AWS Backup – centralne zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

3 lutego 2022

AWS Backup umożliwia centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS i infrastrukturach hybrydowych. AWS Backup jest ekonomiczną i w pełni zarządzalną usługą, opartą na zasadach, które upraszczają ochronę danych, realizowaną na dużą skalę.

AWS Backup umożliwia centralne wdrażanie zasad ochrony danych w celu konfigurowania i zarządzania działaniami związanymi z tworzeniem kopii zapasowych na kontach i zasobach AWS organizacji, w tym w instancjach Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2), Amazon Elastic Block Store, bazach danych Amazon Relational Datebase Service (Amazon RDS, w tym także klastry Aurora), tabele Amazon Dynamo DB, bazach danych Amazon Neptune i Amazon Document DB (zgodne z Mongo DB). AWS Backup oferuje również podgląd tworzenia kopii zapasowych i przywracania zasobów w Amazon S3.

Case Studies
Referencje

Polecamy firmę Hostersi jako dostawcę nowoczesnych i kompleksowych usług hostingowych. Na szczególną uwagę zasługuje profesjonalizm, indywidualne traktowanie klienta oraz ekspercka wiedza administratorów.

Michał Pac OP
Sekretarz Prowincji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.