infrastrukturze zarządzanej przez klienta, a obsługiwanej przez AWS. Użytkownicy mogą uruchamiać Amazon EKS Anywhere we własnej infrastrukturze lokalnej przy użyciu VMware vSphere.
czytaj więcej  

Amazon Game Lift – serwer dedykowany dla graczy

14 lutego 2022
Amazon GameLift to skalowalny serwer, dedykowany do hostingu gier wieloosobowych w chmurze. Amazon GameLift dostarcza w pełni zarządzalne środowisko, dostosowane do potrzeb graczy, lub jedynie niezbędne, wybrane przez nich funkcje.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.