Usługi chmurowe

AWS Cost Explorer – zarządzanie kosztami AWS

21 maja 2021
AWS Cost Explorer służy do zaawansowanego zarządzania i analizowania kosztów związanych ze wszystkimi zasobami AWS. Łatwy w obsłudze interfejs, służy do generowania wizualizacji ułatwiających zarządzanie i analizowanie kosztów w czasie.
czytaj więcej  

Amazon VPC – prywatna przestrzeń sieciowa

21 maja 2021
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) to definiowalna, logiczna i odizolowana przestrzeń sieciowa, służąca do uruchamiania zasobów AWS (EC2, RDS, itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem sieciowym. Domyślnie Amazon VPC jest siecią niedostępną dla użytkowników z zewnątrz.
czytaj więcej  

Amazon RDS – skalowalna, relacyjna baza danych w chmurze

21 maja 2021
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) służy do szybkiego i intuicyjnego tworzenia, konfigurowania i skalowania relacyjnej bazy danych w chmurze. Amazon RDS automatyzuje czasochłonne zadania administracyjne, takie jak udostępnianie sprzętu, konfiguracja baz danych czy tworzenie kopii zapasowych, dzięki czemu użytkownik może skupić się na optymalizacji własnych aplikacji.
czytaj więcej  

Czym jest Amazon EC2?

19 maja 2021
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) zapewnia skalowalną moc obliczeniową w chmurze Amazon Web Services (AWS). Korzystanie z Amazon EC2 znacznie eliminuje potrzebę inwestowania z góry w sprzęt, dzięki czemu możesz szybciej opracowywać i wdrażać aplikacje. Możesz wykorzystać Amazon EC2 do uruchamiania dowolnej liczby lub zaledwie kilku serwerów wirtualnych, konfigurować zabezpieczenia i sieć oraz zarządzać pamięcią masową
czytaj więcej  

Czym jest Amazon S3?

19 maja 2021
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) stanowi swego rodzaju magazyn danych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić programistom przetwarzanie w skali internetowej. Amazon S3 posiada prosty interfejs usług sieciowych, który możesz wykorzystywać do przechowywania i pobierania dowolnej ilości danych, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca w sieci.
czytaj więcej  

Amazon Polly - łatwa konwersja tekstu na mowę

14 maja 2021
Amazon Polly to usługa typu Text-to-Speach (TTS), zmieniająca tekst w realistycznie brzmiącą, syntezowaną mowę, przy użyciu technologii głębokiego uczenia. W ramach Amazon Polly, mowa syntezowana jest w kilkudziesięciu językach (w tym polskim), najczęściej w kilku różnych wariantach głosu i modulacji.
czytaj więcej  

Amazon Kinesis - analiza danych w czasie rzeczywistym

14 maja 2021
Amazon Kinesis to w pełni zarządzana usługa, służąca do przetwarzania dużych, rozproszonych strumieni danych w czasie rzeczywistym. W ramach Amazon Kinesis w trybie ciągłym można gromadzić i przechowywać terabajty danych pochodzących z dowolnego źródła np.: danych telemetrycznych IoT do uczenia maszynowego, kliknięć w witrynach internetowych, transakcji finansowych, mediów społecznościowych, czy streamu audio i wideo.
czytaj więcej  

Amazon Glacier – masowa pamięć w chmurze

14 maja 2021
Amazon Glacier to trwała, bezpieczna i wyjątkowo tania pamięć masowa w chmurze Amazon S3. Jest przeznaczona do długoterminowego przechowywania danych, do których rzadko uzyskuje się dostęp w związku z tym służy głównie do archiwizacji danych i długoterminowych kopii zapasowych.
czytaj więcej  

AWS CloudTrail – kontrola działań i poprawa bezpieczeństwa konta AWS

10 maja 2021
Aws CloudTrail umożliwia ciągły monitoring i rejestrację działań podejmowanych przez użytkowników, na koncie AWS. Dzięki temu wpływa bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów, i pozwala na bieżącą realizację audytów operacyjnych i ryzyka.
czytaj więcej  

Amazon ElastiCache – magazyn danych pamięci podręcznej

10 maja 2021
Amazon ElastiCache to skalowalne, łatwe w konfiguracji i integracji z własnymi instancjami baz danych narzędzie, umożliwiające pełne wykorzystanie pamięci podręcznej i zwiększenie wydajności aplikacji. Amazon ElastiCache wykorzystuje dwa opensourcowe silniki: Memcached oraz Redis, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań w czasie rzeczywistym, takich jak: gry, kolejkowanie, buforowanie czy analiza danych.
czytaj więcej  

Amazon QuickSight – wielowymiarowa analiza danych bussines inteligence (BI)

10 maja 2021
Amazon QuickSight to skalowalna, bezserwerowa (Serverless) usługa typu Business Inteligence (BI), stworzona z myślą o chmurze AWS. Umożliwia łatwe tworzenie i publikowanie w pełni interaktywnych dashboard’ów, zawierających szczegółowe informacje oparte na analizie dostarczonych danych i uczeniu maszynowym. Dashboardy Amazon QuickSight są dostępne z dowolnego urządzenia, dają też możliwość osadzania ich w dowolnych aplikacjach i witrynach internetowych.
czytaj więcej  

Amazon Simple Notification Service (SNS) – usługa zarządzania powiadomieniami

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Notification Service to usługa do przesyłania powiadomień, zarówno między aplikacjami (A2A), jak i na linii aplikacja – człowiek (A2P).
czytaj więcej  

Amazon Simple Queue Service (SQS) – usługa kolejkowania wiadomości

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Queue Service to w pełni zarządzalna usługa kolejkowania wiadomości, która umożliwia oddzielenie i skalowanie mikroserwisów, systemów rozproszonych i aplikacji typu serverless.
czytaj więcej  

AWS Elastic Beanstalk – usługa automatycznego wdrażania i skalowania aplikacji

28 kwietnia 2021
AWS Elastic Beanstalk to usługa typu serverless do wdrażania i skalowania aplikacji i usług internetowych. Przeznaczona jest przede wszystkim dla Developerów, projektujących w językach JAVA, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go i Docker w ramach serwerów Apache, Nginx, Passenger czy IIS.
czytaj więcej  

Amazon CloudFront – Usługa typu CDN (Content Delivery Network)

23 kwietnia 2021
Amazon CloudFront to usługa szybkiego dostarczania treści, która w sposób bezpieczny przesyła wszelkiego typu dane (statyczne i dynamiczne) do odbiorców końcowych na całym świecie, jednocześnie minimalizując opóźnienia w transferze danych. Pozwala znacząco przyspieszyć ładowanie stron internetowych.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.