Amazon Quantum Ledger Database baza danych zapewniająca przejrzysty, niezmienny i kryptograficznie weryfikowalny dziennik transakcji

13 sierpnia 2021

Amazon Quantum Ledger Database to w pełni zarządzana baza danych księgi głównej, która zapewnia przejrzysty, niezmienny i kryptograficznie weryfikowalny dziennik transakcji, będący własnością centralnego, zaufanego organu. Amazon Quantum Ledger Database może być używany do śledzenia każdej zmiany danych aplikacji ponadto utrzymuje pełną i weryfikowalną historię zamian w czasie.

Amazon Quantum Ledger Database to w pełni zarządzana baza danych księgi głównej, która zapewnia przejrzysty, niezmienny i kryptograficznie weryfikowalny dziennik transakcji, będący własnością centralnego zaufanego organu. Amazon Quantum Ledger Database może być używany do śledzenia każdej zmiany danych aplikacji i utrzymuje pełną i weryfikowalną historię zmian w czasie.

Amazon Quantum Ledger Database to nowa klasa baz danych, która eliminuje potrzebę angażowania się w złożone prace programistyczne związane z tworzeniem własnych aplikacji przypominających księgi rachunkowe. Dzięki Amazon Quantum Ledger Database historia zmian danych jest niezmienna – nie można jej również usunąć, a korzystając z kryptografii, możesz łatwo zweryfikować, czy nie nastąpiły niezamierzone modyfikacje danych aplikacji. Amazon Quantum Ledger Database używa niezmiennego dziennika transakcyjnego, który śledzi każdą zmianę danych aplikacji i utrzymuje pełną i weryfikowalną historię zmian w czasie. Amazon Quantum Ledger Database jest łatwy w użyciu, ponieważ daje programistom znajomy interfejs API, podobny do SQL, elastyczny model danych dokumentów oraz pełną obsługę transakcji. Funkcja przesyłania strumieniowego Amazon Quantum Ledger Database zapewnia przepływ przechowywanych danych w czasie zbliżonym do rzeczywistego co pozwala na opracowywanie przepływów opartych na zdarzeniach, analizy w czasie rzeczywistym oraz replikowanie danych do innych usług AWS w celu wsparcia zaawansowanego przetwarzania analitycznego. Amazon Quantum Ledger Database jest narzędziem bezserwerowym, więc automatycznie skaluje się do wymagań Twojej aplikacji. Nie ma serwerów do zarządzania ani limitów odczytu lub zapisu do skonfigurowania. Z Amazon Quantum Ledger Database płacisz tylko za to, z czego korzystasz.

Case Studies
Referencje

Hostersi wsparli nas na każdym etapie projektowania i budowy infrastruktury. Finansowanie, które pomogli pozyskać nam od AWS, pozwoliło przetestować szereg różnych rozwiązań i wybrać konfigurację, która najlepiej odpowiada potrzebom naszej aplikacji. Hostersi stworzyli dla nas infrastrukturę „szytą na miarę”, którą dzięki programowi wsparcia startupów, pozyskaliśmy niemal bezkosztowo.

Wojciech Mróz
CEO & Co-founder Pagaspot
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.