AWS CodeDeploy – automatyzacja procesu wdrażania kodu

28 lutego 2022

AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w różnych usługach obliczeniowych, m.in. AWS EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwerach lokalnych.

AWS CodeDeploy ułatwia szybkie udostępnianie nowych funkcji, pomaga uniknąć przestojów podczas wdrażania aplikacji, radzi sobie również z ich złożoną aktualizacją. AWS CodeDeploy może zostać wykorzystane do zautomatyzowania procesów wdrażania oprogramowania, eliminując potrzebę wykonywania ręcznych operacji podatnych na błędy. Ponadto usługa skaluje się z godnie z potrzebami użytkownika.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.