Usługi chmurowe

Amazon Simple Notification Service (SNS) – usługa zarządzania powiadomieniami

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Notification Service to usługa do przesyłania powiadomień, zarówno między aplikacjami (A2A), jak i na linii aplikacja – człowiek (A2P).
czytaj więcej  

Amazon Simple Queue Service (SQS) – usługa kolejkowania wiadomości

28 kwietnia 2021
Amazon Simple Queue Service to w pełni zarządzalna usługa kolejkowania wiadomości, która umożliwia oddzielenie i skalowanie mikroserwisów, systemów rozproszonych i aplikacji typu serverless.
czytaj więcej  

AWS Elastic Beanstalk – usługa automatycznego wdrażania i skalowania aplikacji

28 kwietnia 2021
AWS Elastic Beanstalk to usługa typu serverless do wdrażania i skalowania aplikacji i usług internetowych. Przeznaczona jest przede wszystkim dla Developerów, projektujących w językach JAVA, .NET, PHP, Node.js, Python, Ruby, Go i Docker w ramach serwerów Apache, Nginx, Passenger czy IIS.
czytaj więcej  

Amazon CloudFront – Usługa typu CDN (Content Delivery Network)

23 kwietnia 2021
Amazon CloudFront to usługa szybkiego dostarczania treści, która w sposób bezpieczny przesyła wszelkiego typu dane (statyczne i dynamiczne) do odbiorców końcowych na całym świecie, jednocześnie minimalizując opóźnienia w transferze danych. Pozwala znacząco przyspieszyć ładowanie stron internetowych.
czytaj więcej  

AWS Route 53 - rozbudowany serwer DNS dostępny jako usługa

23 kwietnia 2021
AWS Route 53 to wysoce wydajny, dostępny i skalowalny serwer DNS, obsługujący pełne, kompleksowe rozpoznawanie nazw DNS przez IPv6.
czytaj więcej  

AWS Identity and Access Management (IAM) – bezpieczne zarządzanie dostępami

23 kwietnia 2021
AWS Identity and Access Management to usługa umożliwiająca tworzenie użytkowników w ramach środowiska AWS i nadawanie im uprawnień do wybranych zasobów (np. do tworzenia serwerów wirtualnych, baz danych itd.)
czytaj więcej  

AWS Lambda - usługa typu serverless

19 kwietnia 2021
AWS Lambda to usługa typu serverless, która pozwala na uruchamianie kodu bez konieczności konfigurowania i administrowania serwerami.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Jesteśmy ogromnie zadowoleni ze współpracy z firmą Hostersi. Ich specjaliści bardzo nam pomogli w procesie migracji oraz zaprojektowania infrastruktury hybrydowej (Amazon Web Services i on-premise). Polecamy zespół Hostersi jako rzetelnego i profesjonalnego partnera o ogromnych kompetencjach w obszarze DevOps i Cloud Computingu.

Zbigniew Ćwikliński
Director of the Customer Relationship and Technology Development Department
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.