Usługi chmurowe

Amazon Polly - łatwa konwersja tekstu na mowę

14 maja 2021
Amazon Polly to usługa typu Text-to-Speach (TTS), zmieniająca tekst w realistycznie brzmiącą, syntezowaną mowę, przy użyciu technologii głębokiego uczenia. W ramach Amazon Polly, mowa syntezowana jest w kilkudziesięciu językach (w tym polskim), najczęściej w kilku różnych wariantach głosu i modulacji.
czytaj więcej  

Amazon Kinesis - analiza danych w czasie rzeczywistym

14 maja 2021
Amazon Kinesis to w pełni zarządzana usługa, służąca do przetwarzania dużych, rozproszonych strumieni danych w czasie rzeczywistym. W ramach Amazon Kinesis w trybie ciągłym można gromadzić i przechowywać terabajty danych pochodzących z dowolnego źródła np.: danych telemetrycznych IoT do uczenia maszynowego, kliknięć w witrynach internetowych, transakcji finansowych, mediów społecznościowych, czy streamu audio i wideo.
czytaj więcej  

Amazon Glacier – masowa pamięć w chmurze

14 maja 2021
Amazon Glacier to trwała, bezpieczna i wyjątkowo tania pamięć masowa w chmurze Amazon S3. Jest przeznaczona do długoterminowego przechowywania danych, do których rzadko uzyskuje się dostęp w związku z tym służy głównie do archiwizacji danych i długoterminowych kopii zapasowych.
czytaj więcej  

AWS CloudTrail – kontrola działań i poprawa bezpieczeństwa konta AWS

10 maja 2021
Aws CloudTrail umożliwia ciągły monitoring i rejestrację działań podejmowanych przez użytkowników, na koncie AWS. Dzięki temu wpływa bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów, i pozwala na bieżącą realizację audytów operacyjnych i ryzyka.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache – magazyn danych pamięci podręcznej

10 maja 2021
Amazon ElastiCache to skalowalne, łatwe w konfiguracji i integracji z własnymi instancjami baz danych narzędzie, umożliwiające pełne wykorzystanie pamięci podręcznej i zwiększenie wydajności aplikacji. Amazon ElastiCache wykorzystuje dwa opensourcowe silniki: Memcached oraz Redis, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w czasie rzeczywistym, takich jak: gry, kolejkowanie, buforowanie czy analiza danych.
czytaj więcej  

Amazon QuickSight – wielowymiarowa analiza danych bussines inteligence (BI)

10 maja 2021
Amazon QuickSight to skalowalna, bezserwerowa (Serverless) usługa typu Business Inteligence (BI), stworzona z myślą o chmurze AWS. Umożliwia łatwe tworzenie i publikowanie w pełni interaktywnych dashboard’ów, zawierających szczegółowe informacje oparte na analizie dostarczonych danych i uczeniu maszynowym. Dashboardy Amazon QuickSight są dostępne z dowolnego urządzenia, dają też możliwość osadzania ich w dowolnych aplikacjach i witrynach internetowych.
czytaj więcej  

Amazon Simple Notification Service (SNS) – usługa zarządzania powiadomieniami

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Notification Service to usługa do przesyłania powiadomień, zarówno między aplikacjami (A2A), jak i na linii aplikacja – człowiek (A2P).
czytaj więcej  

Amazon Simple Queue Service (SQS) – usługa kolejkowania wiadomości

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Queue Service to w pełni zarządzalna usługa kolejkowania wiadomości, która umożliwia oddzielenie i skalowanie mikroserwisów, systemów rozproszonych i aplikacji typu serverless.
czytaj więcej  

AWS Elastic Beanstalk – usługa automatycznego wdrażania i skalowania aplikacji

28 kwietnia 2021
AWS Elastic Beanstalk to usługa typu serverless do wdrażania i skalowania aplikacji i usług internetowych. Przeznaczona jest przede wszystkim dla Developerów, projektujących w językach JAVA, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go i Docker w ramach serwerów Apache, Nginx, Passenger czy IIS.
czytaj więcej  

Amazon CloudFront – Usługa typu CDN (Content Delivery Network)

23 kwietnia 2021
Amazon CloudFront to usługa szybkiego dostarczania treści, która w sposób bezpieczny przesyła wszelkiego typu dane (statyczne i dynamiczne) do odbiorców końcowych na całym świecie, jednocześnie minimalizując opóźnienia w transferze danych. Pozwala znacząco przyspieszyć ładowanie stron internetowych.
czytaj więcej  

AWS Route 53 - rozbudowany serwer DNS dostępny jako usługa

23 kwietnia 2021
AWS Route 53 to wysoce wydajny, dostępny i skalowalny serwer DNS, obsługujący pełne, kompleksowe rozpoznawanie nazw DNS przez IPv6.
czytaj więcej  

AWS Identity and Access Management (IAM) – bezpieczne zarządzanie dostępami

23 kwietnia 2021
AWS Identity and Access Management to usługa umożliwiająca tworzenie użytkowników w ramach środowiska AWS i nadawanie im uprawnień do wybranych zasobów (np. do tworzenia serwerów wirtualnych, baz danych itd.)
czytaj więcej  

AWS Lambda - usługa typu serverless

19 kwietnia 2021
AWS Lambda to usługa typu serverless, która pozwala na uruchamianie kodu bez konieczności konfigurowania i administrowania serwerami.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Rekomendujemy firmę Hostersi Sp. z o.o. jako odpowiedzialnego i wykwalifikowanego partnera, dbającego o wysoki poziom obsługi klienta. Zlecenie zostało wykonane profesjonalnie, według najlepszych standardów, w bardzo krótkim czasie.

Paweł Rokicki
Managing Director
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.