AWS Control Tower – proste zarządzanie wieloma kontami AWS

28 stycznia 2022

Usługa AWS Control Tower służy do konfiguracji i zarządzania środowiskiem AWS złożonym z wielu kont. AWS Control Tower, wykorzystując AWS Organizations, tworzy tzw. Landing Zone,  automatyzując i ułatwiając proces zarządzania istniejącymi kontami, ale także tworzenie nowych kont oraz kontrolowanie ich za pomocą AWS Organizations. 

Dzięki AWS Control Tower nowe konta mogą być udostępniane za pomocą kilku kliknięć, a wszystko to odbywa się z zachowaniem najlepszych, chmurowych praktyk. Cała usługa dostępna jest z poziomu przejrzystego i łatwego w obsłudze panelu. Dzięki integracji z usługą AWS Single Sign-On (AWS SSO) możliwe jest tworzenie struktury użytkowników i grup.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.