Usługi chmurowe

AWS IoT Device Management – monitoring i zarządzanie IoT na dużą skalę

14 czerwca 2021
AWS IoT Device Management służy do bezpiecznego rejestrowania, organizowania, monitorowania i zdalnego zarządzania urządzeniami IoT na dużą skalę. Dzięki AWS IoT Device Management można w łatwy sposób rejestrować urządzenia indywidualnie lub zbiorczo oraz łatwo zarządzać ich uprawnieniami, dbając o bezpieczeństwo.
czytaj więcej  

AWS Shield - ochrona przed atakami DDoS

14 czerwca 2021
AWS Shiled to zarządzalna usługa, służąca do ochrony aplikacji działających w AWS, przed atakami DDoS. AWS Shiled zapewnia automatyczne wykrywanie i minimalizowanie efektów ataku, takich jak przestoje i opóźnienia aplikacji. AWS Shiled oferuje dwa poziomy ochrony – standardowy i zaawansowany.
czytaj więcej  

AWS WAF – ochrona przed atakami i botami

14 czerwca 2021
AWS WAF to zapora internetowa, wspomagająca ochronę aplikacji i interfejsów API przed typowymi exploitami i botami internetowymi, które mogą mieć wpływ na dostępność, bezpieczeństwo lub zużycie zasobów. AWS WAF umożliwia kontrolę nad sposobem w jaki ruch dociera do aplikacji, umożliwiając tym samym tworzenie reguł bezpieczeństwa, kotrolujących ruch botów i blokujących typowe wzorce ataków.
czytaj więcej  

AWS Glue – bezserwerowa integracja danych

4 czerwca 2021
AWS Glue to bezserwerowa usługa, służąca do przygotowania i integracji wszelkiego rodzaju danych, które wyjściowo, mogą służyć do prowadzenia analityki, uczenia maszynowego i tworzenia aplikacji. AWS Glue zawiera wszystkie niezbędne funkcje, dzięki którym udostępnia zintegrowane dane już po kilku minutach skonfigurowania usługi.
czytaj więcej  

AWS Data Pipline – przetwarzanie danych między usługami

4 czerwca 2021
AWS Data Pipeline to skalowalna usługa służąca do niezawodnego i efektywnego przetwarzania i przenoszenia danych pomiędzy usługami AWS i lokalnymi bazami danych. AWS Data Pipeline umożliwia regularny dostęp do gromadzonych danych oraz przesyłanie wyników do wybranych usług AWS (EC2, S3, Dynamo DB, itp.).
czytaj więcej  

Amazon Monitron – predykcyjny monitoring maszyn przemysłowych

4 czerwca 2021
Amazon Monitron to kompleksowy system monitoringu, wykorzystujący uczenie maszynowe (ML) do wykrywania niestandardowych zachowań maszyn przemysłowych. Dzięki wykorzystaniu Amazon Monitron, możliwe jest wdrożenie środków zapobiegających zbliżającej się awarii i skrócenie lub całkowite uniknięcie nieplanowanych przestojów.
czytaj więcej  

AWS Lake Formation – nieograniczone możliwości analizy danych

28 maja 2021
AWS Lake Formation pozwala na skonfigurowanie centralnego repozytorium, służącego do przechowywania ustrukturyzowanych i nieustrukturyzowanych danych o dowolnym rozmiarze. Dane umieszczone w Data Lake mogą być przechowywane bez wcześniejszej strukturyzacji, a następnie uruchamiać różne rodzaje analiz, począwszy od pulpitów informacyjnych i wizualizacji BI, przez przetwarzanie Big Data, analitykę w czasie rzeczywistym po uczenie maszynowe.
czytaj więcej  

Amazon Lightsail – intuicyjny serwer wirtualny

28 maja 2021
Amazon Lightsail to łatwy w użyciu, skalowalny, prywatny serwer wirtualny (VPS), oferujący wszystko co niezbędne do zbudowania aplikacji lub strony internetowej. Innymi słowy, Amazon Lightsail to instancje EC2 z uproszczonym panelem użytkownika, ułatwiającym wykorzystanie instalatorów Wordpressa oraz innych popularnych skryptów
czytaj więcej  

Amazon EMR - przetwarzanie danych w chmurze

28 maja 2021
Amazon EMR to narzędzie służące do szybkiego i optymalnego kosztowo przetwarzania ogromnych ilości danych w chmurze, przy użyciu open sourcowch frameworków, takich jak Apache Spark, Apache Hive, Apache HBase, Apache Flink, Apache Hudi i Presto
czytaj więcej  

Amazon API Gateway – zarządzanie API w dowolnej skali

28 maja 2021
Amazon API Gateway ułatwia programistom tworzenie, publikowanie, utrzymywanie i zabezpieczanie interfejsów API w dowolnej skali. Amazon API Gateway to usługa w pełni zarządzalna, zdolna do akceptowania i przetwarzania setek tysięcy jednoczesnych wywołań API, w tym obsługę CORS, autoryzację i kontrolę dostępu, zarządzanie ruchem, monitorowanie i zarządzanie wersjami API.
czytaj więcej  

AWS Cost Explorer – zarządzanie kosztami AWS

21 maja 2021
AWS Cost Explorer służy do zaawansowanego zarządzania i analizowania kosztów związanych ze wszystkimi zasobami AWS. Łatwy w obsłudze interfejs, służy do generowania wizualizacji ułatwiających zarządzanie i analizowanie kosztów w czasie.
czytaj więcej  

Amazon VPC – prywatna przestrzeń sieciowa

21 maja 2021
Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) to definiowalna, logiczna i odizolowana przestrzeń sieciowa, służąca do uruchamiania zasobów AWS (EC2, RDS, itp.) przy zachowaniu pełnej kontroli nad środowiskiem sieciowym. Domyślnie Amazon VPC jest siecią niedostępną dla użytkowników z zewnątrz.
czytaj więcej  

Amazon RDS – skalowalna, relacyjna baza danych w chmurze

21 maja 2021
Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) służy do szybkiego i intuicyjnego tworzenia, konfigurowania i skalowania relacyjnej bazy danych w chmurze. Amazon RDS automatyzuje czasochłonne zadania administracyjne, takie jak udostępnianie sprzętu, konfiguracja baz danych czy tworzenie kopii zapasowych, dzięki czemu użytkownik może skupić się na optymalizacji własnych aplikacji.
czytaj więcej  

Czym jest Amazon EC2?

19 maja 2021
Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) zapewnia skalowalną moc obliczeniową w chmurze Amazon Web Services (AWS). Korzystanie z Amazon EC2 znacznie eliminuje potrzebę inwestowania z góry w sprzęt, dzięki czemu możesz szybciej opracowywać i wdrażać aplikacje. Możesz wykorzystać Amazon EC2 do uruchamiania dowolnej liczby lub zaledwie kilku serwerów wirtualnych, konfigurować zabezpieczenia i sieć oraz zarządzać pamięcią masową
czytaj więcej  

Czym jest Amazon S3?

19 maja 2021
Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) stanowi swego rodzaju magazyn danych. Został zaprojektowany w taki sposób, aby ułatwić programistom przetwarzanie w skali internetowej. Amazon S3 posiada prosty interfejs usług sieciowych, który możesz wykorzystywać do przechowywania i pobierania dowolnej ilości danych, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca w sieci.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.