Czym jest Amazon EC2?

19 maja 2021

Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) zapewnia skalowalną moc obliczeniową w chmurze Amazon Web Services (AWS). Korzystanie z Amazon EC2 znacznie eliminuje potrzebę inwestowania z góry w sprzęt, dzięki czemu możesz szybciej opracowywać i wdrażać aplikacje. Możesz wykorzystać Amazon EC2 do uruchamiania dowolnej liczby lub zaledwie kilku serwerów wirtualnych, konfigurować zabezpieczenia i sieć oraz zarządzać pamięcią masową. Amazon EC2 umożliwia skalowanie w górę lub w dół w celu obsługi zmian wymagań lub skoków w popularności, zmniejszając tym samym potrzebę prognozowania ruchu.

Funkcje Amazon EC2

Amazon EC2 zapewnia następujące funkcje:

 

 • wirtualne środowiska komputerowe, znane jako instancje;
 • wstępnie skonfigurowane szablony dla Twoich instancji znane jako Amazon Machine Images (AMIs), które zawierają elementy niezbędne dla serwera (w tym system operacyjny i dodatkowe oprogramowanie);
 • różne konfiguracje procesora, pamięci, pamięci masowej i przepustowości sieci dla Twoich instancji, znane jako typy instancji;
 • bezpieczne dane logowania do instancji za pomocą par kluczy (AWS przechowuje klucz publiczny, a Ty przechowujesz klucz prywatny w bezpiecznym miejscu);
 • woluminy pamięci dla danych tymczasowych, które są usuwane po zatrzymaniu hibernacji lub terminacji Twoich instancji, znane jako woluminy magazynu instancji;
 • trwałe woluminy do przechowywania danych przy użyciu Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS), znane jako woluminy Amazon EBS;
 • wiele fizycznych lokalizacji Twoich zasobów, takich jak instancje i woluminy Amazon EBS, znane jako Regiony i Strefy Dostępności;
 • zapora, która umożliwia określenie protokołów, portów i źródłowych zakresów adresów IP, które mogą dotrzeć do Twoich instancji przy użyciu grup zabezpieczeń;
 • statyczne adresy IPv4 służące do dynamicznego przetwarzania w chmurze, znane jako Elastic IP addresses;
 • metadane znane jako tagi, które możesz tworzyć i przypisywać do zasobów Amazon EC2;
 • wirtualne sieci, które możesz tworzyć, i które są logicznie izolowane od reszty chmury AWS. Możesz je opcjonalnie połączyć ze swoją siecią, znane jako wirtualne chmury prywatne (VPCs).

 

Typy instancji

Podczas uruchamiania instancji określony typ instancji określa sprzęt komputera hosta używanego przez instancję. Każda z instancji oferuje odmienne możliwości obliczeniowe, pamięci, magazynowania i jest zgrupowana w rodzinie instancji w oparciu o te możliwości. Wybierz typ instancji w oparciu o wymagania aplikacji lub oprogramowania, które planujesz uruchomić w swojej instancji.

Amazon EC2 każdej instancji zapewnia spójną i przewidywalną ilość mocy obliczeniowej procesora, niezależnie od sprzętu, na którym się opiera.

Amazon EC2 przydziela niektóre zasoby komputera hosta, takie jak CPU, pamięć i magazyn instancji do określonej instancji. Amazon EC2 współdzieli pozostałe zasoby komputera hosta pomiędzy instancjami, takie jak sieć i podsystem dyskowy. Jeśli każda z instancji na komputerze hosta próbuje wykorzystać jak najwięcej z tych współdzielonych zasobów, każda z nich otrzymuje równy udział w tym zasobie. Jednak gdy zasób jest niedostatecznie wykorzystywany, instancja może zużywać jego większą część, kiedy jest dostępna.

Każdy typ instancji zapewnia wyższą lub niższą minimalną wydajność udostępnionego zasobu. Na przykład: typy instancji o wysokiej wydajności I/O mają większy przydział udostępnionych zasobów. Przydzielanie większego udziału współdzielonych zasobów zmniejsza rozbieżność wydajności I/O. Dla większości aplikacji umiarkowana wydajność I/O jest więcej niż wystarczająca. Jednakże w przypadku aplikacji, które wymagają większej lub bardziej spójnej wydajności I/O, należy rozważyć typ instancji z wyższą wydajnością I/O.

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.