Usługi chmurowe

AWS Codestar – budowanie i wdrażanie aplikacji w AWS

29 lipca 2021
AWS Codestar służy do szybkiego budowania i wdrażania aplikacji w AWS. AWS CodeStar zapewnia jednolity interfejs użytkownika, dzięki któremu możliwe jest łatwe zarządzanie działaniami związanymi z tworzeniem oprogramowania w jednym miejscu.
czytaj więcej  

Amazon MSK - streaming zarządzany przez Amazon dla Apache Kafka

23 lipca 2021
Amazon MSK to w pełni zarządzalna usługa, której celem jest ułatwienie tworzenia i uruchamiania aplikacji wykorzystujących Apache Kafka do przetwarzania danych przesyłanych strumieniowo. Apache Kafka to platforma typu open source która służy do tworzenia protokołów i aplikacji strumieniowych w czasie rzeczywistym. Dzięki Amazon MSK możesz używać natywnych interfejsów API Apache Kafka do wypełniania data lakes, przesyłania strumieniowego zmian do i z baz oraz wspomagania aplikacji służących do uczenia maszynowego i analityki.
czytaj więcej  

AWS Cloud 9 - środowisko IDE w chmurze ,do pisania, uruchamiania i debugowania kodu

23 lipca 2021
AWS Cloud 9 to zintegrowane środowisko programistyczne oparte na chmurze, które umożliwia pisanie, uruchamianie i debugowanie kodu za pomocą przeglądarki. Zawiera edytor kodu, debuger i terminal. AWS Cloud 9 jest wyposażony w niezbędne narzędzia do pracy z popularnymi językami programowania, m.in. JavaScript, Python, PHP i innych.
czytaj więcej  

Amazon Dyanmo DB - szybka i elastyczna baza danych NoSQL

23 lipca 2021
Amazon DynamoDB to baza danych zawierająca kluczowe wartości i dokumenty, gwarantująca wydajność mierzoną w pojedynczych milisekundach niezależnie od ilości żądań. Jest to w pełni zarządzana, multiregionalna i wieloaktywna, trwała baza danych z wbudowanymi zabezpieczeniami, która umożliwia tworzenie kopii zapasowych, przywracanie oraz buforowanie w pamięci aplikacji internetowych.
czytaj więcej  

Amazon Redshift - łatwa analityka danych z różnych źródeł

16 lipca 2021
Amazon Redshift umożliwia bardzo łatwe pozyskiwanie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł danych. Dzięki Amazon Redshift użytkownik może wyszukiwać i łączyć ze sobą eksabajty ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych w hurtowniach danych, operacyjnych bazach danych i data lakes, wykorzystując standardowy SQL.
czytaj więcej  

Amazon Athena – analiza danych przy użyciu SQL

16 lipca 2021
Amazon Athena to interaktywna usługa której zadaniem jest ułatwianie analizy danych w Amazon S3 przy użyciu standardowego SQL. Amazon Athena jest usługą bezserwerową, tak więc nie ma infrastruktury którą trzeba zarządzać, a opłaty nalicza są wyłączenie za uruchomione zapytania
czytaj więcej  

Amazon FinSpace - katalogowanie i analizowanie danych finansowych

16 lipca 2021
Amazon FinSpace to usługa służąca do analizy i zarządzania danymi, stworzona dla branży usług finansowych (FSI). Amazon FinSpace skraca czas potrzebny na wyszukiwanie i przygotowywanie petabajtów danych finansowych z miesięcy do minut.
czytaj więcej  

AWS IoT Core – łatwe i bezpieczne podłączanie IoT do chmury.

9 lipca 2021
AWS IoT Core umożliwia łączenie urządzeń IoT z chmurą AWS bez konieczności udostępniania lub zarządzania serwerami. AWS IoT Core może obsługiwać miliardy urządzeń i biliony komunikatów, jak również bezpiecznie i niezawodnie przetwarzać i przekierowywać te komuniakty do punktów końcowych AWS oraz innych urządzeń.
czytaj więcej  

Amazon MQ - W pełni zarządzana usługa dla brokerów wiadomości typu open source

9 lipca 2021
Amazon MQ to broker komunikatów dla Apache ActiveMQ i RabbitMQ, który ułatwia konfigurację i obsługę brokerów komunikatów w AWS. Amazon MQ zmniejsza zakres działań operacyjnych użytkownika, biorąc na siebie zarządzanie dostarczaniem, konfiguracją i utrzymaniem brokerów wiadomości.
czytaj więcej  

AWS Backup - Centralnie zarządzanie i automatyzacja kopii zapasowych w usługach AWS

9 lipca 2021
AWS Backup pozwala na centralizację i automatyzację ochrony danych w usługach AWS. Jest ekonomiczną, w pełni zarządzalną usługą , która upraszcza ochronę danych na dużą skalę. AWS Backup wspiera działania zgodne z lokalnymi przepisami lub politykami biznesowymi w zakresie ochrony danych.
czytaj więcej  

AWS Direct Connect – bezpieczne, prywatne połączenie z chmurą AWS

2 lipca 2021
AWS Direct Connect to rozwiązanie, które ułatwia ustanowienie prywatnego, dedykowanego i bezpiecznego połączenia lokalnej sieci z chmurą AWS.
czytaj więcej  

AWS Private Link – prywatna łączność w intrnecie

2 lipca 2021
AWS Private Link zapewnia prywatną łączność pomiędzy AWS Virtual Private Cloud, usługami AWS i sieciami lokalnymi, bez używania publicznego internetu. AWS Private Link ułatwia łączenie usług w ramach różnych kont w celu uproszczenia architektury sieci.
czytaj więcej  
Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.