AWS CodeDeploy – automatyzacja procesu wdrażania kodu

28 lutego 2022

AWS CodeDeploy to w pełni zarządzana usługa, która automatyzuje wdrażanie oprogramowania w różnych usługach obliczeniowych, m.in. AWS EC2, AWS Fargate, AWS Lambda i serwerach lokalnych.

AWS CodeDeploy ułatwia szybkie udostępnianie nowych funkcji, pomaga uniknąć przestojów podczas wdrażania aplikacji, radzi sobie również z ich złożoną aktualizacją. AWS CodeDeploy może zostać wykorzystane do zautomatyzowania procesów wdrażania oprogramowania, eliminując potrzebę wykonywania ręcznych operacji podatnych na błędy. Ponadto usługa skaluje się z godnie z potrzebami użytkownika.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.