Usługi chmurowe

Amazon CloudFront – Usługa typu CDN (Content Delivery Network)

23 kwietnia 2021
Amazon CloudFront to usługa szybkiego dostarczania treści, która w sposób bezpieczny przesyła wszelkiego typu dane (statyczne i dynamiczne) do odbiorców końcowych na całym świecie, jednocześnie minimalizując opóźnienia w transferze danych. Pozwala znacząco przyspieszyć ładowanie stron internetowych.
czytaj więcej  

AWS Route 53 - rozbudowany serwer DNS dostępny jako usługa

23 kwietnia 2021
AWS Route 53 to wysoce wydajny, dostępny i skalowalny serwer DNS, obsługujący pełne, kompleksowe rozpoznawanie nazw DNS przez IPv6.
czytaj więcej  

AWS Identity and Access Management (IAM) – bezpieczne zarządzanie dostępami

23 kwietnia 2021
AWS Identity and Access Management to usługa umożliwiająca tworzenie użytkowników w ramach środowiska AWS i nadawanie im uprawnień do wybranych zasobów (np. do tworzenia serwerów wirtualnych, baz danych itd.)
czytaj więcej  

AWS Lambda - usługa typu serverless

19 kwietnia 2021
AWS Lambda to usługa typu serverless, która pozwala na uruchamianie kodu bez konieczności konfigurowania i administrowania serwerami.
czytaj więcej