Usługi chmurowe

Amazon Redshift - łatwa analityka danych z różnych źródeł

16 lipca 2021
Amazon Redshift umożliwia bardzo łatwe pozyskiwanie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł danych. Dzięki Amazon Redshift użytkownik może wyszukiwać i łączyć ze sobą eksabajty ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych w hurtowniach danych, operacyjnych bazach danych i data lakes, wykorzystując standardowy SQL.
czytaj więcej  

Amazon Athena – analiza danych przy użyciu SQL

16 lipca 2021
Amazon Athena to interaktywna usługa której zadaniem jest ułatwianie analizy danych w Amazon S3 przy użyciu standardowego SQL. Amazon Athena jest usługą bezserwerową, tak więc nie ma infrastruktury którą trzeba zarządzać, a opłaty nalicza są wyłączenie za uruchomione zapytania
czytaj więcej  

Amazon FinSpace - katalogowanie i analizowanie danych finansowych

16 lipca 2021
Amazon FinSpace to usługa służąca do analizy i zarządzania danymi, stworzona dla branży usług finansowych (FSI). Amazon FinSpace skraca czas potrzebny na wyszukiwanie i przygotowywanie petabajtów danych finansowych z miesięcy do minut.
czytaj więcej  

AWS IoT Core – łatwe i bezpieczne podłączanie IoT do chmury.

9 lipca 2021
AWS IoT Core umożliwia łączenie urządzeń IoT z chmurą AWS bez konieczności udostępniania lub zarządzania serwerami. AWS IoT Core może obsługiwać miliardy urządzeń i biliony komunikatów, jak również bezpiecznie i niezawodnie przetwarzać i przekierowywać te komuniakty do punktów końcowych AWS oraz innych urządzeń.
czytaj więcej  

Amazon MQ - W pełni zarządzana usługa dla brokerów wiadomości typu open source

9 lipca 2021
Amazon MQ to broker komunikatów dla Apache ActiveMQ i RabbitMQ, który ułatwia konfigurację i obsługę brokerów komunikatów w AWS. Amazon MQ zmniejsza zakres działań operacyjnych użytkownika, biorąc na siebie zarządzanie dostarczaniem, konfiguracją i utrzymaniem brokerów wiadomości.
czytaj więcej  

AWS Backup - Centralnie zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

9 lipca 2021
AWS Backup pozwala na centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS. Jest ekonomiczną, w pełni zarządzalną usługą , która upraszcza ochronę danych na dużą skalę. AWS Backup wspiera działania zgodne z lokalnymi przepisami lub politykami biznesowymi w zakresie ochrony danych.
czytaj więcej  

AWS Direct Connect – bezpieczne, prywatne połączenie z chmurą AWS

2 lipca 2021
AWS Direct Connect to rozwiązanie, które ułatwia ustanowienie prywatnego, dedykowanego i bezpiecznego połączenia lokalnej sieci z chmurą AWS.
czytaj więcej  

AWS Private Link – prywatna łączność w intrnecie

2 lipca 2021
AWS Private Link zapewnia prywatną łączność pomiędzy AWS Virtual Private Cloud, usługami AWS i sieciami lokalnymi, bez używania publicznego internetu. AWS Private Link ułatwia łączenie usług w ramach różnych kont w celu uproszczenia architektury sieci.
czytaj więcej  

AWS VPN- bezpieczny dostęp do chmury z dowolnego miejsca

2 lipca 2021
AWS VPN (Virtual Private Network) to wirtualny, szyfrowany tunel, umożliwiający bezpieczne połączenia między lokalnymi sieciami, zdalnymi biurami, urządzeniami klienckimi i globalną siecią AWS. AWS VPN składa się z dwóch usług: AWS Site-to-site VPN i AWS Client VPN.
czytaj więcej  

Amazon EventBridge – budowa aplikacji sterowanych zdarzeniami.

25 czerwca 2021
Amazon EventBridge to bezserwerowa usługa umożliwiająca programistom kierowanie zdarzeń między usługami AWS, zintegrowanymi aplikacjami typu „Software-as-a-Service” (SaaS), a także własnymi aplikacjami.
czytaj więcej  

Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) – najlepszy sposób na uruchomienie Kubernetesa

25 czerwca 2021
Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) służy do swobodnego uruchamiania i skalowania aplikacji Kubernetes w chmurze AWS lub lokalnie. Zapewnia wysoce dostępne i bezpieczne klastry, automatyzuje również najważniejsze zadania, takie jak instalowanie poprawek, udostępnianie czy aktualizacje.
czytaj więcej  

Amazon Aurora - relacyjna baza danych kompatybilna z MySQL i PostgreSQL stworzona dla chmury.

25 czerwca 2021
Amazon Aurora to relacyjna baza danych, kompatybilna z MySQL i PostgreSQL, dedykowana chmurze. Łączy wydajność i wysoką dostępność tradycyjnych baz danych z prostotą i opłacalnością baz danych open source.
czytaj więcej  

Amazon Pinpoint – wielokanałowa komunikacja marketingowa

18 czerwca 2021
Amazon Pinpoint to narzędzie służące do prowadzenie dwukierunkowej komunikacji marketingowej. Pozwala komunikować się z Klientami za pośrednictwem e-maili, smsów, wiadomości push lub głosowych. Amazon Pinpoint umożliwia też segmentację bazy odbiorców i personalizowanie wysyłanych wiadomości.
czytaj więcej  

Amazon Chime – internetowy komunikator biznesowy

18 czerwca 2021
Amazon Chime to komunikator internetowy umożliwiający zarówno połączenia głosowe jak i wideo, wewnątrz i spoza organizacji. Za pomocą pakietu Amazon Chime SKD możliwe jest osadzenie Amazon Chime bezpośrednio w aplikacji użytkownika. Dla deweloperów udostępniono również możliwość korzystania z i infrastruktury i usług obsługujących komunikator Amazon Chime.
czytaj więcej  

Amazon App Flow – zautomatyzowany i bezpieczny przepływ danych

18 czerwca 2021
Amazon AppFlow służy do bezpiecznego przesyłania danych pomiędzy aplikacjami typu SaaS (Software as a Service), takimi jak Salesforce, Zendesk, Slack czy ServiceNow a usługami AWS (Amazon S3, Amazon Redshift i wiele innych).
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.