AWS CloudTrail – kontrola działań i poprawa bezpieczeństwa konta AWS

10 maja 2021

Aws CloudTrail umożliwia ciągły monitoring i rejestrację działań podejmowanych przez użytkowników, na koncie AWS. Dzięki temu wpływa bezpośrednio na podniesienie poziomu bezpieczeństwa zasobów, i pozwala na bieżącą realizację audytów operacyjnych i ryzyka.

AWS CloudTrail daje dostęp do historii zdarzeń takich jak: działań podejmowanych za pośrednictwem konsoli AWS Management Console, AWS SKD, wiersza poleceń i wielu innych usług AWS. Dzięki dostępowi do szczegółowej historii logów, administrator ma możliwość poddania ich automatycznej analizie w poszukiwaniu nietypowej aktywności, co z kolei pomaga optymalizować działanie infrastruktury i sprawniej rozwiązywać problemy. Wszystkie logi zapisywane są w dzienniku zdarzeń, który może być przechowywany w buckecie AWS S3.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.