Amazon Redshift - łatwa analityka danych z różnych źródeł

16 lipca 2021

Amazon Redshift umożliwia bardzo łatwe pozyskiwanie informacji ze wszystkich dostępnych źródeł danych. Dzięki Amazon Redshift użytkownik może wyszukiwać i łączyć ze sobą eksabajty ustrukturyzowanych i częściowo ustrukturyzowanych danych w hurtowniach danych, operacyjnych bazach danych i data lakes, wykorzystując standardowy SQL.

Amazon Redshift umożliwia łatwe zapisywanie wyników zapytań z powrotem w data lakes S3, przy użyciu otwartych formatów, takich jak Apache Parquet, dzięki czemu można prowadzić dodatkowe analizy bazujące na danych z innych usług analitycznych, takich jak Amazon EMR, Amazon Athena i Amazon SageMaker.

Case Studies
Referencje

Firmę Hostersi rekomendujemy jako rzetelnego i wysoce profesjonalnego partnera. Dzięki zaangażowaniu Hostersi Sp. z o.o., wydajność platformy AleRabat.com wzrosła aż 8-krotnie!

Rafal Kopyto
CEO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.