Amazon EKS Anywhere – obsługa klastrów Kubernetes we własnej infrastrukturze

14 lutego 2022

Amazon EKS Anywhere to nowa opcja wdrażania Amazon ESK, która umożliwia użytkownikom tworzenie i obsługę klastrów Kubernetes w infrastrukturze zarządzanej przez klienta, a obsługiwanej przez AWS. Użytkownicy mogą uruchamiać Amazon EKS Anywhere we własnej infrastrukturze lokalnej przy użyciu VMware vSphere.

Amazon EKS Anywhere upraszcza tworzenie i obsługę lokalnych klastrów Kubernetes z domyślnymi konfiguracjami komponentów, zapewniając jednocześnie narzędzia do automatyzacji zarządzania klastrami. Amazon EKS Anywhere opiera się na mocnych stronach Amazon EKS Distro: tej samej dystrybucji Kuberentes, dzięki której Klienci mogą obniżyć koszty wsparcia i uniknąć utrzymywania nadmiarowych narzędzi typu open source. Ponadto Amazon EKS Anywhere zapewnia lokalne narzędzia operacyjne Kubernetes, które są zgodne z Amazon EKS. Użytkownicy mogą wykorzystać konsolę Amazon EKS do wyświetlania wszystkich klastrów Kubernetes (w tym klastrów EKS Anywhere).

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.