AWS AppSync – łatwe tworzenie interfejsów API GraphQL

17 września 2021

AWS AppSync to w pełni zarządzalna usługa, której zadaniem jest ułatwienie tworzenia interfejsów API GrpahQL poprzez obsługę trudnych zadań związanych z bezpiecznym łączeniem się ze źródłami danych, takimi jak AWS DynamoDB czy Lambda.

AWS AppSync automatycznie skaluje pamięć podręczną w celu poprawy wydajności oraz wspomaga aktualizacje w czasie rzeczywistym. Po wdrożeniu, AWS AppSync automatycznie skaluje GraphQL API w górę i w dół, aby dopasować go do wolumenu żądań API.

Korzyści

Prosty i bezpieczny dostęp do danych

Umożliwia dostarczanie do aplikacji odpowiednich danych z jednego lub więcej źródeł za pomocą jednego żądania sieciowego poprzez GraphQL. AWS AppSync ułatwia zabezpieczenie danych aplikacji za pomocą wielu trybów uwierzytelniania współbieżnego i umożliwia definiowanie zabezpieczeń, buforowania i szczegółowej kontroli dostępu na poziomie definicji danych bezpośrednio ze schematu GraphQL.

Wbudowane funkcje czasu rzeczywistego i offline

Dzięki zarządzanym subskrypcjom GraphQL AWS AppSync umożliwia przesyłanie aktualizacji danych w czasie rzeczywistym przez Websockets do milionów klientów. W przypadku aplikacji mobilnych i internetowych AppSync zapewnia również lokalny dostęp do danych, gdy urządzenia przechodzą w tryb offline, oraz synchronizację danych z konfigurowalnym rozwiązywaniem konfliktów, gdy są one z powrotem w trybie online.

Brak serwerów do zarządzania

AWS AppSync oferuje w pełni zarządzaną konfigurację, administrację i konserwację interfejsu API GraphQL z wbudowaną infrastrukturą bezserwerową o wysokiej dostępności. Interfejs API GraphQL można utworzyć w kilka sekund za pomocą interfejsu wiersza polecenia AWS, konsoli, interfejsu wiersza polecenia Amplify lub CloudFormation.

 

 

 

Case Studies
Referencje

Bardzo istotną zaletą jest szybkie i fachowe wsparcie techniczne Hostersów, którzy wiedzą, że każda chwila przerwy technicznej w dostępie do serwisów WWW oznacza poważny uszczerbek na wizerunku każdej firmy, zwłaszcza instytucji państwowej, jaką jest Instytut Pamięci Narodowej.

Sebastian Górkiewicz
Kierownik Samodzielnej Sekcji ds. Serwisów Internetowych
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.