Amazon Redshift - łatwa analityka danych z różnych źródeł

16 lipca 2021

Amazon Redshift umożliwia bardzo łatwe pozyskiwanie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł danych. Dzięki Amazon Redshift użytkownik może wyszukiwać i łączyć ze sobą eksabajty ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych w hurtowniach danych, operacyjnych bazach danych i data lakes, wykorzystując standardowy SQL.

Amazon Redshift umożliwia łatwe zapisywanie wyników zapytań z powrotem w data lakes S3, przy użyciu otwartych formatów, takich jak Apache Parquet, dzięki czemu można prowadzić dodatkowe analizy bazujące na danych z innych usług analitycznych, takich jak Amazon EMR, Amazon Athena i Amazon SageMaker.

Case Studies
Referencje

Jesteśmy pełni uznania dla kompetencji administratorów firmy Hostersi i dotychczasowy poziom usług, świadczonych nam przez firmę Hostersi jest dla nas w pełni satysfakcjonujący.

Szymon Krupa
Dyrektor Biura Informatyki i Przetwarzania Informacji
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.