Otwarcie nowego Regionu AWS w Hiszpanii

15 listopada 2022

Region AWS w Aragonii, w Hiszpanii jest już otwarty.

Oficjalna nazwa to Europa (Hiszpania), a nazwa interfejsu API to eu-south-2. Możesz zacząć używać go już dziś do wdrażania obciążeń i przechowywania danych w Hiszpanii.

Region AWS Europe (Hiszpania) posiada trzy strefy dostępności (AZ), których można użyć do niezawodnego rozmieszczenia aplikacji w wielu centrach danych. Każda strefa dostępności to w pełni izolowana partycja infrastruktury AWS, która zawiera jedno lub więcej centrów danych.

Strefy Dostępności to oddzielne i różne lokalizacje geograficzne, które są wystarczająco oddalone, aby zmniejszyć ryzyko pojedynczego zdarzenia wpływającego na dostępność regionu, ale wystarczająco blisko siebie, aby zapewnić ciągłość biznesową dla aplikacji wymagających szybkiego przełączania awaryjnego i replikacji synchronicznej. Daje to możliwość obsługi aplikacji produkcyjnych, które są lepiej dostępne, odporne na awarie i skalowalne niż byłoby to możliwe z jednego centrum danych.

Instancje i usługi

Aplikacje działające w regionie three-AZ mogą używać instancji C5, C5d, C6g, M5, M5d, M6g, R5, R5d, R6g, I3, I3en, T3, T4g i korzystać z długiej listy usług AWS, która obejmuje: Amazon API GatewayAmazon AuroraAWS AppConfigAmazon CloudWatchAmazon DynamoDBAmazon EC2 Auto ScalingAmazon ElastiCacheAmazon Elastic Block Store (Amazon EBS)Elastic Load BalancingAmazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2)Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR)Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Elastic Load Balancing–Network (NLB)Amazon EMR, Amazon OpenSearch ServiceAmazon EventBridge, AWS Fargate, Amazon Kinesis Data StreamsAmazon RedshiftAmazon Relational Database Service (Amazon RDS)Amazon Route 53Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS)Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), Amazon S3 GlacierAmazon Simple Workflow Service (Amazon SWF)Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC)AWS Auto ScalingAWS Certificate ManagerAWS CloudFormationAWS CloudTrailAWS CodeDeployAWS ConfigAWS Database Migration Service (AWS DMS)AWS Direct ConnectAWS Identity and Access Management (IAM)AWS Key Management Service (AWS KMS)AWS LambdaAWS Marketplace, AWS Health DashboardAWS Secrets ManagerAWS Step FunctionsAWS Support APIAWS Systems Manager, AWS Trusted AdvisorAWS VPN, VM Import/Export,AWS X-Ray.

AWS w Hiszpanii

Nowy region AWS Europe (Hiszpania) to naturalny postęp AWS w zakresie obsługi dziesiątek tysięcy klientów na Półwyspie Iberyjskim. Region będzie obsługiwał najbardziej newralgiczne obciążenia naszych klientów, zapewniając mniejsze opóźnienia użytkownikom końcowym w całej Iberii i spełniając potrzeby w zakresie przechowywania danych (teraz klienci mogą przechowywać swoje dane w Hiszpanii).

Oprócz nowego regionu w Hiszpanii, AWS posiada obecnie cztery lokalizacje brzegowe Amazon CloudFront dostępne w Madrycie w Hiszpanii. Od 2016 roku klienci mogą korzystać z lokalizacji AWS Direct Connect, aby ustanowić prywatną łączność między AWS a ich centrami danych i biurami. Region w Hiszpanii oferuje również połączenia o niskim opóźnieniu z innymi regionami AWS w okolicy, jak pokazano na poniższym wykresie:

Nowy region AWS w Hiszpanii - wykres

AWS ma również biura w Madrycie od 2014 roku i w Barcelonie od 2018 roku oraz posiada szeroką sieć lokalnych partnerów. Oprócz rozbudowy infrastruktury, AWS nadal inwestuje w inicjatywy edukacyjne, szkolenia i umożliwianie start-upów, aby wspierać transformację cyfrową i plany rozwoju gospodarczego Hiszpanii.

  • AWS Activate – od 2013 r. program ten zapewnia hiszpańskim start-upom dostęp do wskazówek i indywidualnych spotkań z ekspertami AWS, a także do szkoleń internetowych, laboratoriów, obsługi klienta, ofert stron trzecich oraz do 100 000 USD w kredytach na korzystanie z usług AWS.
  • AWS Educate i AWS Academy – od 2017 roku AWS przeszkolił ponad sto tysięcy osób w Hiszpanii w zakresie umiejętności związanych z chmurą. Programy te zapewniają instytucjom szkolnictwa wyższego, nauczycielom i studentom kursy i certyfikaty dotyczące przetwarzania w chmurze. Akademia AWS prowadziła kursy dla instytucji takich jak ESADE, IE, UNIR i innych.
  • AWS re/Start – AWS re/Start to program rozwoju umiejętności i szkolenia zawodowego, którego celem jest budowanie lokalnych talentów poprzez zapewnianie możliwości rozwoju umiejętności i pracy w chmurze AWS bezpłatnie osobom uczącym się, które są bezrobotne lub są członkami społeczności niedostatecznie reprezentowanych w Hiszpanii. W listopadzie 2020 roku AWS uruchomił ten program w Hiszpanii we współpracy z Cámara de Comercio de Madrid, aw 2021 roku we współpracy z Universidad of Granada.
  • AWS GetIT – AWS wie, że zróżnicowana siła robocza umożliwia organizacjom lepsze zrozumienie potrzeb klientów i jest kluczem do odblokowania pomysłów i przyspieszenia innowacji. AWS wspiera wiele programów skoncentrowanych na różnorodności i uruchomił AWS GetIT w Hiszpanii w 11 szkołach, aby wprowadzić młodych uczniów (ESO – Educación Secundaria Obligatoria — studenci) do przetwarzania w chmurze i zainspirować ich do rozważenia kariery w technologii.

Zrównoważony rozwój jest również bardzo ważny dla AWS. W 2019 roku Amazon i Global Optimism współtworzyły The Climate Pledge, zobowiązanie do osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla netto do 2040 roku – 10 lat przed porozumieniem paryskim. Dlatego w Hiszpanii Amazon i AWS mają obecnie dwa operacyjne projekty energii odnawialnej, dostarczające czystą energię do hiszpańskiej sieci, aby wesprzeć region AWS Europe (Hiszpania) i sieć logistyczną Amazon w tym kraju.

Amazon i AWS ogłosiły 14 kolejnych projektów, będących obecnie w fazie rozwoju, które zostaną uruchomione w latach 2022-2024. 16 projektów w Hiszpanii doda 1,5 gigawata energii odnawialnej do hiszpańskiej sieci. To wystarczy do zasilenia ponad 850 000 przeciętnych hiszpańskich domów. Dowiedz się więcej o zrównoważonym rozwoju AWS w Hiszpanii.

Klienci AWS w Hiszpanii

AWS posiada wielu niesamowitych klientów w Hiszpanii, którzy AWS potrafią wykorzystać do niesamowitych rzeczy, na przykład:

LactApp to hiszpański start-up, który powstał z wizji, według której każda mama powinna mieć „w kieszeni” eksperta od karmienia piersią i macierzyństwa. LactApp korzysta z usług AWS, aby budować swoje możliwości wideo na żądanie, które pozwalają ekspertom przesyłać swoje treści i przetwarzać filmy, a także automatycznie udostępniać je ponad 4000 użytkownikom końcowym.

Glovo to jedna z największych firm w branży dostaw żywności, powstała w Barcelonie w Hiszpanii. Aplikacja Glovo jest dostępna w 25 krajach z ponad 150 000 restauracji. Glovo otrzymuje codziennie ponad 2 TB danych ze wszystkich zastosowań swoich klientów. Korzystając z AWS, Glovo zbudowało jezioro danych, które pozwala im bezpiecznie przechowywać dane i uzyskiwać do nich dostęp, gdy ich potrzebują.

Savana z siedzibą w Madrycie pomaga świadczeniodawcom uzywskać wartość ich elektronicznej dokumentacji medycznej (EMR) na potrzeby badań. Obsługują jedną z największych wieloośrodkowych sieci badawczych wykorzystujących sztuczną inteligencję na świecie, obejmującą ponad 180 szpitali w 15 krajach. Używają AWS do przetwarzania miliardów EMR i punktów danych w celu uruchamiania algorytmów uczenia maszynowego w celu badania przewidywania i leczenia chorób.

Dostępne już dziś

Nowy region w Hiszpanii jest gotowy, aby wesprzeć Twój biznes już dziś. Szczegółową listę usług dostępnych w tym regionie można znaleźć na Regionalnej liście usług AWS. Dzięki tej premierze AWS obejmuje teraz 93 strefy dostępności w 29 regionach geograficznych na całym świecie. Ogłoszono również plany 18 kolejnych stref dostępności i sześciu kolejnych regionów AWS w Australii, Kanadzie, Indiach, Izraelu, Nowej Zelandii i Tajlandii. Aby uzyskać więcej informacji na temat globalnej infrastruktury, nadchodzących regionów i niestandardowego sprzętu, którego używa AWS, odwiedź stronę Infrastruktura Globalna.

źródło: AWS

 

Case Studies
Referencje

Z przyjemnością polecamy firmę Hostersi, z którą mieliśmy przyjemność współpracować przy okazji wdrożenia skalowalnej infrastruktury w Amazon Web Services, opartej o technologię Kubernetes i metodykę DevOps.  Hostersi okazali się niezwykle proaktywnym partnerem, który nie tylko wdrażał wskazane rozwiązania, ale proponował optymalne narzędzia i technologie, które sprawiły, że efekt wdrożenia jest dla nas w pełni satysfakcjonujący. Polecamy!

Grzegorz Lentzy
IT Director LINK Mobility
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.