AWS Certificate Manager – łatwe zarządzanie I wdrażanie certyfikatów SSL/TLS

11 marca 2022

AWS Certificate Manager to usługa umożliwiająca łatwe udostępnianie, zarządzania i wdrażanie publicznych i prywatnych certyfikatów Secure Sockets Layer/Transport Layer Security (SSL/TLS) do użytku z usługami AWS i wewnętrznymi zasobami.

Certyfikaty SSL/TLS służą do zabezpieczania komunikacji sieciowej i ustalania tożsamości witryn internetowych w zasobach sieci prywatnych i Internecie. AWS Certificate Manager pozwala wyeliminować czasochłonny, ręczny proces zakupu, przesyłania i odnawiania certyfikatów SSL/TLS. Dzięki AWS Certificate Manager możliwie jest szybkie zarządzanie certyfikatem, wdrożenie go w zasobach AWS zintegrowanych z ACM, takich jak elastyczne równoważenie obciążenia, dystrybucja Amazon CloudFront  i interfejsy API na Amazon API Gateway. AWS Certificate Manager pozwala także obsługiwać odnawianie certyfikatów. Dzięki AWS Certificate Manager możliwe jest tworzenie prywatnych certyfikatów dla zasobów wewnętrznych i centralne zarządzanie cyklem życia certyfikatu.

Case Studies
Referencje

Współpracę z Hostersami cechuje solidność i pełna zgodność z warunkami umowy. Zapewniona jest ciągłość wykonywania powierzonych czynności, bez ryzyka przerwy w działaniu systemu. Przestrzegane są procedury związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych oraz wymogi Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącymi umów outsourcingowych.

Karolina Świstak
Ekspert ds. Marketingu i Komunikacji Departament Sprzedaży
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.