Narzędzia wspomagające proces i strategię migracji do chmury AWS

9 lipca 2020

narzędzia wspomagające proces migracji do chmury AWS

Strategia migracji zakłada kilka etapów. Do każdego z tych etapów można wybrać narzędzia, które dostarcza chmura AWS, jak również narzędzia z nią współpracujące. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy przegląd narzędzi, z których korzystamy na co dzień podczas migracji naszych klientów do chmury Amazon Web Services.

 

Etap: Ewaluacja

Podczas pierwszego etapu, czyli ewaluacji przydatnym narzędziem może okazać się AWSowy kalkulator AWS Pricing Calculator. Kalkulatory umożliwiają przeprowadzenie estymacji i oszacowanie potencjalnych oszczędności możliwych do uzyskania po migracji lokalnych zasobów IT do chmury.

 

Etap: Odkrywanie i analiza portfolio

Dwa serwisy, które wspomagają proces odkrywania i analizy portfolio to:

 • AWS Application Discovery Service – komponent serwisu Migration Hub-a - wykonuje proces „odkrywania” zasobów IT w dwojaki sposób:
  • Z wykorzystaniem „agentów” (AWS Discovery Agent) instalowanych na serwerach,
  • Bez „agentów” na środowiskach VMware wykorzystując dedykowaną maszynę wirtualną AWS Discovery Connector,
 • AWS Migration Hub – wspomaga zarządzanie całym procesem migracji, począwszy od inwentaryzacji zasobów IT, poprzez planowanie, migrowanie i śledzenie postępu.

Należy też wspomnieć, że AWS Discovery Service poprzez usługę S3 dobrze integruje się z różnymi serwisami do analizy danych np. Amazon Athena. W łatwy i wygodny sposób można przetwarzać, wyszukiwać dane zebrane podczas tego etapu.

 

Etap: Migracji

Narzędzia AWS do transferu danych:

 • Wykorzystujące sieć (Internet/VPN lub AWS Direct Connect)
  • S3 Mutlipart upload API - umożliwia przesłanie pojedynczego pliku podzielonego na części, które są transferowane równolegle. Po przesłaniu wszystkich części do S3 zostają one scalone w jeden obiekt,
  • AWS Transfer for SFTP – umożliwia przesyłanie plików korzystających z protokołu Secure Shell File Transfer Protocol (SFTP) do AWS bez potrzeby modyfikowania aplikacji lub zarządzania serwerami SFTP,
  • AWS DataSync – umożliwia szybki transfer dużych ilości danych między lokalnym data center a S3. Usługa obejmuje również automatyczne szyfrowanie,
  • AWS Storage Gateway - łączy lokalne oprogramowanie z magazynem w chmurze, aby zapewnić płynną integrację z funkcjami bezpieczeństwa danych między lokalnym środowiskiem IT a infrastrukturą w AWS.
 • Fizyczne medium – kiedy do przeniesienia do chmury danych jest bardzo dużo, można skorzystać z poniższych rozwiązań
  • AWS Snowball - to usługa transportu danych terabajtowych, która wykorzystuje bezpieczne urządzenia do przesyłania dużych ilości danych do i z chmury AWS,
  • AWS Snowball Edge - to urządzenie do migracji danych do 100 TB posiada wbudowaną maszynę EC2,
  • AWS Snowmobile - to usługa do przenoszenia bardzo dużych ilości danych do AWS. Możesz przenieść do 100PB , wzmocniony kontener transportowy ciągnięty przez ciężarówkę z naczepą.

AWS Database Migration Service (DMS) - narzędzie wspomagające migrację bazy danych to

 • Obsługuje zarówno migracje homogeniczne (np. Oracle do Oracle), jak i również heterogeniczne, czyli zmieniamy silnik bazy danych (np. Oracle lub SQL Server do Amazon Aurora),
 • Wspiera ciągłą replikację tym samym, umożliwiając migrację całej aplikacji bez „downtime”,
 • Może wykorzystać Snowball Edge do migracji dużych baz.

AWS Server Migration Service (SMS) - to usługa bez agentów, która ułatwia i przyspiesza migrację maszyn wirtualnych do chmury AWS:

 • Kopiuje maszyny wirtualne z lokalnego data center do chmury, tworząc obrazy Amazon Machine Images (AMI) w serwisie AWS. Z gotowych AMI można uruchamiać nowe maszyny EC2,
 • Obsługuje migrację ze środowisk:
  • Microsoft Hyper-V
  • VMware ESX/ESXi

CloudEndure Migration – umożliwia przeprowadzenie migracji aplikacji w czasie rzeczywistym – „Live Migration”.

 • Implementacja zautomatyzowanej strategii Re-Host/Lift and shift czasami Re-Platform,
 • Bazuje na replikacji ciągłej wykonywanej w tle, która jest wykonywana na poziomie systemu operaycjnego
  • Continuous Block-Level.

Kilka ważnych informacji na temat CloudEndure Migration:

 • Wykorzystuje niskokosztowe, pośrednie środowisko zwane „Staging Area” co pozwala na znaczną redukcję kosztów na infrastrukturze docelowej. To jest jedyny koszt ponoszony w procesie migracji– serwis CE Migration jest bezpłatny,
 • Posiada efektywny mechanizm konwersji maszyn – czyli transparentnie obsługuje różnice pomiędzy platformami VM, OS czy stosami aplikacyjnymi,
 • Wspiera bezpośrednio migrację popularnych aplikacji (Apache, Cassandra, Hbase, CouchDB, MS Active Directory, MS Dynamics CRM, MS Exchange, MS IIS, MS SharePoint, MS SQL Server, MongoDB, MySQL, NGINX, Redis, SAP CRM, SAP ERP, SAP S/4 Hana ) i systemów operacyjnych (Amazon Linux, CentOS, Debian, Kali, Oracle Linux, RedHat Linux, SUSE, Ubuntu, Windows Server 2008, 2012, 2016,2019, Windows 7, 8, 8.1, 10).

 

Proces migracji przy wykorzystaniu CloudEndure wymaga zainstalowanego agenta na serwerach w lokalnym data center. Natomiast w serwisie AWS pojawi się Staging Area, czyli nisko kosztowe środowisko pośrednie  z instancjami EC2 najczęściej typu T sterujące bezpośrednio procesem migracji serwerów z lokalnego data center do środowiska docelowego w chmurze.

Poszczególne kroki w procesie migracji do chmury AWS przy wykorzystaniu CloudEndure:

cloudendure_etapy

W pierwszym kroku należy założyć konto w serwisie CloudEndure, przygotowanie projektu migracji, nadanie uprawnień do konta docelowego w AWS, tak aby serwis mógł przeprowadzić migrację. Należy pobrać politykę IAM przygotowaną przez serwis CloudEndure.

cloudendure_projekt

W drugim kroku należy w chmurze AWS utworzyć konto użytkownika na potrzeby migracji zgodnie oraz przypisać mu politykę IAM pobraną z serwisu z serwisu CloudEndure.

aws_credentials

W trzecim kroku należy skopiować utworzony dla konta w AWS Secret Access key oraz Access Key ID i wprowadzić te dane w serwisie CloudEndure w ramach projektu migracji. Następnie wybrać źródło migracji, może to być inny region lub lokalne data center oraz do jakiego regionu zostanie przeprowadzona migracja.

replication settings

W czwartym kroku należy zainstalować agenta na serwerach/maszynach, które będą migrowane, wykorzystując token wygenerowany w serwisie CloudEndure. Po zainstalowaniu maszyna przygotowana do migracji będzie widoczna w serwisie CloudEndure. Zadaniem agenta będzie zebranie wszystkich informacji konfiguracyjnych (nazwa, pamięć, procesor, wersja systemu operacyjnego, rozmiar dysku, zainstalowane pakiety, biblioteki, aplikacje). Po przekazaniu wszystkich informacji konfiguracyjnych w chmurze AWS powinna pojawić się maszyna EC2, która zostanie uruchomiona przez serwis CloudEndure, a jej zadaniem jest koordynacja i zarządzanie procesem migracji do chmury (tzw. Staging Area).

EC2 nadzorująca migrację

 

Etap: Optymalizacja

 • AWS Trusted Advisor – umożliwia sprawdzenie i ocenę infrastruktury w AWS pod kontem optymalizacji kosztowej, wydajności, bezpieczeństwa, niezawodności, czy limitów serwisowych.
 • Należy też pamiętać o kontrolowaniu metryk w serwisie CloudWatch
 • Well-Architected Framework – pełni ważną role w procesie optymalizacji dokonując weryfikacji czy infrastruktura, organizacja i procesy są w pełni przygotowane na wyzwania chmury
 • Inne, równie ważne praktyki i metodyki pozwalające na dalszą optymalizację rozwiązań z migrowanych na chmurę AWS:
  • DevOps lub DevSecOps
  • IaC – Infrastructure as Code
  • Managed Services/Serverless
  • CI/CD

 

PYTANIA? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Zobacz również:

 

 

Case Studies
Referencje

Rekomendujemy Hostersi Sp. z o. o wszystkim, którzy cenią wysoką jakość usług, profesjonalizm oraz szybki czas reakcji.

Krystian Karczyński
Założyciel i szef serwisu eTrapez
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.