AWS Config obsługuje usługi kontenerów Amazon

24 marca 2021

AWS Config obsługuje usługę Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS), Amazon Elastic Container Registry (Amazon ECR) i Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) we wszystkich regionach AWS.

Dzięki temu możesz używać AWS Config do monitorowania danych konfiguracyjnych dla zasobów opartych na kontenerach na koncie AWS, takich jak monitorowanie zmian konfiguracji w ustawieniach klastra EKS i śledzenie zgodności konfiguracji klastrów. AWS Config zapewnia szczegółowy widok konfiguracji zasobów AWS na koncie, w tym sposób konfiguracji zasobów, ich wzajemne relacje oraz zmiany konfiguracji i relacji w czasie.

Zacznij od włączenia AWS Config na swoim koncie za pomocą konsoli AWS Config lub AWS Command Line Interface (AWS CLI). Wybierz typy zasobów kontenerów Amazon, dla których chcesz śledzić zmiany konfiguracji, takie jak ECS::Cluster, ECS::Service, ECS::TaskDefinition, ECR::Repository i EKS::Cluster. Jeśli wcześniej skonfigurowałeś AWS Config do rejestrowania wszystkich typów zasobów, wówczas zasoby Amazon ECS, Amazon ECR i Amazon EKS zostaną automatycznie zarejestrowane na Twoim koncie. W przypadku typu zasobu ECS::Service, AWS Config zarejestruje tylko typ zasobu z nową nazwą zasobu Amazon (ARN) i formatem identyfikatora zasobu.

Obsługa AWS Config dla usług kontenerów Amazon jest dostępna dla klientów AWS Config we wszystkich komercyjnych regionach AWS i AWS GovCloud (USA). Więcej informacji na temat AWS Config można znaleźć na stronie AWS Config. Więcej informacji na temat Amazon ECS można znaleźć na stronie internetowej usługi Amazon Elastic Container Service. Więcej informacji na temat Amazon ECR można znaleźć na stronie Amazon Elastic Container Registry. Więcej informacji na temat Amazon EKS można znaleźć na stronie Amazon Elastic Kubernetes Service.

źródło: AWS

Case Studies
Referencje

Firma Hostersi pozwoliła nam osadzić ogólne zagadnienia programu Well Architected Framework w kontekście naszej firmy. Oszczędziło nam to wiele czasu i pozwoliło znaleźć lepiej dopasowane rozwiązania do specyfiki naszego biznesu. WAF był świetnym katalizatorem do wprowadzenie szeregu zmian w obszarze niezawodności, szybkości i bezpieczeństwa edrone. 

Piotr Stachowicz
CTO
W skrócie o nas
Specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań IT w obszarach projektowania infrastruktury serwerowej, wdrażania chmury obliczeniowej, opieki administracyjnej i bezpieczeństwa danych.