Usługi chmurowe

AWS CloudHSM – chmurowy moduł bezpieczeństwa

11 marca 2022
AWS CLoudHSM to chmurowy moduł bezpieczeństwa , który umożliwia łatwe generowanie i używanie własnych kluczy szyfrowania w chmurze AWS. Dzięki AWS CloudHSM, możliwe jest zarządzanie własnymi kluczami szyfrowania za pomocą modułów HSM zgodnych ze standardem FIPS 140-2 Level 3.
czytaj więcej  

AWS Certificate Manager – łatwe zarządzanie I wdrażanie certyfikatów SSL/TLS

11 marca 2022
AWS Certificate Manager to usługa umożliwiająca łatwe udostępnianie, zarządzania i wdrażanie publicznych i prywatnych certyfikatów Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) do użytku z usługami AWS i wewnętrznymi zasobami. Certyfikaty SSL/TLS służą do zabezpieczania komunikacji sieciowej i ustalania tożsamości witryn internetowych w zasobach sieci prywatnych i Internecie
czytaj więcej  

AWS X-Ray – analiza i debugowanie aplikacji rozproszonych

4 marca 2022
AWS X-Ray pomaga programistom analizować i debugować aplikacje produkcyjne, zbudowane w oparciu o architekturę mikroserwisową.
czytaj więcej  

AWS Device Farm – testy aplikacji w rzeczywistych urządzeniach, hostowanych w chmurze

4 marca 2022
AWS Device Farm to usługa służąca do testowania aplikacji internetowych i mobilnych, która pozwala poprawić ich jakość, bazując na danych zebranych w szerokiej gamie przeglądarek komputerowych i rzeczywistych urządzeniach mobilnych bez konieczności udostępniania i zarządzania infrastrukturą testową.
czytaj więcej  

AWS Cloud9 – środowisko chmurowe do pisania, uruchamiania i debugowania kodu

28 lutego 2022
AWS Cloud9 to zintegrowane środowisko programistyczne (IDE) oparte na chmurze, które umożliwia pisanie, uruchamianie i debugowanie kodu za pomocą przeglądarki. Zawiera edytor kodu, debuger i terminal. AWS Cloud9 jest fabrycznie wyposażony w niezbędne narzędzia dla popularnych języków programowania, w tym JavaScript, Python, PHP i innych.
czytaj więcej  

AWS CodeDeploy – automatyzacja procesu wdrażania kodu

28 lutego 2022
AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w różnych usługach obliczeniowych, m.in. AWS EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwerach lokalnych.
czytaj więcej  

Amazon Correcto – bez kosztowa, wieloplatformowa, dystrybucja Open JDK

18 lutego 2022
Amazon Correcto to bezpłatna, wieloplatformowa, gotowa do produkcji, dystrybucja pakietu Open Java Development Kit (Open JDK). Amazon Correcto zapewnia długoterminowe wsparcie, które obejmuje wzrost wydajności i poprawę bezpieczeństwa. Usługa uruchamiana jest wewnętrznie na tysiącach usług produkcyjnych.
czytaj więcej  

AWS App Runner – szybkie wdrażanie aplikacji internetowych na dużą skalę

18 lutego 2022
AWS App Runner to w pełni zarządzalna usługa, która ułatwia programistom szybkie wdrażanie aplikacji internetowych przy użyciu kontenerów i interfejsów API na dużą skalę, bez wcześniejszego doświadczenia w zakresie infrastruktury. AWS
czytaj więcej  

Amazon EKS Anywhere – obsługa klastrów Kubernetes we własnej infrastrukturze

14 lutego 2022
Amazon EKS Anywhere to nowa opcja wdrażania Amazon ESK, która umożliwia użytkownikom tworzenie i obsługę klastrów Kubernetes w infrastrukturze zarządzanej przez klienta, a obsługiwanej przez AWS. Użytkownicy mogą uruchamiać Amazon EKS Anywhere we własnej infrastrukturze lokalnej przy użyciu VMware vSphere.
czytaj więcej  

Amazon Game Lift – serwer dedykowany dla graczy

14 lutego 2022
Amazon GameLift to skalowalny serwer, dedykowany do hostingu gier wieloosobowych w chmurze. Amazon GameLift dostarcza w pełni zarządzalne środowisko, dostosowane do potrzeb graczy, lub jedynie niezbędne, wybrane przez nich funkcje.
czytaj więcej  

AWS Backup – centralne zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

3 lutego 2022
AWS Backup umożliwia centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS i infrastrukturach hybrydowych. AWS Backup jest ekonomiczną i w pełni zarządzalną usługą, opartą na zasadach, które upraszczają ochronę danych, realizowaną na dużą skalę.
czytaj więcej  

AWS Ground Station – łatwe zarządzanie satelitami

3 lutego 2022
AWS Ground Station to w pełni zarządzalna usługa, pozwalająca na dostęp do infrastruktury która umożliwia komunikację i przetwarzanie danych z satelity, bez konieczności posiadania własnej infrastruktury. AWS Ground Station pozwala na wykorzystanie satelitów w bardzo szerokim zakresie.
czytaj więcej  

AWS Control Tower – proste zarządzanie wieloma kontami AWS

28 stycznia 2022
Usługa AWS Control Tower służy do konfiguracji i zarządzania środowiskiem AWS złożonym z wielu kont. AWS Control Tower, wykorzystująć AWS Organizations, tworzy tzw. Landing Zone, automatyzując i ułatwiając proces zarządzania istniejącymi kontami, ale także tworzenie nowych kont oraz kontrolowanie ich za pomocą AWS Organizations
czytaj więcej  

Amazon Lex – zaawansowane interfejsy konwersacyjne

28 stycznia 2022
Amazon Lex to usługa AWS służąca do budowania interfejsów konwersacyjnych dla aplikacji wykorzystujących głos i tekst. Dzięki Amazon Lex, silnik obsługujący Amazon Alexa, jest dostępny dla każdego programisty, co z kolei umożliwia tworzenie najbardziej wyszukanych chatbotów, naśladujących naturalny język.
czytaj więcej  

AWS AppSync – łatwe tworzenie interfejsów API GraphQL

17 września 2021
AWS AppSync to w pełni zarządzalna usługa, której zadaniem jest ułatwienie tworzenia interfejsów API GrpahQL poprzez obsługę trudnych zadań związanych z bezpiecznym łączeniem się ze źródłami danych, takimi jak AWS DynamoDB czy Lambda.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.